Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Germanobohemistický tým

Předmětem výzkumu Germanobohemistického týmu jsou transkulturní literární vztahy v rámci českých zemí i mimo ně (menšinová literatura, emigrace, exil) od středověku po 20. století, s důrazem na období „dlouhého“ 19. století.

Tým se zabývá procesy kulturního překladu a transferu, heterogenitou kulturních kódů v uměleckých dílech či vícejazyčností. Metodologicky vychází z filologické tradice, zvláště ze studia literárního díla, jeho poetiky a recepce, otevírá se však výrazně též soudobým kulturním studiím. Svou prací vytváří metodologické i materiálové předpoklady pro nově koncipované syntetické práce o dějinách české literatury, připravované na půdě ÚČL.

Germanobohemistický tým byl založen v dubnu 2017 a byl ustaven jako součást Oddělení literatury 19. století s tím, že jeho členové spolupracují rovněž na projektech dalších výzkumných útvarů ÚČL. Navazuje na tradice bádání o německojazyčné literatuře z českých zemí v ČSAV v 60. letech 20. století (Ústav jazyků a literatur ČSAV) i na dosavadní výsledky studia české literatury v jejím teritoriálním vymezení na půdě ÚČL v období po roce 1989. Pravidelně spolupracuje s dalšími odbornými institucemi, jako jsou Institut pro studium literatury, Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách FF UK v Praze, Centrum pro výzkum německé moravské literatury FF UP Olomouc, Adalbert Stifter Verein e.V. München, Collegium Carolinum München, Bohemicum Regensburg-Passau aj.

Vedoucí týmu: PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.

Mgr. Jan Budňák, Ph.D.
budnak@ucl.cas.cz
543 211 868
PhDr. Ladislav Futtera
futtera@ucl.cas.cz
222 828 205
PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.
petrbok@ucl.cas.cz
222 828 141 / 205
Mgr. Václav Smyčka, Ph.D. et Ph.D.
smycka@ucl.cas.cz
222 828 205
Mgr. Matouš Turek
turek@ucl.cas.cz
222 828 203 / 205
Aktuální projekty

Transkulturní synopse literatur českých zemí dlouhého 19. století

Hlavní řešitel: Václav Petrbok, Václav Smyčka
Řešitelský tým: Jan Budňák, Ladislav Futtera, Miroslav Němec, Matouš Turek
Rok zahájení: 2020

Zamýšlená transkulturní synopse má spojovat chronologický přístup s důrazem na konkrétní „uzlové body“, na významové dění uvnitř textů, v němž ke zmíněným procesům dochází.

Ukončené projekty
Publikace oddělení