Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Strategie AV21

Strategie Akademie věd ČR reaguje na aktuální společenské výzvy formulací výzkumných programů, založených na spolupráci oborů a institucí při jejich řešení. Základní programový rámec Strategie AV21 byl přijat Akademickým sněmem v prosinci 2014. Výzkumné programy Akademie věd ČR jsou otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím.

Probíhající programy Strategie AV21

Ukončené programy Strategie AV21, na nichž se ÚČL podílel

Aktuálně

Z prostředků programu Paměť v digitálním věku je od roku 2016 spolufinancována odborná redakce České knižnice, byla podpořena příprava nových webových stránek této ediční řady (www.kniznice.cz), podávající přehled o její činnosti a vydaných svazcích, i další aktivity, především tzv. Seminář České knižnice, určený školám. Mezi další aktivity podpořené tímto programem pro rok 2021 náleží například příprava a zpřístupnění bibliografie knižních překladů české beletrie.

V rámci programu Odolná společnost pro 21. století byly v roce 2021 podpořeny aktivity zkoumající českou čtenářskou kulturu v digitální době, poetiku konspirace, desinformace či výzkum předmoderní literatury s ohledem na figuru neustávající krize – setkání s názvem Útěcha z příběhů napříč staletími se uskutečnilo v Rovensku pod Troskami 11. září 2021 (informační plakát).