Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Elektronické informační zdroje

1. Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu (NDK–DNNT)

Národní digitální knihovna nabízí ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu plné texty dokumentů vydaných na území České republiky. Uživatel může prostřednictvím vzdáleného přístupu číst tyto druhy dokumentů:

  • monografie (knihy) vydané do roku 2003 včetně,
  • periodika vydaná do roku 2013 včetně.

Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné.

Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

Do Národní digitální knihovny se můžete přihlásit knihovním účtem organizace, která je členem federace identit eduID (např. KnAV, NK ČR, MZK, NTK aj.) nebo účtem ID NDK, který vám pomůže vytvořit knihovna ÚČL. Máte-li o účet ID NDK zájem, kontaktujte, prosím, Veroniku Zemanovou na zemanova@ucl.cas.cz.

Přístup k plným textům pro volná díla a díla nedostupná na trhu poskytují také další tři knihovny: Digitální knihovna MZK, Digitální knihovna KnAV ČR a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Přihlášení je možné pouze s použitím knihovního účtu instituce zapojené do eduID (např. KnAV, NK ČR, MZK, NTK aj.), nikoli účtem ID NDK. Snadný přístup k uvedeným knihovnám umožňuje rozcestník DNNT.

Obsah digitálních knihoven NK ČR a MZK je z velké části stejný, zároveň však platí, že NK ČR i MZK do svých digitálních knihoven nezávisle na sobě doplňují i další tituly, které jsou výsledkem vlastní digitalizace NK ČR a MZK. Existují tak dokumenty, jež najdete shodně v obou digitálních knihovnách, ale také tituly, které objevíte pouze v digitální knihovně NK ČR nebo jen v digitální knihovně MZK.

K dispozici je uživatelská příručka pro vyhledávání v digitálních knihovnách.

Další digitální knihovny

K vyhledávání můžete využít také rozcestník, který nabízí přístup k více digitálním knihovnám v ČR na jednom místě. Alternativou je Česká digitální knihovna, která je národním agregátorem digitálních knihoven a umožňuje vyhledávat přímo v obsahu zapojených knihoven.

Jednotný přístup ke službám knihoven poskytuje portál Knihovny.cz, na kterém lze prohledávat rozsáhlý index zahraničních licencovaných databází či volně dostupné elektronické knihy.

2. Archivy monitoringu tisku

Z knihovních počítačů je možné využít přístup ke dvěma mediálním aplikacím – Anopress a Newton Media.

S přihlášením ke službám vám pomohou zaměstnanci knihovny na místě.

3. Elektronické informační zdroje (EIZ)

Následující EIZ jsou dostupné v rámci počítačové sítě v prostorách knihovny, tedy z knihovních počítačů, ale i vlastních notebooků po připojení do sítě Eduroam (příp. ucl nebo ucl-host).

Ebsco: http://search.epnet.com/
EBSCOHost je jednotné rozhraní, které poskytuje přístup k vybraným bibliografickým a plnotextovým databázím.

Emerald: https://www.emerald.com/insight
Emerald Premier je multioborová databáze, díky které získáte přístup ke článkům v časopisech z produkce vydavatelství Emerald. Databáze pokrývá široké spektrum oborů.

JSTOR: https://www.jstor.org/
JSTOR je digitální knihovna obsahující odborné časopisy, knihy i primární zdroje z širokého spektra oborů, převážně však z oblasti humanitních a sociálních sociálních věd.

ProQuest: http://search.proquest.com/index
ProQuest je multioborová databáze umožňující přístup k plným textům odborných časopisů, knih, disertací a dalších publikací. V rámci jednotného rozhraní je přístupná i digitální knihovna Ebrary.

SCOPUS: http://www.scopus.com/
Databáze Scopus je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě.

Web of Science (WOS): http://www.webofknowledge.com/
Web of Science je jednotné rozhraní pro přístup do citačních a abstraktových databází společnosti Clarivate Analytics.

Pokud budete mít k elektronickým informačním zdrojům jakékoliv připomínky nebo dotazy, kontaktujte, prosím, Veroniku Zemanovou (zemanova@ucl.cas.cz).