Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Ostatní edice

Korespondence Jakuba Demla

V komentované edici vycházejí nejrozsáhlejší soubory dopisů básníka Jakuba Demla s jednotlivými adresáty – spisovateli, umělci, kněžími, spolupracovníky a čtenáři. S výjimkou dvoudílného 7. svazku se řada zaměřuje na dosud nepublikované rukopisy. Listy jsou doplněny obrazovými přílohami, literárněhistorickým a edičním komentářem, vysvětlivkami, jmenným rejstříkem s biografickými hesly, soupisem rukopisů a výběrovou bibliografií.

Edici připravuje Tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla v rámci Edičního a textologického oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Řada vychází od roku 2010, prvních pět svazků vyšlo v nakladatelství Dauphin, od roku 2016 ji vydává ÚČL AV ČR.

Kontaktní adresa: iwashita@ucl.cas.cz

V edici Korespondence Jakuba Demla vyšly dosud tyto svazky:

 1. Jakub Deml / Carissime, kde se touláte? Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic. Eds. Šárka Kořínková a Iva Mrázková. Praha a Podlesí, Dauphin 2010.
 2. Jakub Deml, Matěj Fencl / I tento list považujte za neúplný. Dopisy Jakuba Demla příteli Matěji Fenclovi. Ed. Šárka Kořínková. Praha a Podlesí, Dauphin 2010/2011.
 3. Jakub Deml, František Bílek / Číslo jednací: láska. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka. Kniha I, II. Ed. Iva Mrázková. Praha a Podlesí, Dauphin 2012.
 4. Jakub Deml, Evermod Vladimír Balcárek / Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Evermoda Vladimíra Balcárka. Eds. Lenka Žehrová, Eliška Davidová, Šárka Kořínková a Daniela Iwashita. Praha a Podlesí, Dauphin 2013.
 5. Jakub Deml / Sedm let jsem u vás sloužil. Vzpomínky na Josefa Floriana. Eds. Daniela Iwashita, Petra Klimešová a Eliška Davidová. Praha a Podlesí, Dauphin 2015.
 6. Jakub Deml, F. X. Šalda / Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy. Eds. Šárka Kořínková a Daniela Iwashita. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2016.
 7. Jakub Deml, Otokar Březina / Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Kniha I, II. Eds. Eliška Davidová, Iva Mrázková, Barbora Podaná, Šárka Kořínková a Daniela Iwashita. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2018.
 8. Jakub Deml, Jaroslav Durych / Durychhalten! Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Jaroslava Durycha. Kniha I, II. Eds. Šárka Kořínková, Vladimíra Staňková, Daniela Iwashita, Eliška Müllerová, Eva Lauberová, Barbora Petrů. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2022.
 9. Jakub Deml, Josef Florian / Po Bohu celý Váš… Korespondence Jakuba Demla a Josefa Floriana. Kniha I, II. Eds. Daniela Iwashita a kol. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2022.

Připravuje se:

 1. Vzájemná korespondence Jakuba Demla s rodinou. Kniha I, II. Eds. Daniela Iwashita, Marta Milotová, Klára Moldová, Šárka Kořínková a kol.

Doprovodný svazek (mimo číslování řady):

 1. Daniela Iwashita (ed.): Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Almanach z konference a setkání čtenářů v Tasově 2016 a Praze 2017. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.

Teoretická knihovna

V edici vycházejí klíčové monografické texty světové literární vědy a teorie umění jak současné, tak i starší, překladové i původní antologie z literární teorie a disciplín jí blízkých, a také studie současných domácích badatelů.

Tituly z této edice jsou šířeny prostřednictvím distribučních kanálů nakladatelství Host.

Edice vychází od roku 2002 ve spolupráci s ÚČL a FF UK. Od roku 2018 je ÚČL spoluvydavatelem edice společně s nakladatelstvím Host.

Kontaktní adresy: travnicek@ucl.cas.cz, sidak@ucl.cas.cz

V edici Teoretická knihovna vyšly dosud tyto svazky:

