Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla

Tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla vznikl v květnu 2016. Jeho členky již od roku 2010 připravují k vydání básníkovy dopisy v komentované ediční řadě Korespondence Jakuba Demla a zkoumají je ve spojitosti s genezí a výstavbou básnického díla. Od roku 2016 řadu vydává ÚČL, aktuálně se připravují soubory listů s Josefem Florianem a Demlovou rodinou.

Tým se věnuje i dalším neprobádaným oblastem Demlova díla. Eliška Müllerová (dříve Davidová) vytvořila bibliografii jeho časopiseckých prací. Petra Loučová zmapovala dílo v samizdatu. Šárka Kořínková a Daniela Iwashita ve spolupráci s LA PNP Praha od roku 2018 pořádají básníkovy nepopsané a neuspořádané rukopisy. Tým spolu s Lukášem Prokopem vytvořil jako pomůcku pro badatele Prozatímní soupis dodatků osobního fondu Jakub Deml v Literárním archivu PNP Praha (Přírůstky po roce 1967, stav k 10. únoru 2021). Tým též buduje elektronický archiv. Sdílí zkušenosti z ediční přípravy korespondence se studenty a kolegy. Zpřístupňuje Demlovy dopisy a dílo širší veřejnosti literárními pořady (např. cyklus večerů Jakub Deml píše…), výstavami a zprávami (mj. na facebookové stránce). V září 2016 uspořádal konferenci a setkání Demlových čtenářů v Tasově a na jaře 2017 v Praze přednáškový cyklus o poetice a tradici básníkova díla. Z obou příležitostí vznikl almanach Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? (2018).

Personálně tým pokračuje v práci edičního semináře, který se před rokem 2011 v ÚČLK FF UK zaměřil na Demlovu ranou epistolografii (viz sborník LA PNP č. 43 KOMU svěřiti tento list?). Pojetím edic navazuje na kritiky, editory i historiky, kteří s respektem k záměrné fragmentárnosti básníkova díla vnímají jeho provázanost a celistvost, jak ji často zdůrazňoval sám Deml. Inspirací pro tým byly i samizdatové aktivity, v první řadě Dílo Jakuba Demla v uspořádání Vladimíra Binara a Bedřicha Fučíka (1978–1983), bibliografie Jiřího Dostála, práce Jaroslava Erika Friče a dalších předchůdců.

Vedoucí týmu: Mgr. Daniela Iwashita, Ph.D.

Mgr. Daniela Iwashita, Ph.D.
iwashita@ucl.cas.cz
222 828 209
Mgr. Šárka Kořínková
sarka.korinkova@ucl.cas.cz
222 828 209
Mgr. Eliška Müllerová
davidova@ucl.cas.cz
222 828 209
Ukončené projekty
Publikace oddělení