cost of ivermectin 12 mg tablet where to buy ivermectin in thailand can you give ivermectin orally stromectol uk buy ivermectin cattle resistant parasites ivert liek en cuanto tiempo hace efecto quanox
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Oddělení teorie

Těžiště činnosti oddělení spočívá aktuálně ve třech oblastech. První je poetika české poezie a prózy, realizovaná zejména prostřednictvím výzkumu verše (kvantitativně-korpusové přístupy, podrobněji viz činnost Versologického týmu, který je součástí oddělení) a vyprávění (výzkum proměn narativních způsobů v české próze 19. století). Druhou oblastí je teorie literatury, zastoupená zvláště výzkumem mediality literatury a intermediálních vztahů. Třetí oblast představuje mapování vývoje českého literárněvědného strukturalismu.

Členové oddělení, jehož současná podoba vznikla k počátku roku 2009 sloučením oddělení poetiky textu, které se věnovalo rozsáhlému projektu Poetika literárního díla 20. století (2001–2005), a oddělení teorie prózy, které se zabývalo vývojem naratologie a jejím interpretačním využitím, pořádají konference (např. Narrative and Narratology: Metamorphosing the Structures nebo Quantitative Approaches to Versification), kolokvia (např. Styl a poetika, Dílna diachronní naratologie) a podílejí se na popularizaci vědy (např. Seminář České knižnice, Týden vědy a techniky, Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, Věda na doma).

Vedoucí oddělení: PhDr. Robert Kolár, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Stanislava Fedrová, Ph.D.
fedrova@ucl.cas.cz
222 828 150
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
fort@ucl.cas.cz
543 211 868
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
hrbata@ucl.cas.cz
222 828 146
doc. PhDr. Alice Jedličková, CSc.
jedlickova@ucl.cas.cz
222 828 150
PhDr. Robert Kolár, Ph.D.
kolar@ucl.cas.cz
222 828 143
Mgr. Matěj Kos
Mgr. Matěj Kos
kos@ucl.cas.cz
222 828 150
MgA. Daniel Kubec
MgA. Daniel Kubec
kubec@ucl.cas.cz
222 828 150
Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.
matonoha@ucl.cas.cz
222 828 146
Mgr. Richard Müller, Ph.D.
muller@ucl.cas.cz
222 828 146
Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. et Ph.D.
plechac@ucl.cas.cz
222 828 143
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
sladek@ucl.cas.cz
543 211 868
Aktuální projekty

Korpus českého verše do roku 1956

Hlavní řešitel: Robert Kolár
Řešitelský tým: Petr Plecháč, Isabela Vaverková
Rok zahájení: 2021

Rozšíření Korpusu českého verše o zhruba 700 sbírek (1948–1956). Navazuje na projekt Korpus českého verše z let 2016–2020.

Dějiny a současnost českého literárněvědného strukturalismu

Hlavní řešitel: Ondřej Sládek
Řešitelský tým: Bohumil Fořt
Rok zahájení: 2020

Záměrem projektu je vytvořit vůbec první komplexní kompendium mapující vznik, vývoj a proměny strukturalismu uplatňovaného v české literární vědě v období od dvacátých let 20. století do současnosti.

Sémantika a intonace českého verše počátku 20. století

Hlavní řešitel: Robert Kolár
Řešitelský tým: Petr Plecháč, Jan Volín, Tomáš Bořil, Kseniia Tverianovich, Artjoms Šela
Rok zahájení: 2020

Projekt se zaměřuje na českou poezii počátku 20. století, zejména na básníky označované jako postsymbolisté (K. Toman, V. Dyk, F. Šrámek a F. Gellner). Na tomto materiálu bude provedena analýza sémantiky a intonace verše. Sémantika verše bude zkoumána pomocí topic modellingu. Intonace verše bude analyzována experimentálně pomocí k tomu vybudovaného korpusu zvukových nahrávek a s užitím moderních statistických metod.

Ukončené projekty

Literární komunikace ve světle „média“

Hlavní řešitel: Richard Müller
Řešitelský tým: Stanislava Fedrová, Tomáš Chudý, Alice Jedličková, Miroslav Petříček, Martin Ritter, Josef Šebek, Pavel Šidák, Josef Vojvodík
Rok zahájení: 2016
Publikace oddělení
Vstoupit do e-shopu