Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Shopping cart content

No items in shopping cart

Other editions

The Correspondence of Jakub Deml

This annotated edition presents the most extensive set of correspondence between the poet Jakub Deml and his various acquaintances, including writers, artists, priests, collaborators, and readers. With the exception of the two-part seventh volume, the series focuses on previously unpublished manuscripts, supplemented by illustrative appendices, literary-historical and editorial commentary, explanatory notes, an index of names with biographical notes, a list of manuscripts, and a selected bibliography.

The edition is prepared by the Jakub Deml Correspondence Research Team within the ICL’s Publishing and Textology Department.

The series was founded in 2010, with its first five volumes published by Dauphin, and successive volumes (starting in 2016) published by the ICL.

Contact address: iwashita@ucl.cas.cz

To date, the following volumes of the Correspondence of Jakub Deml series have been published:

 1. Jakub Deml / Carissime, kde se touláte? Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic. Eds. Šárka Kořínková a Iva Mrázková. Praha a Podlesí, Dauphin 2010.
 2. Jakub Deml, Matěj Fencl / I tento list považujte za neúplný. Dopisy Jakuba Demla příteli Matěji Fenclovi. Ed. Šárka Kořínková. Praha a Podlesí, Dauphin 2010/2011.
 3. Jakub Deml, František Bílek / Číslo jednací: láska. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka. Kniha I, II. Ed. Iva Mrázková. Praha a Podlesí, Dauphin 2012.
 4. Jakub Deml, Evermod Vladimír Balcárek / Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Evermoda Vladimíra Balcárka. Eds. Lenka Žehrová, Eliška Davidová, Šárka Kořínková a Daniela Iwashita. Praha a Podlesí, Dauphin 2013.
 5. Jakub Deml / Sedm let jsem u vás sloužil. Vzpomínky na Josefa Floriana. Eds. Daniela Iwashita, Petra Klimešová a Eliška Davidová. Praha a Podlesí, Dauphin 2015.
 6. Jakub Deml, F. X. Šalda / Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy. Eds. Šárka Kořínková a Daniela Iwashita. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2016.
 7. Jakub Deml, Otokar Březina / Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Kniha I, II. Eds. Eliška Davidová, Iva Mrázková, Barbora Podaná, Šárka Kořínková a Daniela Iwashita. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2018.

Preparing:

 1. Vzájemná korespondence Jakuba Demla s rodinou. Kniha I, II. Eds. Daniela Iwashita, Marta Milotová, Klára Moldová, Šárka Kořínková a kol.
 2. Vzájemná korespondence Jakuba Demla s Jaroslavem Durychem. Kniha I, II. Eds. Šárka Kořínková, Vladimíra Staňková a kol.
 3.  Vzájemná korespondence Jakuba Demla s Josefem Florianem. Kniha I, II. Eds. Daniela Iwashita a kol.
 4.  Vzájemná korespondence Jakuba Demla s Josefem Florianem. Kniha I, II. Eds. Daniela Iwashita a kol.

Accompanying volume (excluding series numbering):

 1. Daniela Iwashita (ed.): Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Almanach z konference a setkání čtenářů v Tasově 2016 a Praze 2017. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.

Theoretical library

This edition presents key monographic texts in the fields of world literary science and art theory, both older and contemporary. It also presents anthologies in literary theory and related disciplines, in original language and translation, as well as studies by contemporary Czech researchers.

The titles in this edition are distributed by Host publishing house.

The edition has been published since 2002 in cooperation with the ICL and Philosophy Faculty of Charles University. Starting in 2018, the ICL co-publishes the edition with the Host publishing house.

Contact addresses: travnicek@ucl.cas.cz, sidak@ucl.cas.cz

To date, the following volumes of the Theoretical library series have been published:

