Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Konsorcium literárněvědné bohemistiky

Konsorcium literární bohemistiky vzniklo v roce 2015 během V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Jeho cílem je propojit zahraniční bohemistická pracoviště formou zastřešující sítě a ustavit organizovanou platformu pro vzájemnou spolupráci.

Členové konsorcia společně usilují o zkvalitnění informačních zdrojů pro literárněvědné bohemisty a popularizaci výsledků výzkumu. Podílí se na rozšíření databází České literární bibliografie spravované Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Dále se zapojují do výměny informací sdílením svých příspěvků v newsletteru Literárněvědná bohemistika. Zprávy z oboru.

Chod konsorcia koordinuje ÚČL ve spolupráci s tzv. Vědeckou radou Konsorcia literárněvědné bohemistiky. Ta je tvořena zástupci členských institucí a schází se jednou za pět let u příležitosti mezinárodního bohemistického kongresu. Novým členem se může stát vědecká, pedagogická nebo paměťová instituce, která působí na poli literárněvědné bohemistiky.

V zájmu posílení vzájemných vztahů nabízí ÚČL výzkumným pracovníkům a studentům z členských institucí Konsorcia možnost absolvovat na jeho pracovištích v Praze nebo v Brně stipendijní pobyty.

Kontakt

  • Anna Gnot, tajemnice Konsorcia literárněvědné bohemistiky, Česká literární bibliografie
  • Vojtěch Malínek, vedoucí České literární bibliografie
  • Michael Wögerbauer, zástupce ředitele ÚČL pro mezinárodní spolupráci
  • konsorcium@ucl.cas.cz

Zapojené instituce