Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Oddělení pro výzkum literární kultury

Oddělení se zabývá sociologií literární komunikace v českých zemích od osvícenství do současnosti. Odborný zájem jeho členů se soustředí na sociální a ekonomické kontexty literární komunikace a na dějiny literárních institucí, historické proměny autorství, psaní, distribuce a čtení textů.

Na základě série konferencí, jež oddělení pro výzkum literární kultury (VLK) pořádalo po svém založení v roce 2003, vznikly např. publikace Povídka, román a periodický tisk (2005) či „O slušnou odměnu bude pečováno…“ Ekonomické souvislosti spisovatelské profese (2009). V letech 2009–2015 se pak oddělení soustředilo na problematiku cenzury literatury a tisku. Hlavním výsledkem byla zaprvé antologie Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře (2012), zadruhé dvousvazková syntéza V obecném zájmu (2015), která měla hojný zahraniční i domácí ohlas a získala různá ocenění (např. Cenu Josefa Hlávky). Poté se členové VLK věnovali dějinám knižního trhu v dobách osvícenských reforem a nástupu národních hnutí. Výstupem tohoto výzkumu jsou monografie Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“ a Buchwesen in Böhmen 1749–1848 (obě 2019). Na kvantitativní a kvalitativní výzkumy současného čtení a čtenářů v České republice, probíhající od roku 2007, navázal aktuální zájem oddělení o historického čtenáře a zapojení členů VLK do různých evropských projektů. V evropském projektu READ-IT přispívají k vývoji digitálního prostředí, které bude shromažďovat, popisovat, sdílet popularizovat doklady o čtenářských aktivitách.

Druhou výzkumnou linii VLK představuje studium žánrů a médií populární kultury, teorie a dějin komiksu. Oddělení stojí za aktivitami Centra pro studia komiksu, společného pracoviště ÚČL a Filozofické fakulty Univerzity Palackého, jehož prací vznikly např. Dějiny československého komiksu 20. století (2014) nebo teoretické kompendium V panelech a v bublinách (2015). 

VLK rovněž zajišťuje vědeckou výchovu doktorandů, jeho členové přednášejí na univerzitách v Brně, Praze a Olomouci.

Vedoucí oddělení: Mag. Dr. Michael Wögerbauer

Mgr. Hana Blažková
blazkova@ucl.cas.cz
222 828 144
Mgr. Jan Budňák, Ph.D.
budnak@ucl.cas.cz
543 211 868
Ing. Pavel Janáček, Ph.D.
janacek@ucl.cas.cz
222 828 145
Mgr. Roman Kanda, Ph.D.
kanda@ucl.cas.cz
222 828 145
Mgr. Pavel Kořínek, Ph.D.
korinek@ucl.cas.cz
222 828 115
Dr. Claire Madl
Dr. Claire Madl
madl@ucl.cas.cz
222 828 144
Mgr. Julija Ovsec
ovsec@ucl.cas.cz
222 828 144
Mgr. Petr Palacký, Ph.D.
palacky@ucl.cas.cz
222 828 144
Mgr. Markéta Ř. Holanová, Ph.D.
holanova@ucl.cas.cz
222 828 145
Mgr. Stefan Segi, Ph.D.
segi@ucl.cas.cz
222 828 145
Mgr. Františka Schormová, Ph.D.
schormova@ucl.cas.cz
222 828 144
PhDr. Petr Šámal, Ph.D.
samal@ucl.cas.cz
222 828 114
PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
smejkalova@ucl.cas.cz
Mgr. Olivera Těsnohlídková
Mgr. Olivera Těsnohlídková
tesnohlidkova@ucl.cas.cz
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
travnicek@ucl.cas.cz
543 211 868
Mgr. Jan Váňa, Ph.D.
vana@ucl.cas.cz
543 211 868
Mag. Dr. Michael Wögerbauer
woegerbauer@ucl.cas.cz
222 828 399
Aktuální projekty

Obrysy české populární literatury 1918–1939: díla a kontexty

Hlavní řešitel: Pavel Kořínek
Řešitelský tým: Markéta Ř. Holanová, Pavel Janáček, Michal Jareš, Stefan Segi
Rok zahájení: 2020

Přes existenci dílčích exkurzů orientovaných k jednotlivým textům, edicím, okruhům či (sub)žánrům postrádá domácí literární věda byť jen úvodní přehledové pojednání o českojazyčné populární literatuře let 1918–1939. Rozsáhlá kolektivní monografie, jež bude výstupem předkládaného projektu Obrysy české populární literatury 1918–1939: díla a kontexty, chce představovat první vykročení k budoucí syntéze.

Život jednoho románu: Vaculíkův Český snář v literární komunikaci

Hlavní řešitel: Petr Šámal
Řešitelský tým: Daniela Iwashita, Hana Kosáková, Michal Kosák
Rok zahájení: 2020

V rámci projektu bude na příkladu románu Ludvíka Vaculíka Český snář zkoumáno fungování neoficiální literární komunikace v 70. a 80. letech 20. století. Formou hloubkové sondy, analyzující genezi a sociální „život“ jediného díla, projekt přispěje k poznání forem existence specifického okruhu spisovatelů a bude věnovat pozornost otázkám, jež se nacházejí v centru pozornosti současného bádání o literárním samizdatu (mj. podoby literární výměny, transnacionalita, materialita).

Historický výzkum čtení v českých zemích

Hlavní řešitel: Michael Wögerbauer
Řešitelský tým: Hana Blažková, Jan Budňák, Markéta Ř. Holanová, Pavel Janáček, Roman Kanda, Pavel Kořínek, Claire Madl, Miroslav Němec, Stefan Segi, Petr Šámal, Jiřina Šmejkalová, Jiří Trávníček
Rok zahájení: 2020

Dějiny čtení představují mezinárodně respektovanou oblast kulturní historiografie. Česká literární věda ani historiografie jim však dosud nevěnovaly potřebnou pozornost. Projekt Posilování “okraje” v historiografii čtení. Perspektiva českých zemí, 1750–2021 chce na tento nedostatek reagovat a to zejména průzkumem doposud opomíjených pramenů z českých zemí, na jejichž základě budou představeny možnosti jejich metodologicky reflektované analýzy.

Ukončené projekty

READ IT: Reading Europe Advanced Data Investigation Tool

Hlavní řešitel: Michael Wögerbauer (PI, WP4 leader)
Řešitelský tým: Tomáš Suk (manažer projektu), Anežka Kuzmičková (Stockholm University), Roar Lishaugen (Oslo University), Claire Madl (CEFRES Praha), Petr Píša, Damiano Rebecchini (Univ. of Milano), Jiří Trávníček
Rok zahájení: 2018

Komiks: Dějiny – teorie

Hlavní řešitel: Pavel Kořínek
Řešitelský tým: Martin Foret (FF UP), Michal Jareš, Tomáš Prokůpek (FF UP)
Rok zahájení: 2010
Publikace oddělení
Vstoupit do e-shopu