ivermectin port fl ivermectin pour for czttle ivermectin dosage for deer ivermectin jetting ivermectin rosacea icd 10
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Versologický tým

Versologický tým sdružuje pracovníky zabývající se teorií verše napříč ústavními odděleními (zastoupeno je Oddělení teorie, Oddělení ediční a textologickéOddělení pro výzkum literatury 19. století).

Tým, ustavený na konci roku 2012, navazuje na někdejší versologický tým Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, který tvořili především pracovníci tehdejšího textologického oddělení (Miroslav Červenka, Stanislava Mazáčová, Milada Chlíbcová ad., externě s týmem spolupracovala Květa Sgallová).

Badatelská činnost týmu se realizuje jak formou individuálních, tak i kolektivních výzkumných projektů. Stěžejním dlouhodobým projektem týmu je budování Korpusu českého verše, tj. rytmicky, metricky a stroficky anotované databáze české poezie, čítající v dnešní době cca. 80 tisíc básní. Versologický tým dále spolupracuje na mezinárodních výzkumných projektech s řadou institucí, např. Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid), nebo Institut russkogo jazyka V. V. Vinogradova. Podrobné informace o činnosti Versologickém týmu jsou dostupné na samostatném webu https://versologie.cz.

Vedoucí týmu: Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. et Ph.D.

PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.
dobias@ucl.cas.cz
222 828 141
PhDr. Robert Kolár, Ph.D.
kolar@ucl.cas.cz
222 828 143
Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. et Ph.D.
plechac@ucl.cas.cz
222 828 143
Mgr. Jakub Říha, Ph.D.
riha@ucl.cas.cz
222 828 208
Aktuální projekty

Korpus českého verše do roku 1956

Hlavní řešitel: Robert Kolár
Řešitelský tým: Petr Plecháč, Isabela Vaverková
Rok zahájení: 2021

Rozšíření Korpusu českého verše o zhruba 700 sbírek (1948–1956). Navazuje na projekt Korpus českého verše z let 2016–2020.

Sémantika a intonace českého verše počátku 20. století

Hlavní řešitel: Robert Kolár
Řešitelský tým: Petr Plecháč, Jan Volín, Tomáš Bořil, Kseniia Tverianovich, Artjoms Šela
Rok zahájení: 2020

Projekt se zaměřuje na českou poezii počátku 20. století, zejména na básníky označované jako postsymbolisté (K. Toman, V. Dyk, F. Šrámek a F. Gellner). Na tomto materiálu bude provedena analýza sémantiky a intonace verše. Sémantika verše bude zkoumána pomocí topic modellingu. Intonace verše bude analyzována experimentálně pomocí k tomu vybudovaného korpusu zvukových nahrávek a s užitím moderních statistických metod.

Ukončené projekty
Publikace oddělení