can humans take ivermectin meant for horses dosagem de ivermectina para ces should i keep ivermectin in the feidge stromectol online oral ivermectin dosage for rosacea presteme ivermectina 10 mg crema para que sirve para que serve ivermectina em gatos
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla

Tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla vznikl v květnu 2016. Jeho členky již od roku 2010 připravují k vydání básníkovy dopisy v komentované ediční řadě Korespondence Jakuba Demla a zkoumají je ve spojitosti s genezí a výstavbou básnického díla. Od roku 2016 řadu vydává ÚČL, aktuálně se připravují soubory listů s Josefem Florianem a Demlovou rodinou.

Tým se věnuje i dalším neprobádaným oblastem Demlova díla. Eliška Müllerová (dříve Davidová) vytvořila bibliografii jeho časopiseckých prací. Petra Loučová zmapovala dílo v samizdatu. Šárka Kořínková a Daniela Iwashita ve spolupráci s LA PNP Praha od roku 2018 pořádají básníkovy nepopsané a neuspořádané rukopisy. Tým spolu s Lukášem Prokopem vytvořil jako pomůcku pro badatele Prozatímní soupis dodatků osobního fondu Jakub Deml v Literárním archivu PNP Praha (Přírůstky po roce 1967, stav k 10. únoru 2021). Tým též buduje elektronický archiv. Sdílí zkušenosti z ediční přípravy korespondence se studenty a kolegy. Zpřístupňuje Demlovy dopisy a dílo širší veřejnosti literárními pořady (např. cyklus večerů Jakub Deml píše…), výstavami a zprávami (mj. na facebookové stránce). V září 2016 uspořádal konferenci a setkání Demlových čtenářů v Tasově a na jaře 2017 v Praze přednáškový cyklus o poetice a tradici básníkova díla. Z obou příležitostí vznikl almanach Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? (2018).

Personálně tým pokračuje v práci edičního semináře, který se před rokem 2011 v ÚČLK FF UK zaměřil na Demlovu ranou epistolografii (viz sborník LA PNP č. 43 KOMU svěřiti tento list?). Pojetím edic navazuje na kritiky, editory i historiky, kteří s respektem k záměrné fragmentárnosti básníkova díla vnímají jeho provázanost a celistvost, jak ji často zdůrazňoval sám Deml. Inspirací pro tým byly i samizdatové aktivity, v první řadě Dílo Jakuba Demla v uspořádání Vladimíra Binara a Bedřicha Fučíka (1978–1983), bibliografie Jiřího Dostála, práce Jaroslava Erika Friče a dalších předchůdců.

Vedoucí týmu: Mgr. Daniela Iwashita, Ph.D.

Mgr. Daniela Iwashita, Ph.D.
iwashita@ucl.cas.cz
222 828 209
Mgr. Šárka Kořínková
sarka.korinkova@ucl.cas.cz
222 828 209
Mgr. Eliška Müllerová
davidova@ucl.cas.cz
222 828 209
Ukončené projekty
Publikace oddělení