Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Konsorcium

Konsorcium pro vytváření a využívání informačních zdrojů světové literární bohemistiky vzniklo v roce 2015 během V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky s cílem propojit zahraniční bohemistická pracoviště formou zastřešující sítě a ustavit organizovanou platformu pro vzájemnou spolupráci.

Chod konsorcia koordinuje Ústav pro českou literaturu ve spolupráci s tzv. Advisory Board. Ten je tvořen zástupci členských institucí a schází se vždy jednou za pět let u příležitosti mezinárodního bohemistického kongresu.

ÚČL též mimo jiné umožňuje badatelům z partnerských institucí ucházet se o měsíční badatelské pobyty v rámci Stipendia Zdeňka Pešata.  

Kontakt

konsorcium@ucl.cas.cz

Zapojené instituce