Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Errol. Život a dílo Josefa Škvoreckého

Cílem projektu je rozsáhlá monografie Josefa Škvoreckého, koncipovaná především jako autorova biografie: vydání by se mělo uskutečnit u příležitosti 100. výročí autorova narození a mělo by být adresováno širší veřejnosti. Vzhledem k empirickému charakteru většiny Škvoreckého díla bude osou práce permanentní napětí mezi reálným životním příběhem JŠ a fikčním světem jeho literárních hrdinů. Projekt staví zejména na materiálech pramenné povahy, uložených především v zahraničních archivech, a opírá se o dlouholetou badatelskou zkušenost řešitele (bibliografie, edice a řada studií věnovaných dílu JŠ) a o bohatou korespondenci s autorem.

Poskytovatel financí: ÚČL AV ČR
Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2023
Řešitel: Michal Přibáň
Hlavní výstup:

Monografie.

Oddělení: Oddělení lexikografie