Po Bohu celý Váš… Korespondence Jakuba Demla a Josefa Floriana

Jakub Deml, Josef Florian, Daniela Iwashita (ed.), Eliška Müllerová (ed.), Šárka Kořínková (ed.), František Bui (ed.), Barbora Petrů (ed.)

Devátý svazek edice Korespondence Jakuba Demla Po Bohu celý Váš… obsahuje soubor dopisů mezi dvěma českými literáty a vydavateli Jakubem Demlem (1878–1961) a Josefem Florianem (1873–1941).

Přestože je tento konvolut pouhým torzem mnohem širší výměny, o čemž svědčí především početní nepoměr mezi Demlovými a Florianovými listy, tvoří dosud nejrozsáhlejší svazek v rámci této edice (436 položek), a byl proto rozdělen do dvou knih. První obsahuje dopisy z let 1903 až 1911, z období intenzivní spolupráce při vydávání edice Studium. Zde Florian působí jako ideový vůdce, zatímco Deml se chápe role služebníka a „bubeníka Studia“ – shání spolupracovníky, odběratele a mecenáše, jedná s tiskaři a vede spory s církevní hierarchií. To mu jako knězi přinese mnoho těžkostí a postihů. Zároveň dopisy informují o jeho četbě, původních pracích i překladech, které zčásti vyšly mnohem později anebo dodnes zůstaly v rukopisech.

Druhou knihu otevírají dopisy z let 1928 až 1935. Deml mezitím získal uznání jako básník a Florianovy nakladatelské počiny si našly publikum a sympatie mezi soudobými umělci a intelektuály, aniž by však vyvázl z chudoby a dluhů. Právě solidarita plynoucí z nedostatku peněz je jedním z hlavních rysů této korespondenční výměny, v níž už oba figurují jako rovní partneři. V dalším oddílu jsou soustředěny převážně polemické texty, glosy a invektivy Josefa Floriana a jeho spolupracovníků, které se týkaly Demla a vycházely ve staroříšských sbornících v letech 1905 až 1940, ponejvíce však v mezidobích, kdy korespondence neprobíhala. Edici doplňuje komentář o významu staroříšské éry pro celé Demlovo dílo, studie o spolupráci obou vydavatelů s tiskaři, rozsáhlé vysvětlivky, jmenný heslář, ediční poznámka, soupis korespondence a reprodukce manuskriptů či několika Demlových dedikací Florianovi.

 

Po Bohu celý Váš... Korespondence Jakuba Demla  a Josefa Floriana

 

Specifikace
Autoři Jakub Deml,
Josef Florian
Editoři Daniela Iwashita,
Eliška Müllerová,
Šárka Kořínková,
František Bui,
Barbora Petrů
Název Po Bohu celý Váš… Korespondence Jakuba Demla a Josefa Floriana
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2022
Počet stránek 1228
Formát 13,8 × 21 cm
ISBN 978-80-7658-064-0