who discovered ivermectin demodex blepharitis ivermectin comprar ivermectina original where can i buy ivermectin in canada mdr1 gene ivermectin ivermectin dose sched for demodex for chronic cases where to buy ivermectin for humans in thailand ivermectin tablets in saudi arabia
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Konsorcium literárněvědné bohemistiky

Konsorcium literární bohemistiky vzniklo v roce 2015 během V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Jeho cílem je propojit zahraniční bohemistická pracoviště formou zastřešující sítě a ustavit organizovanou platformu pro vzájemnou spolupráci.

Členové konsorcia společně usilují o zkvalitnění informačních zdrojů pro literárněvědné bohemisty a popularizaci výsledků výzkumu. Podílí se na rozšíření databází České literární bibliografie spravované Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Dále se zapojují do výměny informací sdílením svých příspěvků v newsletteru Literárněvědná bohemistika. Zprávy z oboru.

Chod konsorcia koordinuje ÚČL ve spolupráci s tzv. Vědeckou radou Konsorcia literárněvědné bohemistiky. Ta je tvořena zástupci členských institucí a schází se jednou za pět let u příležitosti mezinárodního bohemistického kongresu. Novým členem se může stát vědecká, pedagogická nebo paměťová instituce, která působí na poli literárněvědné bohemistiky.

V zájmu posílení vzájemných vztahů nabízí ÚČL výzkumným pracovníkům a studentům z členských institucí Konsorcia možnost absolvovat na jeho pracovištích v Praze nebo v Brně stipendijní pobyty.

Kontakt

  • Anna Gnot, tajemnice Konsorcia literárněvědné bohemistiky, Česká literární bibliografie
  • Vojtěch Malínek, vedoucí České literární bibliografie
  • Michael Wögerbauer, zástupce ředitele ÚČL pro mezinárodní spolupráci
  • konsorcium@ucl.cas.cz

Zapojené instituce