ivermectin topical scabies ivermectin de 50 ml ivermectin pyrantel safety ncbi ivermectin for dog where to buy ivermectin for human use ivermectina de 15 em 15 dias can ivermectin cure mange
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Stipendium Zdeňka Pešata

Stipendium Zdeňka Pešata uděluje od roku 2016 Ústav pro českou literaturu AV ČR. Program je pojmenován po vynikajícím literárním historikovi a někdejším řediteli ÚČL.

Slouží k podpoře studijních pobytů zahraničních badatelů, vysokoškolských pedagogů a doktorandů zabývajících se českou literaturou v jazykovém nebo teritoriálním smyslu. Stipendium je přednostně udělováno těm uchazečům, jejichž projekt souvisí s odbornou problematikou, na níž se pracuje v ÚČL.

Ročně jsou v závislosti na rozpočtových možnostech ÚČL nebo výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie udělována obvykle tři stipendia, z toho minimálně jedno na podporu spolupráce v rámci Konsorcia pro vytváření a využívání informačních zdrojů světové literárněvědné bohemistiky.

Stipendium v maximální výši 30 000 Kč je určeno na úhradu ubytování a dalších nákladů spojených s akademickým programem stipendisty na pražském, eventuálně brněnském pracovišti ÚČL, a to pro pobytu trvající maximálně 4 týdny. Dopravu do České republiky, zdravotní pojištění i všechny ostatní náklady související s pobytem v ČR si zahraniční badatel hradí sám.

ÚČL vyzývá zájemce o tuto formu studijního pobytu, aby téma svého projektu a další náležitosti žádosti v dostatečném předstihu konzultovali se zástupcem ředitele ústavu pro mezinárodní spolupráci Mag. Dr. Michaelem Wögerbauerem, zamini@ucl.cas.cz.

Nositelé Stipendia Zdeňka Pešata:

2021

 • Dr hab.Marcin Filipowicz (Uniwersytet Warszawski, Polsko / Univerzita Hradec Králové, ČR)
 • Mgr.Zuzana Husárová, Ph.D.(Univezita Komenského v Bratislave, SR)
 • Kristin Watterott, M. A. (Universität Leipzig, Německo)
 • KamilaWoźniak Ph.D. (Uniwersytet Wrocławski, Polsko)

2019

 • Anna Förster (Ludwig-Maximilians-Universität München, Německo)
 • Murray G. Hall (Německo)
 • Clara Isabel Martínez Cantón (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Španělsko)
 • Cezary Rosiński (Polish Academy of Sciences, Polsko)
 • Dušan Teplan (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

2018

 •  Mona Garloff (Universität Stuttgart, Německo)
 • Tatyana Skulacheva (Russian Academy of Sciences, Rusko)
 • Ivana Taranenková (Slovenská akadémia vied, Slovensko)

2017

 • Marie Brunová (Universität Salzburg, Rakousko)
 • Joanna Czaplińska (Uniwersytet Opolski, Polsko)
 • Xavier Galmiche (Université Paris IV – Sorbonne Nouvelle, Francie)
 • Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polsko)
 • Weronika Parfianowicz-Vertun (Uniwersytet Warszawski, Polsko)
 • Nora Schmidt (Universität Erfurt, Německo)