Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Varianty

Edice Varianty přináší starší i současné texty z oblasti domácí a zahraniční textologie. Cílem této řady je nejen poukazovat k východiskům a tradicím oboru, ale představit zájemcům tuto disciplínu jako stále aktuální obor.

Edici Varianty vydává Ediční a textologické oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 • Sv. 1: Miroslav Červenka: Textologické studie
 • Sv. 2: Michal Kosák a Jiří Flaišman: Podoby textologie
 • Sv. 3: Alexandr Stich: Sabina – Němcová – Havlíček a jiné textologické studie
 • Sv. 4: G. Thomas Tanselle: Principy textové kritiky
 • Sv. 5: Jiří Daňhelka: Textologie a starší česká literatura
 • Sv. 6: Dmitrij Sergejevič Lichačov: Textologie (Stručný nástin)
 • Sv. 7: Petr Komenda: Událost psaní (Slovo a tvar v poezii Františka Halase)
 • Sv. 8: Adéla Petruželková: Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém
 • Sv. 9: Michal Kosák a Jiří Flaišman: Editologie (Od náčrtu ke knize)
 • Sv. 10: Pierre-Marc Biasi: Textová genetika
 • Sv. 11: Mojmír Otruba: Autor – text – dílo a jiné textologické studie
 • Sv. 12: Michael Špirit: Textologie dnes. Příručka pro začínající editory
 • Sv. 13: Marek Přibil: Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky)