Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Oddělení lexikografie

Oddělení se zabývá přípravou slovníkově či encyklopedicky uspořádaných knižních i internetových publikací, které z různých hledisek popisují a interpretují dějiny české literatury.

Trvalým předmětem činnosti oddělení, ustaveného v květnu 2010, je nyní opět postupně revidovaný a aktualizovaný Slovník české literatury po roce 1945 on-line, zahrnující hesla spisovatelů, literárních periodik, nakladatelství a některých dalších institucí literárního života z období 1945–2000.

Kromě toho se oddělení věnuje střednědobým projektům, které se snaží proniknout do méně probádaných oblastí moderní literární historie a prohloubit vědecké poznání konkrétní specifické problematiky (jako prozatím poslední byla dokončena publikace Český literární samizdat 1949–1989). V případě potřeby poskytuje oddělení metodickou podporu lexikografickým projektům, jež vznikají na jiných pracovištích ÚČL, a podílí se na přípravě nové webové aplikace pro literárněvědné encyklopedie. Dále se členové oddělení věnují individuálnímu bádání v různých oblastech literární historie, případně teorie, podílejí se na projektech jiných oddělení ÚČL, zapojují se do mezinárodních týmových úkolů, zabývají se ediční činností a pedagogicky působí na vysokých školách.

Vedoucí oddělení: Mgr. Michal Jareš, Ph.D.

Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D.
holecek@ucl.cas.cz
222 828 160
Mgr. Michal Jareš, Ph.D.
jares@ucl.cas.cz
222 828 160
Mgr. Veronika Košnarová, Ph.D.
kosnarova@ucl.cas.cz
222 828 160
PhDr. Michal Přibáň, Ph.D.
priban@ucl.cas.cz
543 211 868
PhDr. Alena Přibáňová, Ph.D.
pribanova@ucl.cas.cz
543 211 868
PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.
sidak@ucl.cas.cz
222 828 161
Mgr. Andrea Vítová, Ph.D.
vitova@ucl.cas.cz
222 828 161
Aktuální projekty

Zdena Salivarová, spisovatelka a nakladatelka

Hlavní řešitel: Alena Přibáňová
Řešitelský tým:
Rok zahájení: 2019

Práce se bude zabývat osobností a dílem Zdeny Salivarové-Škvorecké (1933), spisovatelky a exilové nakladatelky, do jejíchž životních osudů se ilustrativním způsobem promítal vývoj české společnosti.

Errol. Život a dílo Josefa Škvoreckého

Hlavní řešitel: Michal Přibáň
Řešitelský tým:
Rok zahájení: 2019

Cílem projektu je vytvořit rozsáhlou monografii Josefa Škvoreckého, koncipovanou především jako autorova biografie.

Ukončené projekty

Média kulturní opozice v Československu

Hlavní řešitel: Jan Matonoha
Řešitelský tým: Eduard Burget, Petra Loučová (administrátorka projektu), Jan Mervart (FLÚ), Joseph Grim Feinberg (FLÚ), Michal Kopeček (ÚSD), Kristina Andělová (ÚSD)
Rok zahájení: 2018
Publikace oddělení