Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Tým pro studium paměti a traumatu v literatuře

Tým sdružuje pracovníky ÚČL, kteří se zabývají problematikou paměťových studií. Základní úkoly týmu byly stanoveny v návaznosti na prestižní stipendijní program AV ČR, J. E. Purkyně Fellowship, jehož nositelem byl v letech 2012–2015 Alexander Kratochvil. Pod jeho vedením vznikla komentovaná antologie teoretických textů Paměť a trauma pohledem humanitních věd (2015) a individuální monografie A. Kratochvila Posttraumatisches Erzählen. Trauma–Literatur–Erinnerung (2019).

V současnosti se tým zaměřuje na téma pracovně nazvané Poetika konspirace. Vychází z předpokladu, že mezi literaturou a konspiračním myšlením probíhala od počátku moderní doby vzájemná výměna, zahrnující zrcadlení témat (zednářská, jezuitská, židovská atd. spiknutí), sdílení motivů (skrývání, „čtení“ znaků ve zdánlivě bezvýznamných událostech a faktech, zasvěcení vybraných jedinců, tajná společenství a komunity) i abduktivní logiku odhalování racionálního řádu v pozadí zdánlivě bezvýznamného života. Cílem projektu je zaprvé popsat tuto poetiku, zadruhé zmapovat ji na vybraných sondách literárních děl a zatřetí vymezit ji vůči blízkým poetikám pracujícím s koncepcemi řádu a chaosu. Cílem je prověřit zvláště teze, zda konspirační myšlení a poetiky vycházejí v obdobích krize z rozpadu ideologických rámců sdílených hodnot.

Prostřednictvím svých členů se tým mj. podílel na vzniku kolektivní monografie Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa (Berlin: DeGruyter 2021, vyd. Marek Nekula, Lena Dorn a Václav Smyčka; dostupné v režimu Open Access). Pozornost jistě zaslouží též monografie Václava Smyčky Das Gedächtnis der Vertreibung: Interkulturelle Perspektiven auf deutsche und tschechische Gegenwartsliteratur und Erinnerungskulturen (Bielefeld: transcript 2019), za niž její autor získal ocenění Preis der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik 2020.

Vedoucí týmu: PhDr. Lucie Antošíková, Ph.D.

PhDr. Lucie Antošíková, Ph.D.
antosikova@ucl.cas.cz
543 211 868
Mgr. Stefan Segi, Ph.D.
segi@ucl.cas.cz
222 828 145
Mgr. Václav Smyčka, Ph.D. et Ph.D.
smycka@ucl.cas.cz
222 828 205
Publikace oddělení