ivermectina dosis en ml para perros ivermectin dosage for hookworms in dogs ivermectina para cães bula compounded ivermectin quill mites ivermectin how long does ivermectin horse paste last in humans can you buy ivermectin in the uk
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Výstavy ke stažení

Otokar Březina v Nové Říši

Všech pět básnických sbírek Otokara Březiny vzniklo v Nové Říši. Jeho vztah k tomuto místu přibližuje stálá výstava v novoříšském klášteře. Jejích dvanáct panelů si můžete také stáhnout a nainstalovat i jinde.

Král se špatnou pověstí

Výstava představuje na osmi panelech nejen život Václava IV., historický, kulturní a literární kontext doby přelomu 14. a 15. století, ale také ukazuje, jakým rozmanitým způsobem se o době Václavova panování mluvilo a psalo v pozdějších staletích.

Osa avantgardní Prahy

Výstava vychází z knihy Kateřiny a Karla Pioreckých Praha avantgardní: literární průvodce metropolí 1918–1938. Popisuje významná místa, na nichž se ve 20. a 30. letech 20. století odehrával pražský literární a umělecký život.

Karel Jaromír Erben 1811–2011

K 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR výstavu přibližující život a dílo tohoto čelního představitele obrozenského romantismu. Informační panely doplňuje sada pracovních listů.

Jaroslav Vrchlický 1853–1912

Výstava přibližující Jaroslava Vrchlického vznikla k 160. výročí narození a 100. výročí úmrtí ve spolupráci s Literárním archivem Památníku národního písemnictví a Literární akademií – Soukromou vysokou školou Josefa Škvoreckého.

Václav Hájek z Libočan. Život a dílo

Výstava obsahující patnáct panelů k 460. výročí úmrtí Václava Hájka z Libočan byla zveřejněna u příležitosti konference Na okraj Kroniky české a také v souvislosti s vydáním první moderní edice Hájkovy Kroniky.