Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Bohemistické kongresy

Ústav pro českou literaturu AV ČR je hlavním pořadatelem kongresů světové literárněvědné bohemistiky, které se konají vždy jednou za pět let. První kongres se konal v roce 1995 a jeho smyslem bylo obnovit či upevnit spolupráci uvnitř oboru po pádu železné opony a zmapovat situaci literárněvědné bohemistiky ve světě. Další kongresy následovaly v letech 2000, 2005, 2010. Zatím poslední, V. kongres světové literárněvědné bohemistiky se uskutečnil na přelomu června a července 2015 v Praze.

VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky

27. 6. – 1. 7. 2022, Praha

web VI. kongresu světové literárněvědné bohemistiky

O kongresech

Kongresy představují nejreprezentativnější přehlídku i společenské fórum literárněvědné bohemistiky ve světovém měřítku, aktivně se jich obvykle účastní více než 150 vysokoškolských učitelů, badatelů a překladatelů zabývajících se českou literaturou z nejméně 20 zemí Evropy, Severní Ameriky a Asie.

Přednášky i dokumentace kongresu včetně životopisných údajů účastníků jsou publikovány formou sborníků, jejichž řada dosud obsáhla 15 svazků.

sborníky z I.–IV. kongresu ke stažení

Kongresy jsou pořádány pod záštitou ústavních činitelů ČR, nejvyšších představitelů hlavního města Prahy i Akademie věd ČR.

ÚČL jako nejsilnější instituce v oblasti výzkumu české literatury a literární kultury a přirozené oborové středisko nese většinu praktické organizační zátěže, zároveň však sdružuje za cílem pořádání kongresů řadu dalších oborových pracovišť z ČR, jako jsou Ústav bohemistických studií FF UK, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, Památník národního písemnictví, Ústav slovenskej literatúry SAV atd.

Předchozí ročníky