Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Strategie AV21

Strategie AV21 logo

Strategie Akademie věd ČR reaguje na aktuální společenské výzvy formulací výzkumných programů, založených na spolupráci oborů a institucí při jejich řešení. Základní programový rámec Strategie AV21 přijal Akademický sněm v prosinci 2014. Výzkumné programy Akademie věd ČR jsou otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím.

Probíhající programy Strategie AV21

V rámci programu Odolná společnost pro 21. století byly pro rok 2022 podpořeny aktivity zkoumající českou čtenářskou kulturu v digitální době, poetiku konspirace, desinformace či výzkum předmoderní literatury s ohledem na figuru neustávající krize.

Prostředky z programu Anatomie evropské společnosti podpoří v roce 2022 mezioborový výzkum a veřejnou diskusi k utváření kritiky novodobého umění v českých zemích a též výzkum vícejazyčnosti v dlouhém devatenáctém století.

Ukončené programy Strategie AV21, na nichž se ÚČL podílel