Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Shopping cart content

No items in shopping cart

Variants Edition

The Variants Edition presents both older and contemporary texts in the field of domestic and foreign textology. The aim of this series is not only to point out the starting points and traditions of the field, but also to demonstrate the ways in which this discipline continues to be relevant in the contemporary context.

The Variants Edition is published by the ICL’s Publishing and Textology Department.

 • 1: Miroslav Červenka: Textologické studie
 • 2: Michal Kosák a Jiří Flaišman: Podoby textologie
 • 3: Alexandr Stich: Sabina – Němcová – Havlíček a jiné textologické studie
 • 4: G. Thomas Tanselle: Principy textové kritiky
 • 5: Jiří Daňhelka: Textologie a starší česká literatura
 • 6: Dmitrij Sergejevič Lichačov: Textologie (Stručný nástin)
 • 7: Petr Komenda: Událost psaní (Slovo a tvar v poezii Františka Halase)
 • 8: Adéla Petruželková: Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém
 • 9: Michal Kosák a Jiří Flaišman: Editologie (Od náčrtu ke knize)
 • 10: Pierre-Marc Biasi: Textová genetika
 • 11: Mojmír Otruba: Autor – text – dílo a jiné textologické studie