Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Literárněvědné fórum

Přednáškový cyklus 2021/2022

O psaní a čtení literárních dějin I / letní semestr

8. 2. 2022, 17.00 h
Lucie Storchová (Filosofický ústav AV ČR /  Fakulta humanitních studií UK)
Jak se čtou dějiny humanistické literatury? Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands (2020) a jeho první reflexe

8. 3. 2022, 17.00 h
David Wallace (University of Pennsylvania)
Trajectories and Structures in Medieval Bohemian Literature

12. 4. 2022, 17.00 h
Pavel Janoušek (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Dějiny literatury jako metodologická možnost?

14. 6. 2022, 17.00 h
Vladimír Papoušek (Filozofická fakulta JČU) a kol.
Individuum, zkušenost a psaní „dějin“

„Literární dějiny“ dnes představují zvláštní výzvu: Na jedné straně vymezují společenství procesuálně v jazycích a literatuře, představují principy jejich modernizace, a patří tak k veřejně vyhledávaným a ceněným žánrům literární vědy. Na straně druhé kladou proměny tradičních kánonů „zlaté doby“ literárních dějin, ať už lingvoetnických nebo soustředěných k tištěnému médiu, nové nároky na poznávací funkce žánru.

Cílem cyklu je oživit v širší oborové perspektivě diskusi o konceptech a kategoriích literárních dějin a otevřít tuto diskusi zainteresované veřejností. V první části (únor–červen 2022) nabídne cyklus prostor k debatě o vybraných větších projektech z posledních let k dějinám literatury českých zemí v jejích středoevropských souvislostech; v části druhé (září–leden 2023) přinese přednášky a diskuse o dalších obecných otázkách literárních dějin.

Všechny přednášky bude možné sledovat online na YouTube kanálu Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Únorové a březnové přednášky se můžete zúčastnit také online na Google Meet, pozdějších přednášek, pokud epidemická situace dovolí, v horním sále v pražské budově Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1).

Umění, gesto, argument – umění a veřejný prostor v meziválečném Československu / zimní semestr

21. 9. 2021, 17.00 h
Aleš Merenus (Ústav pro českou literaturu AV ČR):
Vidění Matěje Poctivého: Od skandální nadmorality k nezdařenému sváru protikladů

12. 10. 2021, 17.00 h
Fedora Parkmann (Ústav dějin umění AV ČR):
Výstavy sociální fotografie. Fotografické umění ve službách revoluce

9. 11. 2021, 17.00 h
Aleš Opekar (Ústav dějin umění AV ČR):
Kniha E. F. Buriana Jazz (1928) a rozepře o nových rytmech a zvucích

13. 12. 2021, 17.00 h (online)
Rostislav Švácha (Ústav dějin umění AV ČR):
Kus dějin československé architektury – kniha Františka Žákavce Dílo Dušana Jurkoviče (1929)

18. 1. 2022, 17.00 h (online)
Ivan Klimeš (Katedra filmových studií FF UK):
Idea národního historického velkofilmu a Kolárův Svatý Václav (1929)

Zimní cyklus Literárněvědného fóra nabídne od září 2021 až do ledna 2022 několik přednášek vztahujících se k problematice zasahování umění do veřejného prostoru v období tzv. první republiky. Umění lze totiž chápat nejen jako výsledek, ale i jako svébytného hybatele a ukazatele společenských procesů. Přednášky se na příkladech konkrétních děl, reprezentací a uměleckých událostí dotknou otázek spojených s reprezentačními strategiemi, politickým diskurzem, politizací umění či způsobem ovlivňování veřejného mínění a hodnotových postojů společnosti.

Témata přednášek vychází z interdisciplinárního výzkumného projektu Umění, gesto, argument (umění a veřejný prostor v meziválečném Československu), který je realizován v Oddělení 20. století a literatury současné.

Přednášky bude možné sledovat v horním sále v pražské budově Ústavu pro českou literaturu AV ČR (pokud epidemická situace dovolí) a zároveň na YouTube, kde pak bude k dispozici i záznam.