Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Stipendium Zdeňka Pešata

Stipendium Zdeňka Pešata uděluje od roku 2016 Ústav pro českou literaturu AV ČR. Program je pojmenován po vynikajícím literárním historikovi a někdejším řediteli ÚČL.

Slouží k podpoře studijních pobytů zahraničních badatelů, vysokoškolských pedagogů a doktorandů zabývajících se českou literaturou v jazykovém nebo teritoriálním smyslu. Stipendium je přednostně udělováno těm uchazečům, jejichž projekt souvisí s odbornou problematikou, na níž se pracuje v ÚČL.

Ročně jsou v závislosti na rozpočtových možnostech ÚČL nebo výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie udělována obvykle tři stipendia, z toho minimálně jedno na podporu spolupráce v rámci Konsorcia pro vytváření a využívání informačních zdrojů světové literárněvědné bohemistiky.

Stipendium v maximální výši 30 000 Kč je určeno na úhradu ubytování a dalších nákladů spojených s akademickým programem stipendisty na pražském, eventuálně brněnském pracovišti ÚČL, a to pro pobytu trvající maximálně 4 týdny. Dopravu do České republiky, zdravotní pojištění i všechny ostatní náklady související s pobytem v ČR si zahraniční badatel hradí sám.

Do 31. prosince 2020 je možné podávat přihlášky o Stipendium Zdeňka Pešata na podporu pobytů plánovaných od dubna 2021.

Harmonogram výběrového řízení uvedený ve Statutu je pouze orientační, závazný termín pro podávání přihlášek je datum uzávěrky uvedené při vypsání aktuálního kola soutěže na webových stránkách ÚČL.

ÚČL vyzývá zájemce o tuto formu studijního pobytu, aby téma svého projektu a další náležitosti žádosti v dostatečném předstihu konzultovali se zástupcem ředitele ústavu pro mezinárodní spolupráci Mag. Dr. Michaelem Wögerbauerem, zamini@ucl.cas.cz.

Zájemce o studijní pobyt v ÚČL ve věku do 35 let upozorňujeme, že by se měli přednostně ucházet o Fellowship Josefa Dobrovského.

Nositelé Stipendia Zdeňka Pešata:

2019

 • Anna Förster (Ludwig-Maximilians-Universität München, Německo)
 • Murray G. Hall (Německo)
 • Clara Isabel Martínez Cantón (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Španělsko)
 • Cezary Rosiński (Polish Academy of Sciences, Polsko)
 • Dušan Teplan (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

2018

 •  Mona Garloff (Universität Stuttgart, Německo)
 • Tatyana Skulacheva (Russian Academy of Sciences, Rusko)
 • Ivana Taranenková (Slovenská akadémia vied, Slovensko)

2017

 • Marie Brunová (Universität Salzburg, Rakousko)
 • Joanna Czaplińska (Uniwersytet Opolski, Polsko)
 • Xavier Galmiche (Université Paris IV – Sorbonne Nouvelle, Francie)
 • Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polsko)
 • Weronika Parfianowicz-Vertun (Uniwersytet Warszawski, Polsko)
 • Nora Schmidt (Universität Erfurt, Německo)