Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Tým pro studium paměti a traumatu v literatuře

Tým sdružuje pracovníky ÚČL, kteří se zabývají problematikou paměťových studií. Základní úkoly týmu byly stanoveny v návaznosti na prestižní stipendijní program AV ČR, J. E. Purkyně Fellowship, jehož nositelem byl v letech 2012–2015 Alexander Kratochvil. Pod jeho vedením vznikla komentovaná antologie teoretických textů Paměť a trauma pohledem humanitních věd (2015) a individuální monografie A. Kratochvila Posttraumatisches Erzählen. Trauma–Literatur–Erinnerung (2019). Ta letos vyjde v nakladatelství Host, v českém překladu Lucie Antošíkové.

V současnosti se činnost týmu zaměřuje na výzkum poetiky spojené s klimatickou změnou. Pro tento účel byly vymezeny tři okruhy tázání: První okruh otázek je prakticky poetologického a narativního charakteru (žánry, mody vyprávění, dramatické zpracování, intertextové strategie apod.), přičemž tyto otázky určují nejen poetickou výstavbu textů s tematikou klimatické krize a environmentálního žalu, ale ovlivňují i ideovou a politickou výpověď (kdo je původcem a obětí krize, jaké mají jednotliví aktéři možnosti jednání). Druhý okruh otázek se váže na proměnu estetické tradice, z níž poetiky klimatické změny vycházejí (zde je to zvláště otázka, jak souvisí poetiky antropocénu s tradicí vznešena, jak byla pěstována v evropské estetice od poloviny 18. století). Třetí okruh otázek je pak literárněhistorické povahy, v tom smyslu, zda lze současné ekokritické poetiky vnímat jako pokračování „postmoderny“, jak se proměnilo ekokritické psaní předchozích generací a zda pro nás dnes mohou být předrevoluční poetiky ekokritického psaní ještě v něčem inspirativní.

Vedle společného výzkumu pak mají členové týmu i svoji vlastní agendu, v roce 2023 je to například příprava přednáškové řady Literárněvědného fóra, které je věnované problematice žen v emigraci a posttraumatického vyprávění. (Tématu se věnuje Lucie Antošíková.)

Prostřednictvím svých členů se tým mj. podílel na vzniku kolektivní monografie Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa (Berlin: DeGruyter 2021, vyd. Marek Nekula, Lena Dorn a Václav Smyčka; dostupné v režimu Open Access). Pozornost jistě zaslouží též monografie Václava Smyčky Das Gedächtnis der Vertreibung: Interkulturelle Perspektiven auf deutsche und tschechische Gegenwartsliteratur und Erinnerungskulturen (Bielefeld: transcript 2019), za niž její autor získal ocenění Preis der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik 2020.

Vedoucí týmu: PhDr. Lucie Antošíková, Ph.D.

PhDr. Lucie Antošíková, Ph.D.
antosikova@ucl.cas.cz
543 211 868
Mgr. Stefan Segi, Ph.D.
segi@ucl.cas.cz
222 828 145
Mgr. Václav Smyčka, Ph.D. et Ph.D.
smycka@ucl.cas.cz
222 828 205
Publikace oddělení