Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Studentská literárněvědná konference

Studentskou literárněvědnou konferenci pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR od roku 2002, a to ve spolupráci s fakultami různých univerzit (Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta MU, Filozofická fakulta UP).

Záměrem je iniciovat a podpořit činnost začínajících literárních vědců, domácích i zahraničních, a zapojit do diskuse co nejvíce zástupců dalších humanitních oborů a věd o kultuře. Vybraným příspěvkům účastníků v  pregraduální i postgraduální kategorii je na závěr udělována Cena Vladimíra Macury.

Studentská literárněvědná konference 2023

27. a 28. dubna 2023, Brno

Studentská literárněvědná konference 2023

Konference proběhla v prezenční podobě v prostorách Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, Brno, online přes platformu Zoom.

Konferenční setkání bylo tematicky otevřené, mladí badatelé se hlásili s příspěvkem na jakékoli téma z oblasti literární vědy.

Setkání je určeno jak pregraduálním, tak doktorským studentům. Na konferenci jsou stejně tak velice vítáni pedagogové a odborníci z jednotlivých akademických pracovišť, ochotní poskytnout referujícím erudovanou zpětnou vazbu. Odborné debaty a vzájemné sdílení nových poznatků představují zásadní přínos celé akce.

SLK je koncipována jako výběrová, účastnit by se jí měli ti, kteří uspěli ve fakultních a katedrových předkolech, nebo je k reprezentaci pracovišť vybrali relevantní představitelé vysílajících institucí.

facebooková stránka konference

Studentská literárněvědná konference 2022

4. a 5. května 2022, Olomouc

Dvacátý ročník konference se uskuteční v prezenční podobě, sledovat ji můžete i online (cesnet.zoom.us/j/99322799416).

Další informace a pokyny:

  1. Konferenční jednání vyústí ve vyhlášení nejlepších prací a ocenění jejich autorů Cenou Vladimíra Macury, udělovanou odbornou porotou složenou z pedagogů a odborných pracovníků zastupujících instituce, jež na SLK vyšlou své reprezentanty.
  2. Ani letos nevyhlašujeme zastřešující téma, respektování individuálních badatelských zájmů a osobní zaujetí určitým tématem stále považujeme za přínosnější a produktivnější než mnohdy voluntaristické vyplňování zadaného tematického rámce.
  3. Nejkvalitnější příspěvky budou publikovány v recenzovaném konferenčním sborníku.
  4. Setkání je určeno jak pregraduálním, tak doktorským studentům. K diskusi jsou jako hosté zváni také pedagogové a odborní pracovníci z jednotlivých pracovišť, jejichž zpětná vazba poskytovaná referujícím představuje důležitou součást setkání.
  5. Akce je koncipována jako výběrová, účastnit se jí tedy mohou ti, kteří uspěli ve fakultních a jiných předkolech SLK, anebo je k reprezentaci školy či pracoviště vybrali relevantní představitelé těchto institucí. K přihlášce je tak nutno připojit doklad potvrzující některou z výše uvedených skutečností. Dále je potřebné dodat stručnou anotaci příspěvku. Na základě těchto podkladů provedou organizátoři konference finální výběr příspěvků.
  6. Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština, popřípadě angličtina. Výjimečně lze referovat i v jiných jazycích, ale v těchto případech je nezbytné dodat také osnovu příspěvku v češtině.

pozvánka a propozice (pdf)

přihláška (docx)

 

 

 

předchozí ročníky Studentské literárněvědné konference