Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Oddělení teorie

Těžiště činnosti oddělení spočívá aktuálně ve třech oblastech. První je poetika české poezie a prózy, realizovaná zejména prostřednictvím výzkumu verše (kvantitativně-korpusové přístupy, podrobněji viz činnost Versologického týmu, který je součástí oddělení) a vyprávění (výzkum proměn narativních způsobů v české próze 19. století). Druhou oblastí je teorie literatury, zastoupená zvláště výzkumem mediality literatury a intermediálních vztahů. Třetí oblast představuje mapování vývoje českého literárněvědného strukturalismu.

Členové oddělení, jehož současná podoba vznikla k počátku roku 2009 sloučením oddělení poetiky textu, které se věnovalo rozsáhlému projektu Poetika literárního díla 20. století (2001–2005), a oddělení teorie prózy, které se zabývalo vývojem naratologie a jejím interpretačním využitím, pořádají konference (např. Narrative and Narratology: Metamorphosing the Structures nebo Quantitative Approaches to Versification), kolokvia (např. Styl a poetika, Dílna diachronní naratologie) a podílejí se na popularizaci vědy (např. Seminář České knižnice, Týden vědy a techniky, Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, Věda na doma).

Vedoucí oddělení: PhDr. Robert Kolár, Ph.D.

Mgr. Silvie Cinková, Ph.D.
cinkova@ucl.cas.cz
222 828 143
Mgr. et Mgr. Stanislava Fedrová, Ph.D.
fedrova@ucl.cas.cz
222 828 163
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
fort@ucl.cas.cz
543 211 868
PhDr. Marie Havránková
PhDr. Marie Havránková
havrankova@ucl.cas.cz
222 828 146
doc. PhDr. Alice Jedličková, CSc.
jedlickova@ucl.cas.cz
222 828 163
PhDr. Robert Kolár, Ph.D.
kolar@ucl.cas.cz
222 828 143
Mgr. Matěj Kos
Mgr. Matěj Kos
kos@ucl.cas.cz
222 828 163
Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.
matonoha@ucl.cas.cz
222 828 146
Mgr. Richard Müller, Ph.D.
muller@ucl.cas.cz
222 828 146
Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. et Ph.D., DSc.
plechac@ucl.cas.cz
222 828 143
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
sladek@ucl.cas.cz
543 211 868
Artjoms Šela, Ph.D.
Artjoms Šela, Ph.D.
sela@ucl.cas.cz
222 828 143
Aktuální projekty

Evropská poezie: distant reading

Hlavní řešitel: Petr Plecháč
Řešitelský tým: Robert Kolár, Silvie Cinková, Artjoms Šeļa, Mirella De Sisto, Lara Nugues, Thomas Haider
Rok zahájení: 2023

Projekt se zaměřuje na modelování klíčových aspektů takových vztahů mezi českou poezií 19. a počátku 20. století a „velkými“ evropskými literaturami a mezi těmito „velkými“ literaturami samotnými, a to pomocí strojové analýzy příslušných básnických korpusů.

Český strukturalismus mezi poetikou a politikou

Hlavní řešitel: Ondřej Sládek
Řešitelský tým: Marie Havránková, Bohumil Fořt, Richard Müller
Rok zahájení: 2023

Hlavním záměrem projektu je vytvořit systematickou (anglicky psanou) monografii o vzniku a vývoji české strukturální poetiky od dvacátých let 20. století do současnosti. Vznik, vývoj a proměny české strukturální literární vědy budou zkoumány jak ve spojitosti se strukturální lingvistikou a estetikou, tak v širším historickém a politickém kontextu.

Korpus českého verše do roku 1956

Hlavní řešitel: Robert Kolár
Řešitelský tým: Petr Plecháč, Isabela Vaverková
Rok zahájení: 2021

Rozšíření Korpusu českého verše o zhruba 700 sbírek (1948–1956). Navazuje na projekt Korpus českého verše z let 2016–2020.

Dějiny a současnost českého literárněvědného strukturalismu

Hlavní řešitel: Ondřej Sládek
Řešitelský tým: Bohumil Fořt
Rok zahájení: 2020

Záměrem projektu je vytvořit vůbec první komplexní kompendium mapující vznik, vývoj a proměny strukturalismu uplatňovaného v české literární vědě v období od dvacátých let 20. století do současnosti.

Ukončené projekty

Literární komunikace ve světle „média“

Hlavní řešitel: Richard Müller
Řešitelský tým: Stanislava Fedrová, Tomáš Chudý, Alice Jedličková, Miroslav Petříček, Martin Ritter, Josef Šebek, Pavel Šidák, Josef Vojvodík
Rok zahájení: 2016
Publikace oddělení
Vstoupit do e-shopu