billigt ivert is ivermectin poisonous joseph varon ivermectina ivermectina y oms ivermectina albert einstein ivermectin natural alternative for humans ivermectin pam bartha
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Studentská literárněvědná konference

Studentskou literárněvědnou konferenci pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR od roku 2002, a to ve spolupráci s fakultami různých univerzit (Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta MU, Filozofická fakulta UP).

Záměrem je iniciovat a podpořit činnost začínajících literárních vědců, domácích i zahraničních, a zapojit do diskuse co nejvíce zástupců dalších humanitních oborů a věd o kultuře. Vybraným příspěvkům účastníků v  pregraduální i postgraduální kategorii je na závěr udělována Cena Vladimíra Macury.

Studentská literárněvědná konference 2022

4. a 5. května 2022, Olomouc

Dvacátý ročník konference se uskuteční v prezenční podobě, sledovat ji můžete i online (cesnet.zoom.us/j/99322799416).

Další informace a pokyny:

  1. Konferenční jednání vyústí ve vyhlášení nejlepších prací a ocenění jejich autorů Cenou Vladimíra Macury, udělovanou odbornou porotou složenou z pedagogů a odborných pracovníků zastupujících instituce, jež na SLK vyšlou své reprezentanty.
  2. Ani letos nevyhlašujeme zastřešující téma, respektování individuálních badatelských zájmů a osobní zaujetí určitým tématem stále považujeme za přínosnější a produktivnější než mnohdy voluntaristické vyplňování zadaného tematického rámce.
  3. Nejkvalitnější příspěvky budou publikovány v recenzovaném konferenčním sborníku.
  4. Setkání je určeno jak pregraduálním, tak doktorským studentům. K diskusi jsou jako hosté zváni také pedagogové a odborní pracovníci z jednotlivých pracovišť, jejichž zpětná vazba poskytovaná referujícím představuje důležitou součást setkání.
  5. Akce je koncipována jako výběrová, účastnit se jí tedy mohou ti, kteří uspěli ve fakultních a jiných předkolech SLK, anebo je k reprezentaci školy či pracoviště vybrali relevantní představitelé těchto institucí. K přihlášce je tak nutno připojit doklad potvrzující některou z výše uvedených skutečností. Dále je potřebné dodat stručnou anotaci příspěvku. Na základě těchto podkladů provedou organizátoři konference finální výběr příspěvků.
  6. Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština, popřípadě angličtina. Výjimečně lze referovat i v jiných jazycích, ale v těchto případech je nezbytné dodat také osnovu příspěvku v češtině.

pozvánka a propozice (pdf)

přihláška (docx)

 

facebooková stránka konference

 

 

předchozí ročníky Studentské literárněvědné konference