ivermectin 12 mg price ivermectin price check south africa ivermectin dose for mange stromectol active ingredient ivexterm 6 mg c/2 tabletas how to purchase ivermectin in malaysia how often can you use ivermectin on guinea pigs
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Sémantika a intonace českého verše počátku 20. století

Projekt se zaměřuje na českou poezii počátku 20. století, zejména na básníky označované jako postsymbolisté (K. Toman, V. Dyk, F. Šrámek a F. Gellner). Na tomto materiálu bude provedena analýza sémantiky a intonace verše. Sémantika verše bude zkoumána pomocí topic modellingu. Intonace verše bude analyzována experimentálně pomocí k tomu vybudovaného korpusu zvukových nahrávek a s užitím moderních statistických metod. Projekt je založen na spolupráci s předními domácími i zahraničními spolupracovníky (Fonetický ústav FF UK, univerzitní pracoviště v Petrohradu a Tartu).

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA20-15650S
Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Řešitel: Robert Kolár
Řešitelský tým: Petr Plecháč, Jan Volín, Tomáš Bořil, Kseniia Tverianovich, Artjoms Šela
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Výsledky budou časopisecké studie publikované doma i v zahraničí a závěrečná monografie.

Oddělení: Oddělení teorie, Versologický tým