ivermectin cream vs. pill for folliculitis ivermectina dosis en humanos what is stromectol giving horses ivermectin orally for ticks ivermectina no figado ivermite 6mg tablet side effects how to vets treat ivermectin overdose in cats ivermectina pode dar febre
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Varianty

Edice Varianty přináší starší i současné texty z oblasti domácí a zahraniční textologie. Cílem této řady je nejen poukazovat k východiskům a tradicím oboru, ale představit zájemcům tuto disciplínu jako stále aktuální obor.

Edici Varianty vydává Ediční a textologické oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 • Sv. 1: Miroslav Červenka: Textologické studie
 • Sv. 2: Michal Kosák a Jiří Flaišman: Podoby textologie
 • Sv. 3: Alexandr Stich: Sabina – Němcová – Havlíček a jiné textologické studie
 • Sv. 4: G. Thomas Tanselle: Principy textové kritiky
 • Sv. 5: Jiří Daňhelka: Textologie a starší česká literatura
 • Sv. 6: Dmitrij Sergejevič Lichačov: Textologie (Stručný nástin)
 • Sv. 7: Petr Komenda: Událost psaní (Slovo a tvar v poezii Františka Halase)
 • Sv. 8: Adéla Petruželková: Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém
 • Sv. 9: Michal Kosák a Jiří Flaišman: Editologie (Od náčrtu ke knize)
 • Sv. 10: Pierre-Marc Biasi: Textová genetika
 • Sv. 11: Mojmír Otruba: Autor – text – dílo a jiné textologické studie