Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Informace pro uchazečky a uchazeče

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., (ÚČL) je největším neuniverzitním pracovištěm v České republice, které se věnuje základnímu výzkumu v oblasti literární vědy. Jsme jedním z pracovišť Akademie věd ČR. V souladu s tím je u nás uplatňován Kariérní řád AV ČR, který upravuje postavení vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů. Vědečtí pracovníci jsou přijímáni na základě výběrového řízení, které vyhlašuje ředitel ÚČL.

Od roku 2022 jsme na cestě k plnění principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání vědeckých pracovníků. Díky tomu jsme držiteli ocenění HR Excellence in Research (HR Award).

ÚČL se hlásí k politice OTM-R, jejíž principy zavádí při výběrových řízeních vědeckých pracovníků. Tyto principy jsou založeny na otevřeném a transparentním výběrovém řízení založeném na zásluhách.

Kromě pozic výzkumných pracovnic a pracovníků zaměstnáváme také kolegyně a kolegy na specializovaných pozicích souvisejících s podporou organizace, pro které se snažíme vytvářet zajímavé a inspirativní prostředí.

Máte zájem o kariéru v ÚČL?

Podívejte na se na naši nabídku:

Jak probíhá výběrové řízení?

Výběrové řízení probíhá obvykle dvoukolově. Výběrový proces na pozice vědeckých pracovníků probíhá za účasti výběrové komise, která je minimálně tříčlenná.

Výběrové řízení probíhá v těchto fázích:

Posouzení doručených životopisů:

V první fázi posuzujeme materiály, které nám uchazeči a uchazečky poskytli (životopis, motivační dopis, seznam bibliografie apod.). Při výběru kandidátů posuzujeme dle požadavků obsazované pozice jejich vzdělání, odbornost a zkušenosti. Vybraní uchazeči a uchazečky jsou následně pozváni k osobnímu pohovoru.

Pohovory a výběr kandidátky či kandidáta:

Pohovory probíhají za osobní účasti jednotlivých kandidátek a kandidátů. Ve výjimečných případech (velká vzdálenost, zdravotní důvody apod.) mohou proběhnout formou videohovoru. Pohovor trvá cca 30–60 minut. Na úvod proběhne představení členů výběrové komise a seznámení s průběhem pohovoru. Pohovory probíhají v přátelské atmosféře a současně se snažíme, aby obě strany získaly co nejvíc informací.

Během pohovoru zjišťujeme motivaci kandidátů a podrobněji diskutujeme jejich kompetence a zkušenosti. Kandidátovi či kandidátce je představena nabízená pozice a je zde příležitost zodpovědět dotazy.

Informování kandidátek a kandidátů o výsledku:

Vybranou osobu informujeme o výsledku nejpozději do týdne. Současně se dozví, jaké administrativní záležitosti bude potřeba vyřídit před nástupem.

S výsledkem jsou seznámeni i ti, kteří ve výběrovém řízení úspěšní nebyli.

Kontakt

Nenašli jste, co hledáte? Potřebujete více informací? Ozvěte se nám na e-mail kariera@ucl.cas.cz.