Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Historický výzkum čtení v českých zemích

Dějiny čtení představují mezinárodně respektovanou oblast kulturní historiografie. Česká literární věda ani historiografie jim však dosud nevěnovaly potřebnou pozornost. Z hlediska mezinárodní historiografie čtení zase nebyla reflektována specifika středoevropského prostoru – jeho jedinečné souvislosti náboženské, ideologické, jazykové, etnické či politické. V rámci grantového projektu (20222024) Posilování „okraje” v historiografii čtení. Perspektiva českých zemí, 1750–2021 budou zkoumány modely čtení a zacházení s texty obecně, a to právě na pozadí reflexe zmíněných středoevropských specifik. Zevrubná interpretace opomíjených středoevropských pramenů umožní kriticky posoudit stávající přístupy dějin a sociologie čtení, které vycházejí převážně ze „západního“ kulturního kontextu. Ambicí projektu je také mezinárodnímu publiku představit dosavadní české, slovenské, maďarské a polské bádání o dějinách čtení, kriticky na něj navázat a současně etablovat obor dějin čtení v české literární vědě a historiografii.

Detailní popis grantového projektu najdete zde.

Výstupy z projektu budou postupně zpřístupněny v této složce.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA22-14665S
Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2024
Řešitel: Michael Wögerbauer
Řešitelský tým: Hana Blažková, Jan Budňák, Markéta Ř. Holanová, Pavel Janáček, Roman Kanda, Pavel Kořínek, Claire Madl, Miroslav Němec, Stefan Segi, Petr Šámal, Jiřina Šmejkalová, Jiří Trávníček
Odkazy:

Složka s výstupy grantového projektu.

Hlavní výstup:

Monografie.

Oddělení: Oddělení pro výzkum literární kultury