 1. J. Culler / Krátký úvod do literární teorie, 2002
 2. R. Scholes – R. Kellog / Povaha vyprávění, 2002
 3. G. Lakoff / Metafory, kterými žijeme, 2002
 4. N. Frye / Anatomie kritiky, 2003
 5. I. Osolsobě / Ostenze, hra, jazyk, 2003
 6. H. Friedrich / Struktura moderní lyriky, 2005
 7. J. Trávníček / Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy, 2003
 8. P. A. Bílek / Hledání jazyka interpretace, 2003
 9. P. Szondi / Úvod do literární hermeneutiky, 2003
 10. J. Bolton (ed.) / Nový historismus, 2007
 11. P. Janáček / Literární brak, 2004
 12. M. Turner / Literární mysl, 2005
 13. W. Kalaga / Mlhoviny diskursu, 2006
 14. R. Ronenová / Možné světy v teorii literatury, 2006
 15. B. Fořt / Úvod do sémantiky fikčních světů, 2005
 16. J. Vojvodík / Imagines corporis, 2006
 17. J. Ortega y Gasset / Meditace o Quijotovi, 2007
 18. A. Manguel / Dějiny čtení, 2007
 19. B. A. Uspenskij / Poetika kompozice, 2008
 20. F. Kermode / Smysl konců, 2007
 21. S. Chatman / Příběh a diskurs, 2008
 22. D. Tureček (ed.) / Národní literatura a komparatistika, 2009
 23. A. Compagnon / Démon teorie, 2009
 24. Z. Mitoseková / Teorie literatury, 2010
 25. J. Hrdlička (ed.) / Osoba a existence. Z perspektivy fenomenologicko-antropologické psychiatrie (1930–1968), 2009
 26. P. Steiner / Ruský formalismus: Metapoetika, 2011
 27. P. Bourdieu / Pravidla umění – Vznik a struktura literárního pole, 2010
 28. H. White / Metahistorie, 2011
 29. G. Steiner / Errata. Prozkoumaný život, 2011
 30. J. F. English / Ekonomie prestiže, 2011
 31. P. Píša (ed.) / Nebezpečná literatura?, 2013
 32. J. Koten / Jak se fikce dělá slovy, 2013
 33. J. Hábl / Učit (se) příběhem, 2013
 34. T. Jirsa / Tváří v tvář beztvarosti, 2016
 35. J. Trávníček (ed.) / Za textem: Antologie polské sociologie literatury, 2018
 36. J. Segi Lukavská (ed.) / Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež, 2018
 37. J. Koten / Poetika narativního komentáře. Rétorický vypravěč v české literatuře, 2020
 38. Wolfgang Müller-Funk / Teorie cizího. Koncepty alterity, 2021

Theoretica & historica

The Theoretica & Historica edition focuses on the works of authors, both foreign and domestic, who have played a significant role in shaping and disseminating the whole spectrum of literary methods and approaches, and in making these works available to the Czech scholarly and general public. The aim of Theoretica & Historica is to provide the broadest scope possible of literary opinions and approaches, both domestic and foreign, while also covering the ongoing effects of literary censorship and other forms of intellectual embargo from the past.

Adminsitration of the edition is carried out by a three-member editorial board: Ondřej Sládek, Alice Jedličková, and Karel Piorecký. Literary scholars from a number of institutions in Czech Republic and abroad serve as editors and advisory body for the edition, including Kateřina Bláhová, Bohumil Fořt, Xavier Galmiche, Tomáš Glanc, David Harman, Jan Matonoha, John Pier, Herta Schmid, Peter Steiner, Jiří Trávníček, and Emil Volek.

To date, the following volumes have been published in the Theoretica & Historica series:

 • Siegfried J. Schmidt / Přesahování literatury. Praha, ÚČL AV ČR 2008.
 • Bohumil Fořt / Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha, ÚČL AV ČR 2008.
 • Jan Mukařovský / Umělecké dílo jako znak. Praha, ÚČL AV ČR 2008.
 • Thomas Pavel / Román: Morálka a svoboda. Praha, ÚČL AV ČR 2009.
 • Werner Wolf / Popis jako transmediální modus reprezentace. Praha, ÚČL AV ČR 2013.
 • Hana Kosáková (ed.): Formalismus v polemice s marxismem. Antologie textů. Studie. Praha, ÚČL AV ČR 2017.
 • Gustave Lanson: O metodě literární historie. Praha, ÚČL AV ČR 2019.
 • Brian Richardson: Teorie nepřirozeného narativu. Praha, ÚČL AV ČR 2020.

Theoretica

 • Wolfgang Iser: Teorie literatury. Aktuální perspektiva. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 • Lubomír Doležel: Identita literárního díla. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 • Wolf Schmid: Narativní transformace: Dění-příběh-vyprávění-prezentace vyprávění. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 • Stanley Fish: S úctou věnuje autor. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 • David Herman: Přirozený jazyk vyprávění. Brno, ÚČL AV ČR 2005.
 • Jonathan Culler: Studie k teorii fikce. Praha – Brno, ÚČL AV ČR 2005.
 • John Pier: Sémiotika narativu. Praha – Brno, ÚČL AV ČR 2005
 • Gérard Genett: Fikce a vyprávění. Praha – Brno, ÚČL AV ČR 2007. 
 • Uri Margolin: Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění. Brno – Praha, ÚČL AV ČR 2008.