Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Sémantika a intonace českého verše počátku 20. století

Projekt se zaměřuje na českou poezii počátku 20. století, zejména na básníky označované jako postsymbolisté (K. Toman, V. Dyk, F. Šrámek a F. Gellner). Na tomto materiálu bude provedena analýza sémantiky a intonace verše. Sémantika verše bude zkoumána pomocí topic modellingu. Intonace verše bude analyzována experimentálně pomocí k tomu vybudovaného korpusu zvukových nahrávek a s užitím moderních statistických metod. Projekt je založen na spolupráci s předními domácími i zahraničními spolupracovníky (Fonetický ústav FF UK, univerzitní pracoviště v Petrohradu a Tartu).

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA20-15650S
Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Řešitel: Robert Kolár
Řešitelský tým: Petr Plecháč, Jan Volín, Tomáš Bořil, Kseniia Tverianovich, Artjoms Šela
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Výsledky budou časopisecké studie publikované doma i v zahraničí a závěrečná monografie.

Oddělení: Oddělení teorie, Versologický tým