Textologie a starší česká literatura

Jiří  Daňhelka

Komentovaný výbor z textologických statí Jiřího Daňhelky (1919–1993) se soustřeďuje na oblast starší, zejména středověké české literatury, která byla Daňhelkovou ediční doménou.

Praktické zkušenosti editora doprovázela u Daňhelky i teoretická reflexe. Do vydavatelské praxe na poli tzv. starší české literatury vnesl kritičnost, opřenou o přísně koncepční přístup k textovému materiálu, ediční maximalismus a inovativní teoretické náhledy.

Specifikace
Autoři Jiří Daňhelka
Název Textologie a starší česká literatura
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Počet stránek 360
Formát 14,2 × 20,5 cm
Edice Varianty
ISBN 978-80-85778-93-9