Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Literárněvědné fórum

Přednáškový cyklus 2021/2022

Umění, gesto, argument – umění a veřejný prostor v meziválečném Československu

21. 9. 2021, 17.00 h
Aleš Merenus (Ústav pro českou literaturu AV ČR):
Vidění Matěje Poctivého: Od skandální nadmorality k nezdařenému sváru protikladů

12. 10. 2021, 17.00 h
Fedora Parkmann (Ústav dějin umění AV ČR):
Lubomír Linhart: Výstavy sociální fotografie. Fotografické umění ve službách revoluce

9. 11. 2021, 17.00 h
Aleš Opekar (Ústav dějin umění AV ČR):
Kniha E. F. Buriana Jazz (1928)

13. 12. 2021, 17.00 h (online)
Rostislav Švácha (Ústav dějin umění AV ČR):
Monografie Františka Žákavce Dílo Dušana Jurkoviče (1929)

18. 1. 2022, 17.00 h (online)
Ivan Klimeš (Katedra filmových studií FF UK):
Film Jana Stanislava Kolára Svatý Václav (1929)

Podzimní cyklus Literárněvědného fóra nabídne od září 2021 až do ledna 2022 několik přednášek vztahujících se k problematice zasahování umění do veřejného prostoru v období tzv. první republiky. Umění lze totiž chápat nejen jako výsledek, ale i jako svébytného hybatele a ukazatele společenských procesů. Přednášky se na příkladech konkrétních děl, reprezentací a uměleckých událostí dotknou otázek spojených s reprezentačními strategiemi, politickým diskurzem, politizací umění či způsobem ovlivňování veřejného mínění a hodnotových postojů společnosti.

Témata přednášek vychází z interdisciplinárního výzkumného projektu Umění, gesto, argument (umění a veřejný prostor v meziválečném Československu), který je realizován v Oddělení 20. století a literatury současné.

Přednášky bude možné sledovat v horním sále v pražské budově Ústavu pro českou literaturu AV ČR (pokud epidemická situace dovolí) a zároveň na YouTube, kde pak bude k dispozici i záznam.