Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Tým pro výzkum moderního českého divadla

Badatelské zaměření týmu pro výzkum moderního českého divadla je určováno orientací na historické proměny novočeského divadla, ale také zacílením na vztah dvou typů umělecké komunikace: divadelní a literární. V aktivitách týmu, jenž byl ustaven v polovině roku 2017 jako součást Oddělení 20. století a literatury současné s perspektivou transformace v samostatné oddělení, se tak potkávají historický výzkum divadla a dramatu s výzkumem teoretickým.

V centru jeho výzkumného zájmu stojí drama chápané jakožto svébytné literární dílo, ale také jako text určený k jevištní realizaci.

Hlavním projektem týmu je v současné chvíli slovník Moderní česká divadelní hra (1896–1989), který podá ucelenou zprávu o zhruba sto letech vývojových proměn českých divadelních her. Odbornému zaměření týmu odpovídají také dvě ediční řady, které tým začal vydávat ve spolupráci s nakladatelstvím Academia. Edici Theatrologica, jejíž vstupní svazek představuje kolektivní monografie nazvaná příznačně Text a divadlo (2019), budou tvořit odborné publikace z oblasti teorie a dějin českého i světového divadla a dramatu. Ediční řada Drama pak čtenářům zpřístupní nakladateli běžně opomíjené významné divadelní a rozhlasové hry z různých historických etap či tematických nebo žánrových oblastí. Její úvodní svazek prezentuje české a německy psané Expresionistické drama z českých zemí (2020).

Vedoucí týmu: Mgr. Aleš Merenus, Ph.D.

doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.
augustova@ucl.cas.cz
222 828 204
PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.
jungmannova@ucl.cas.cz
222 828 146
Mgr. Tomáš Kubart, Ph.D.
kubart@ucl.cas.cz
222 828 142
Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
lollok@ucl.cas.cz
Mgr. Aleš Merenus, Ph.D.
merenus@ucl.cas.cz
543 211 868
Mgr. Iva Mikulová, Ph.D.
mikulova@ucl.cas.cz
222 828 204
Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská, Ph.D.
sotkovska@ucl.cas.cz
543 211 868
Aktuální projekty

(Ne)sjednocená Evropa? Překračování hranic v německé a rakouské literatuře a jejich česká recepce po r. 2000

Hlavní řešitel: Renata Cornejo, Katedra germanistiky FF UJEP
Řešitelský tým: Renata Cornejo, Zuzana Augustová
Rok zahájení: 2022

Projekt si klade za cíl zkoumat, do jaké míry jsou „hranice“ důležitou součástí literárního diskurzu v německojazyčné literatuře po r. 2000, jak jsou koncipovány a jaké koncepty jejich překračování prozaická a dramatická díla nabízejí.

Ukončené projekty

Slovník literárních děl. Svazek 1. České drama 1895–1989

Hlavní řešitel: Aleš Merenus
Řešitelský tým: Zuzana Augustová, Eva Formánková, Pavel Janoušek, Lenka Jungmannová, Tomáš Kubart, Klára Kudlová, Marek Lollok, Iva Mikulová, Karel Piorecký, Alena Šidáková Fialová, Jitka Šotkovská, Jiří Zizler
Rok zahájení: 2014
Publikace oddělení