use of previcox with ivermectin same time ivermectina dosis maxima en humanos buy ivermectin for humans reddit ivermectin horse wormer walmart can you buy ivermectin over the counter in mexico
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Bohemistické kongresy

Ústav pro českou literaturu AV ČR je hlavním pořadatelem kongresů světové literárněvědné bohemistiky, které se konají vždy jednou za pět let. První kongres se konal v roce 1995 a jeho smyslem bylo obnovit či upevnit spolupráci uvnitř oboru po pádu železné opony a zmapovat situaci literárněvědné bohemistiky ve světě. Další kongresy následovaly v letech 2000, 2005, 2010. Zatím poslední, V. kongres světové literárněvědné bohemistiky se uskutečnil na přelomu června a července 2015 v Praze.

VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky

27. 6. – 1. 7. 2022, Praha

web VI. kongresu světové literárněvědné bohemistiky

O kongresech

Kongresy představují nejreprezentativnější přehlídku i společenské fórum literárněvědné bohemistiky ve světovém měřítku, aktivně se jich obvykle účastní více než 150 vysokoškolských učitelů, badatelů a překladatelů zabývajících se českou literaturou z nejméně 20 zemí Evropy, Severní Ameriky a Asie.

Přednášky i dokumentace kongresu včetně životopisných údajů účastníků jsou publikovány formou sborníků, jejichž řada dosud obsáhla 15 svazků.

sborníky z I.–IV. kongresu ke stažení

Kongresy jsou pořádány pod záštitou ústavních činitelů ČR, nejvyšších představitelů hlavního města Prahy i Akademie věd ČR.

ÚČL jako nejsilnější instituce v oblasti výzkumu české literatury a literární kultury a přirozené oborové středisko nese většinu praktické organizační zátěže, zároveň však sdružuje za cílem pořádání kongresů řadu dalších oborových pracovišť z ČR, jako jsou Ústav bohemistických studií FF UK, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, Památník národního písemnictví, Ústav slovenskej literatúry SAV atd.

Předchozí ročníky