Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Genderová rovnost

Ústav pro českou literaturu AV ČR se veřejně hlásí k principům genderové rovnosti a zohledňuje je v oblastech řízení instituce.

Problematiku genderově senzitivního prostředí řeší ÚČL systematicky od roku 2019, kdy započal s implementací Human Resources Strategy for Researchers, v rámci které se podstatně věnuje genderové rovnosti a mezi výstupy zařadil také Plán Genderové rovnosti.

Na Plánu genderové rovnosti zpracovatelský tým pracoval od počátku roku 2022, přičemž aktivity a cíle jsou reakcí na výsledky interního auditu. Součástí šetření aktuálního stavu organizace v oblasti genderové rovnosti byla jak dotazníková šetření a komparace genderově segregovaných dat, tak také analýza vnitřních předpisů a zavedených zvyklostí a diskuze s ústavní veřejností.

Výsledkem je plán genderové rovnosti, který zohledňuje všech pět standardních oblastí definovaných evropským výzkumným prostorem v rámci programu Horizon Europe.

Plán genderové rovnosti / Gender Equality Plan

ÚČL se veřejně hlásí k podpoře žen ve vědě a jeho snahou je přispět k genderově senzitivní kultuře.