Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Germanobohemistika: bilance a výhledy

Cílem úkolu je metodologicky připravit, uspořádat a v podobě studií připravit k tisku mezinárodní konferenci Jak psát transkulturní literární dějiny? Konference se zaměří na otázku, jak se v minulosti psaly a jak by se v budoucnosti mohly psát dějiny vícero literárních kultur v různých jazycích, jež koexistovaly na území českých zemí, resp. jiných multietnických regionů. Sílící zájem o transkulturní vztahy mezi literaturami v minulých letech a řada bohemistických a germanistických projektů na tomto poli vytváří dnes potřebu ohlédnout se, zmapovat a kriticky zhodnotit literárněhistorické nástroje popisu těchto vztahů. Poté, co se literární dějepisectví v minulosti vyrovnávalo s kritikou „velkých vyprávění“, s impulzy narativní kritiky a s problematikou komparativní metody, vyvstává nyní před námi výzva psaní transkulturních literárních dějin.

Poskytovatel financí: ÚČL AV ČR (ústavní projekt)
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešitel: Václav Petrbok
Řešitelský tým: Ladislav Futtera, Václav Smyčka
Hlavní výstup:

Jak psát transkulturní literární dějiny?

Oddělení: Germanobohemistický tým