Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Výstavy ke stažení

Otokar Březina v Nové Říši

Všech pět básnických sbírek Otokara Březiny vzniklo v Nové Říši. Jeho vztah k tomuto místu přibližuje stálá výstava v novoříšském klášteře. Jejích dvanáct panelů si můžete také stáhnout a nainstalovat i jinde.

Král se špatnou pověstí

Výstava představuje na osmi panelech nejen život Václava IV., historický, kulturní a literární kontext doby přelomu 14. a 15. století, ale také ukazuje, jakým rozmanitým způsobem se o době Václavova panování mluvilo a psalo v pozdějších staletích.

Osa avantgardní Prahy

Výstava vychází z knihy Kateřiny a Karla Pioreckých Praha avantgardní: literární průvodce metropolí 1918–1938. Popisuje významná místa, na nichž se ve 20. a 30. letech 20. století odehrával pražský literární a umělecký život.

Karel Jaromír Erben 1811–2011

K 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR výstavu přibližující život a dílo tohoto čelního představitele obrozenského romantismu. Informační panely doplňuje sada pracovních listů.

Jaroslav Vrchlický 1853–1912

Výstava přibližující Jaroslava Vrchlického vznikla k 160. výročí narození a 100. výročí úmrtí ve spolupráci s Literárním archivem Památníku národního písemnictví a Literární akademií – Soukromou vysokou školou Josefa Škvoreckého.

Václav Hájek z Libočan. Život a dílo

Výstava obsahující patnáct panelů k 460. výročí úmrtí Václava Hájka z Libočan byla zveřejněna u příležitosti konference Na okraj Kroniky české a také v souvislosti s vydáním první moderní edice Hájkovy Kroniky.