Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Staročeský dýchánek

Přednáškový cyklus 2021/2022

Letní semestr

Letní cyklus Staročeských dýchánků se opět zaměří především na aktuální výsledky bádání z literárněvědné historie i příbuzných oborů.

1. 3. 2022, 17.00 h
Pavlína Cermanová, Václav Žůrek (Centrum medievistických studií)
Knihy vědění. Nová kategorie v intelektuálních dějinách a její limity

5. 4. 2022, 17.00 h / online
Kateřina Smyčková (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
Hostina na oplátku

3. 5. 2022, 17.00 h
Jan Pišna (Strahovská knihovna)
Předmluvy v jazykově českých tiscích 2. poloviny 16. století

7. 6. 2022, 17.00 h
Jiří M. Havlík (Gymnázium prof. Jana Patočky)
Prodromus Moravographiae, to jest Předchůdce Moravopisu (1663) Tomáše Pešiny z Čechorodu (1629–1680)

Přednášky můžete navštívit osobně v horním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR (pokud epidemická situace dovolí), za nepříznivé situace se můžete zúčastnit videokonference. Videokonference i živé přednášky lze sledovat na YouTube.

Zimní semestr

5. 10. 2021, 17.00 h
Křest knihy Magdaleny Jackové Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích

2. 11. 2021, 17.00 h
Lukáš M. Vytlačil (Ústav pro českou literaturu AV ČR):
Staré písně v nové době
(přednáška se uskuteční v rámci Týdne Akademie věd ČR)

7. 12. 2021, 17.00 h (online)
Oren Cohen Roman (Tel Aviv University) a Daniel Soukup (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
From Thieves to Martyrs: A Yiddish Historical Song from Early Modern Moravia

4. 1. 2022, 17.00 h
Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová
Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech