Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Studentská literárněvědná konference

Studentskou literárněvědnou konferenci pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR od roku 2002, a to ve spolupráci s fakultami různých univerzit (Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta MU, Filozofická fakulta UP).

Záměrem je iniciovat a podpořit činnost začínajících literárních vědců, domácích i zahraničních, a zapojit do diskuse co nejvíce zástupců dalších humanitních oborů a věd o kultuře. Vybraným příspěvkům účastníků v  pregraduální i postgraduální kategorii je na závěr udělována Cena Vladimíra Macury.

Studentská literárněvědná konference 2024

Studentská literárněvědná konference 2024 Ostrava

25.–26. dubna 2024, Ostrava

Pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s katedrou české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Místo konání: aula Ostravské univerzity, Českobratrská 16, Moravská Ostrava (budova Fakulty sociálních studií)

Referát: na každý příspěvek bude v programu konference vyhrazeno max. 15 minut (v psané podobě text o délce cca 4 normostran). Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština, případně angličtina (k referátu přednesenému v angličtině je nutno připravit český handout).

Studenti konzultují účast na konferenci, téma, obsah a podobu referátu s vyučujícími, s vedoucím své práce či školitelem na své katedře; součástí přihlášky je jejich doporučení.

Přihlášky jsme přijímali do 20. března 2024.

Účastníci konference si ubytování zajišťují individuálně. K ubytování je možné využít například některé z následujících zařízení:

S případnými dotazy se prosím obracejte na doc. PhDr. Petra Hrtánka, Ph.D. (petr.hrtanek@osu.cz).

facebooková stránka konference

Studentská literárněvědná konference 2023

27. a 28. dubna 2023, Brno

Studentská literárněvědná konference 2023

Konference proběhla v prezenční podobě v prostorách Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, Brno, online přes platformu Zoom.

Konferenční setkání bylo tematicky otevřené, mladí badatelé se hlásili s příspěvkem na jakékoli téma z oblasti literární vědy.

Setkání je určeno jak pregraduálním, tak doktorským studentům. Na konferenci jsou stejně tak velice vítáni pedagogové a odborníci z jednotlivých akademických pracovišť, ochotní poskytnout referujícím erudovanou zpětnou vazbu. Odborné debaty a vzájemné sdílení nových poznatků představují zásadní přínos celé akce.

SLK je koncipována jako výběrová, účastnit by se jí měli ti, kteří uspěli ve fakultních a katedrových předkolech, nebo je k reprezentaci pracovišť vybrali relevantní představitelé vysílajících institucí.

Studentská literárněvědná konference 2022

4. a 5. května 2022, Olomouc

Dvacátý ročník konference se uskuteční v prezenční podobě, sledovat ji můžete i online (cesnet.zoom.us/j/99322799416).

Další informace a pokyny:

  1. Konferenční jednání vyústí ve vyhlášení nejlepších prací a ocenění jejich autorů Cenou Vladimíra Macury, udělovanou odbornou porotou složenou z pedagogů a odborných pracovníků zastupujících instituce, jež na SLK vyšlou své reprezentanty.
  2. Ani letos nevyhlašujeme zastřešující téma, respektování individuálních badatelských zájmů a osobní zaujetí určitým tématem stále považujeme za přínosnější a produktivnější než mnohdy voluntaristické vyplňování zadaného tematického rámce.
  3. Nejkvalitnější příspěvky budou publikovány v recenzovaném konferenčním sborníku.
  4. Setkání je určeno jak pregraduálním, tak doktorským studentům. K diskusi jsou jako hosté zváni také pedagogové a odborní pracovníci z jednotlivých pracovišť, jejichž zpětná vazba poskytovaná referujícím představuje důležitou součást setkání.
  5. Akce je koncipována jako výběrová, účastnit se jí tedy mohou ti, kteří uspěli ve fakultních a jiných předkolech SLK, anebo je k reprezentaci školy či pracoviště vybrali relevantní představitelé těchto institucí. K přihlášce je tak nutno připojit doklad potvrzující některou z výše uvedených skutečností. Dále je potřebné dodat stručnou anotaci příspěvku. Na základě těchto podkladů provedou organizátoři konference finální výběr příspěvků.
  6. Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština, popřípadě angličtina. Výjimečně lze referovat i v jiných jazycích, ale v těchto případech je nezbytné dodat také osnovu příspěvku v češtině.

pozvánka a propozice (pdf)

přihláška (docx)

 

 

 

předchozí ročníky Studentské literárněvědné konference