Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Novinky z literárněvědné bohemistiky

Newsletter Literárněvědná bohemistika: Zprávy z oboru slouží ke sdílení informací o dění v literárněvědné bohemistice a oborech příbuzných (např. slovakistice nebo germanobohemistice).

Zprávy z oboru do vašeho e-mailu

Obsah a rozesílání newsletteru zajišťuje Ústav pro českou literaturu AV ČR. Na vývoji této platformy se podílejí i členové Konsorcia pro vytváření a využívání informačních zdrojů světové literární bohemistiky

V newsletteru najdete: 

  • Pozvánky na akce: Upozornění na blížící se oborové odborné akce, které jsou určené k diskuzi nad výzkumnými záměry nebo prezentaci výsledků výzkumných projektů zaměřených na literaturu českou a středoevropskou v jejím jazykovém i teritoriálním vymezení, výzkum na poli literární vědy a příbuzných oborů. Nepatří sem pozvánky na akce pro širokou veřejnost (např. autorská čtení).
  • Call for Papers: Prostor pro sdílení výzev k přihlášení příspěvků na plánované konference, workshopy, odborné semináře nebo do připravovaných odborných publikací. 
  • Příležitosti – granty, ocenění, pracovní místa: Impulzy k dalšímu profesnímu rozvoji a vzdělávání. Tipy na probíhající soutěže, do kterých se mohou zapojit literárněvědně zaměření bohemisté, pracovní místa, poptávky po spolupráci na výzkumu, na granty určené k financování výzkumných projektů i pobytů v zahraničí, ocenění za vynikající akademické výsledky, nabídky dalšího vzdělávání…
  • Nové publikace: Přehled nejnovějších publikací dle záznamů České literární bibliografie. Prostor zde dostávají také doporučení na publikace, které představují významný pokrok v rámci oboru (a jsou v jazyce srozumitelném většině bohemistů), stejně jako ty, které reflektují výzkum české (a slovenské) literatury v zahraničí (a mohou tak podpořit kontakty mezi bohemisty z různých zemí).

Přispějte do newsletteru i vy

Zprávy z oboru vychází každé první a třetí pondělí v měsíci. Příspěvky v českém, anglickém nebo německém jazyce přijímáme na e-mailu bohemistika@ucl.cas.cz vždy do pátku, který předchází dalšímu vydání. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda zprávu do newsletteru zařadí. 

Návrh příspěvku do newsletteru by měl obsahovat: 

  • Odkaz na podrobnosti (dokument v příloze, webové stránky)
  • Stručné shrnutí stěžejních informací
  • Doporučení kategorie, do které má být příspěvek zařazen
  • Ilustrační obrázek
Leták newsletter UCL