Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Stipendium Zdeňka Pešata

Stipendium Zdeňka Pešata uděluje od roku 2016 Ústav pro českou literaturu AV ČR. Program je pojmenován po vynikajícím literárním historikovi a někdejším řediteli ÚČL.

Slouží k podpoře studijních pobytů zahraničních badatelů, vysokoškolských pedagogů a doktorandů zabývajících se českou literaturou v jazykovém nebo teritoriálním smyslu. Stipendium je přednostně udělováno těm uchazečům, jejichž projekt souvisí s odbornou problematikou, na níž se pracuje v ÚČL.

Ročně jsou v závislosti na rozpočtových možnostech ÚČL nebo výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie udělována obvykle tři stipendia, z toho minimálně jedno na podporu spolupráce v rámci Konsorcia pro vytváření a využívání informačních zdrojů světové literárněvědné bohemistiky.

Stipendium v maximální výši 30 000 Kč je určeno na úhradu ubytování a dalších nákladů spojených s akademickým programem stipendisty na pražském, eventuálně brněnském pracovišti ÚČL, a to pro pobytu trvající maximálně 4 týdny. Dopravu do České republiky, zdravotní pojištění i všechny ostatní náklady související s pobytem v ČR si zahraniční badatel hradí sám.

ÚČL vyzývá zájemce o tuto formu studijního pobytu, aby téma svého projektu a další náležitosti žádosti v dostatečném předstihu konzultovali se zástupcem ředitele ústavu pro mezinárodní spolupráci Mag. Dr. Michaelem Wögerbauerem, zamini@ucl.cas.cz.

Nositelé Stipendia Zdeňka Pešata:

2021

 • Dr hab.Marcin Filipowicz (Uniwersytet Warszawski, Polsko / Univerzita Hradec Králové, ČR)
 • Mgr.Zuzana Husárová, Ph.D.(Univezita Komenského v Bratislave, SR)
 • Kristin Watterott, M. A. (Universität Leipzig, Německo)
 • KamilaWoźniak Ph.D. (Uniwersytet Wrocławski, Polsko)

2019

 • Anna Förster (Ludwig-Maximilians-Universität München, Německo)
 • Murray G. Hall (Německo)
 • Clara Isabel Martínez Cantón (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Španělsko)
 • Cezary Rosiński (Polish Academy of Sciences, Polsko)
 • Dušan Teplan (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

2018

 •  Mona Garloff (Universität Stuttgart, Německo)
 • Tatyana Skulacheva (Russian Academy of Sciences, Rusko)
 • Ivana Taranenková (Slovenská akadémia vied, Slovensko)

2017

 • Marie Brunová (Universität Salzburg, Rakousko)
 • Joanna Czaplińska (Uniwersytet Opolski, Polsko)
 • Xavier Galmiche (Université Paris IV – Sorbonne Nouvelle, Francie)
 • Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polsko)
 • Weronika Parfianowicz-Vertun (Uniwersytet Warszawski, Polsko)
 • Nora Schmidt (Universität Erfurt, Německo)