 1. J. Culler / Krátký úvod do literární teorie, 2002
 2. R. Scholes – R. Kellog / Povaha vyprávění, 2002
 3. G. Lakoff / Metafory, kterými žijeme, 2002
 4. N. Frye / Anatomie kritiky, 2003
 5. I. Osolsobě / Ostenze, hra, jazyk, 2003
 6. H. Friedrich / Struktura moderní lyriky, 2005
 7. J. Trávníček / Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy, 2003
 8. P. A. Bílek / Hledání jazyka interpretace, 2003
 9. P. Szondi / Úvod do literární hermeneutiky, 2003
 10. J. Bolton (ed.) / Nový historismus, 2007
 11. P. Janáček / Literární brak, 2004
 12. M. Turner / Literární mysl, 2005
 13. W. Kalaga / Mlhoviny diskursu, 2006
 14. R. Ronenová / Možné světy v teorii literatury, 2006
 15. B. Fořt / Úvod do sémantiky fikčních světů, 2005
 16. J. Vojvodík / Imagines corporis, 2006
 17. J. Ortega y Gasset / Meditace o Quijotovi, 2007
 18. A. Manguel / Dějiny čtení, 2007
 19. B. A. Uspenskij / Poetika kompozice, 2008
 20. F. Kermode / Smysl konců, 2007
 21. S. Chatman / Příběh a diskurs, 2008
 22. D. Tureček (ed.) / Národní literatura a komparatistika, 2009
 23. A. Compagnon / Démon teorie, 2009
 24. Z. Mitoseková / Teorie literatury, 2010
 25. J. Hrdlička (ed.) / Osoba a existence. Z perspektivy fenomenologicko-antropologické psychiatrie (1930–1968), 2009
 26. P. Steiner / Ruský formalismus: Metapoetika, 2011
 27. P. Bourdieu / Pravidla umění – Vznik a struktura literárního pole, 2010
 28. H. White / Metahistorie, 2011
 29. G. Steiner / Errata. Prozkoumaný život, 2011
 30. J. F. English / Ekonomie prestiže, 2011
 31. P. Píša (ed.) / Nebezpečná literatura?, 2013
 32. J. Koten / Jak se fikce dělá slovy, 2013
 33. J. Hábl / Učit (se) příběhem, 2013
 34. T. Jirsa / Tváří v tvář beztvarosti, 2016
 35. J. Trávníček (ed.) / Za textem: Antologie polské sociologie literatury, 2018
 36. J. Segi Lukavská (ed.) / Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež, 2018
 37. J. Koten / Poetika narativního komentáře. Rétorický vypravěč v české literatuře, 2020
 38. Wolfgang Müller-Funk / Teorie cizího. Koncepty alterity, 2021
 39. J. Tlustý / Příliš hlučná prázdnota. Mezery, otřesy a smysl v literárním díle, 2022

Theoretica & historica

Edice Theoretica et historica zpřístupňuje české odborné a široké veřejnosti literárněvědné práce jak zahraničních, tak domácích autorů, kteří se významnou měrou podíleli a podílejí na formování a rozšiřování celého spektra literárněvědných metod a přístupů. Záměrem je, aby se edice stala širokou platformou, která je otevřená všem možným domácím i zahraničním literárněvědným názorům a přístupům a která svým záběrem současně pokryje i stále přetrvávající informační embargo z let minulých.

Po stránce organizační  chod edice zajišťuje tříčlenná redakční rada edice: Ondřej Sládek, Alice Jedličková, Karel Piorecký. Poradním orgánem edice je její redakční, jehož členy jsou literární vědci z řady domácích i zahraničních pracovišť: Kateřina Bláhová, Bohumil Fořt, Xavier Galmiche, Tomáš Glanc, David Harman, Jan Matonoha, John Pier, Herta Schmid, Peter Steiner, Jiří Trávníček, Emil Volek.

V edici Theoretica & historica dosud vyšly tyto svazky:

 • Siegfried J. Schmidt / Přesahování literatury. Praha, ÚČL AV ČR 2008.
 • Bohumil Fořt / Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha, ÚČL AV ČR 2008.
 • Jan Mukařovský / Umělecké dílo jako znak. Praha, ÚČL AV ČR 2008.
 • Thomas Pavel / Román: Morálka a svoboda. Praha, ÚČL AV ČR 2009.
 • Werner Wolf / Popis jako transmediální modus reprezentace. Praha, ÚČL AV ČR 2013.
 • Hana Kosáková (ed.): Formalismus v polemice s marxismem. Antologie textů. Studie. Praha, ÚČL AV ČR 2017.
 • Gustave Lanson: O metodě literární historie. Praha, ÚČL AV ČR 2019.
 • Brian Richardson: Teorie nepřirozeného narativu. Praha, ÚČL AV ČR 2020.

Theoretica

 • Wolfgang Iser: Teorie literatury. Aktuální perspektiva. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 • Lubomír Doležel: Identita literárního díla. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 • Wolf Schmid: Narativní transformace: Dění-příběh-vyprávění-prezentace vyprávění. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 • Stanley Fish: S úctou věnuje autor. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 • David Herman: Přirozený jazyk vyprávění. Brno, ÚČL AV ČR 2005.
 • Jonathan Culler: Studie k teorii fikce. Praha – Brno, ÚČL AV ČR 2005.
 • John Pier: Sémiotika narativu. Praha – Brno, ÚČL AV ČR 2005
 • Gérard Genett: Fikce a vyprávění. Praha – Brno, ÚČL AV ČR 2007. 
 • Uri Margolin: Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění. Brno – Praha, ÚČL AV ČR 2008.