dose of ivermectin for scabies topical ivermectin (soolantra) cream ivermectin ethanol iplus ivermectin does ivermectin help with covid 19 ivermectin malaysia brand ivermectina 6m
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Staročeský dýchánek

Přednáškový cyklus 2022/2021

Zimní semestr

Zimní cyklus Staročeských dýchánků bude především mezioborový a pokryje široké spektrum témat od naratologie přes paleobohemistiku a ikonografii až po dějiny knihtisku.

4. 10. 2022, 17.00 h
Jan Kvapil (Katedra germanistiky, Filozofická fakulta UJEP)
Ikonografie oltáře z Fürstenau a její propojení se světem literatury

10. 11. 2022, 17.00 h
Jiří Koten (Katedra bohemistiky, Pedagogická fakulta UJEP)
Diskuse nad Poetikou narativního komentáře

6. 12. 2022, 17.00 h
Andrea Svobodová a Kateřina Voleková (Ústav pro jazyk český AV ČR, Oddělení vývoje jazyka)
O staročeských žaltářích, zvláště tištěných

3. 1. 2023, 17.00 h
Petra Večeřová (Ústav pro českou literaturu AV ČR, oddělení Česká literární bibliografie)
O každodennosti pražských rudolfinských tiskařů

Přednášky můžete navštívit osobně v horním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR (pokud epidemická situace dovolí), za nepříznivé situace se můžete zúčastnit videokonference. Videokonference i živé přednášky lze sledovat na YouTube.

Přednáškový cyklus 2021/2022

Letní semestr

Letní cyklus Staročeských dýchánků se opět zaměří především na aktuální výsledky bádání z literárněvědné historie i příbuzných oborů.

1. 3. 2022, 17.00 h
Pavlína Cermanová, Václav Žůrek (Centrum medievistických studií)
Knihy vědění. Nová kategorie v intelektuálních dějinách a její limity

5. 4. 2022, 17.00 h / online
Kateřina Smyčková (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
Hostina na oplátku

3. 5. 2022, 17.00 h
Jan Pišna (Strahovská knihovna)
Předmluvy v jazykově českých tiscích 2. poloviny 16. století

7. 6. 2022, 17.00 h
Jiří M. Havlík (Gymnázium prof. Jana Patočky)
Prodromus Moravographiae, to jest Předchůdce Moravopisu (1663) Tomáše Pešiny z Čechorodu (1629–1680)

Přednášky můžete navštívit osobně v horním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR (pokud epidemická situace dovolí), za nepříznivé situace se můžete zúčastnit videokonference. Videokonference i živé přednášky lze sledovat na YouTube.

Zimní semestr

5. 10. 2021, 17.00 h
Křest knihy Magdaleny Jackové Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích

2. 11. 2021, 17.00 h
Lukáš M. Vytlačil (Ústav pro českou literaturu AV ČR):
Staré písně v nové době
(přednáška se uskuteční v rámci Týdne Akademie věd ČR)

7. 12. 2021, 17.00 h (online)
Oren Cohen Roman (Tel Aviv University) a Daniel Soukup (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
From Thieves to Martyrs: A Yiddish Historical Song from Early Modern Moravia

4. 1. 2022, 17.00 h
Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová
Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech