Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Versologický tým

Versologický tým sdružuje pracovníky zabývající se teorií verše napříč ústavními odděleními (zastoupeno je Oddělení teorie, Oddělení ediční a textologickéOddělení pro výzkum literatury 19. století).

Tým, ustavený na konci roku 2012, navazuje na někdejší versologický tým Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, který tvořili především pracovníci tehdejšího textologického oddělení (Miroslav Červenka, Stanislava Mazáčová, Milada Chlíbcová ad., externě s týmem spolupracovala Květa Sgallová).

Badatelská činnost týmu se realizuje jak formou individuálních, tak i kolektivních výzkumných projektů. Stěžejním dlouhodobým projektem týmu je budování Korpusu českého verše, tj. rytmicky, metricky a stroficky anotované databáze české poezie, čítající v dnešní době cca. 80 tisíc básní. Versologický tým dále spolupracuje na mezinárodních výzkumných projektech s řadou institucí, např. Univerzitou v Basileji nebo Univerzitou Loránda Eötvöse. Podrobné informace o činnosti Versologickém týmu jsou dostupné na samostatném webu https://versologie.cz.

Vedoucí týmu: Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. et Ph.D.

Mgr. Silvie Cinková, Ph.D.
cinkova@ucl.cas.cz
222 828 143
PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.
dobias@ucl.cas.cz
222 828 141
PhDr. Robert Kolár, Ph.D.
kolar@ucl.cas.cz
222 828 143
Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. et Ph.D., DSc.
plechac@ucl.cas.cz
222 828 143
Mgr. Jakub Říha, Ph.D.
riha@ucl.cas.cz
222 828 208
Artjoms Šela, Ph.D.
Artjoms Šela, Ph.D.
sela@ucl.cas.cz
222 828 143
Aktuální projekty

Korpus českého verše do roku 1956

Hlavní řešitel: Robert Kolár
Řešitelský tým: Petr Plecháč, Isabela Vaverková
Rok zahájení: 2021

Rozšíření Korpusu českého verše o zhruba 700 sbírek (1948–1956). Navazuje na projekt Korpus českého verše z let 2016–2020.

Ukončené projekty
Publikace oddělení