Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Fakturační údaje, podatelna

Fakturační adresa

 • Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1

Bankovní účet

 • 19-5539370227/0100, Komerční banka Praha

 • SWIFT: KOMBCZPPXXX
 • IBAN: CZ8401000000195539370227

IČO, DIČ

 • IČO: 68378068
 • DIČ: CZ68378068

Podatelna ÚČL AV ČR

Adresa pro doručování analogových dokumentů a dokumentů na přenosných technických nosičích dat:

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Na Florenci 1420/3
110 00 Praha 1

Úřední hodiny podatelny

 • pondělí–pátek, 10.00–15.00

Elektronická adresa

Datová schránka

 • nq8ie7m

ÚČL přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A, ISO 19005 (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text, kódování CP-852, CP-1250, UTF-8)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc, docx (MS Word Document)
 • xls, xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt, pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

Parametry, média

 • Maximální velikost datové zprávy podávané standardní elektronickou poštou, nikoliv přes datovou schránku: 15 MB
 • Maximální velikost zprávy dodávané přes datovou schránku: 20 MB
 • Technické požadavky na obrazové dokumenty: rozlišení snímání nejméně 300×300 dpi, barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění.
 • Podporovaná předávací média: USB flash memory stick

ÚČL nepřijímá:

 • komprimované, šifrované nebo spustitelné soubory ani soubory, do nichž bude přístup chráněn heslem.
 • datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích ÚČL, popřípadě způsobilý poškodit ÚČL zneužitím informací). Projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný.
 • v případě doručení elektronického nebo analogového dokumentu, u něhož byl zjištěn tzv. škodlivý kód a lze z něj identifikovat kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí jej ÚČL o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ÚČL ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, ÚČL dokument nezpracovává.

Zodpovědnost (včetně právní zodpovědnosti) za dodržení výše uvedených podmínek nese odesílatel.