ivermectin cattle malaria va tech para que sirve kilox 0 6 is ivermectin effective for covid-19 buy ivermectin for humans tablet ivermectin use ivermectin overdose equine ivermectin for collies
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Germanobohemistický tým

Předmětem výzkumu Germanobohemistického týmu jsou transkulturní literární vztahy v rámci českých zemí i mimo ně (menšinová literatura, emigrace, exil) od středověku po 20. století, s důrazem na období „dlouhého“ 19. století.

Tým se zabývá procesy kulturního překladu a transferu, heterogenitou kulturních kódů v uměleckých dílech či vícejazyčností. Metodologicky vychází z filologické tradice, zvláště ze studia literárního díla, jeho poetiky a recepce, otevírá se však výrazně též soudobým kulturním studiím. Svou prací vytváří metodologické i materiálové předpoklady pro nově koncipované syntetické práce o dějinách české literatury, připravované na půdě ÚČL.

Germanobohemistický tým byl založen v dubnu 2017 a byl ustaven jako součást Oddělení literatury 19. století s tím, že jeho členové spolupracují rovněž na projektech dalších výzkumných útvarů ÚČL. Navazuje na tradice bádání o německojazyčné literatuře z českých zemí v ČSAV v 60. letech 20. století (Ústav jazyků a literatur ČSAV) i na dosavadní výsledky studia české literatury v jejím teritoriálním vymezení na půdě ÚČL v období po roce 1989. Pravidelně spolupracuje s dalšími odbornými institucemi, jako jsou Institut pro studium literatury, Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách FF UK v Praze, Centrum pro výzkum německé moravské literatury FF UP Olomouc, Adalbert Stifter Verein e.V. München, Collegium Carolinum München, Bohemicum Regensburg-Passau aj.

Vedoucí týmu: PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.

Mgr. Jan Budňák, Ph.D.
budnak@ucl.cas.cz
543 211 868
PhDr. Ladislav Futtera
futtera@ucl.cas.cz
222 828 205
doc. Dr. phil. Mirek Němec
doc. Dr. phil. Mirek Němec
nemec@ucl.cas.cz
PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.
petrbok@ucl.cas.cz
222 828 141 / 205
Mgr. Václav Smyčka, Ph.D. et Ph.D.
smycka@ucl.cas.cz
222 828 205
Mgr. Matouš Turek
turek@ucl.cas.cz
222 828 203 / 205
Aktuální projekty

Transkulturní synopse literatur českých zemí dlouhého 19. století

Hlavní řešitel: Václav Petrbok
Řešitelský tým: Jan Budňák, Ladislav Futtera, Václav Smyčka, Matouš Turek
Rok zahájení: 2020

Zamýšlená transkulturní synopse má spojovat chronologický přístup s důrazem na konkrétní „uzlové body“, na významové dění uvnitř textů, v němž ke zmíněným procesům dochází.

Ukončené projekty
Publikace oddělení