Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Kritická hybridní edice

Kritická hybridní edice se zaměřuje na vydávání textů novočeské literatury. Spojuje knižní čtenářské vydání kriticky ověřeného textu a vědeckou digitální edici na přiloženém DVD. Jednotlivé svazky zpřístupňují (jako v případě F. Gellnera a K. Hlaváčka) buď kompletní autorovo dílo, včetně korespondence, reprodukcí výtvarného díla, výběru ze sekundární literatury a dalšího textového i obrazového materiálu, nebo také jen jedno vybrané dílo (jako v případě Slezských písní P. Bezruče nebo Máje K. H. Máchy).

Kritickou hybridní edici společně vydávají: ÚČL a nakladatelství Akropolis. Její svazky vznikají ve spolupráci s Literárním archivem Památníku národního písemnictví v Praze.

Tištěné čtenářské vydání je v Kritické hybridní edici zbaveno obsáhlých doprovodných textů, komentářů a bibliografických přehledů. Vědecká digitální edice na DVD obsahuje veškeré dochované tištěné i  netištěné, dokončené i neúplné verze textů, které podává v diplomatické podobě (rukopisy jsou k dispozici jako faksimile i jako transkripce), zvolený výchozí text pak prezentuje v edičním zpracování a doplněný aparátem, jenž zahrnuje mj. tzv. synoptický záznam variant. V případě souborů děl umožňuje digitální aplikace třídit dílo podle žánrů, příslušnosti k celkům (sbírkám) či chronologicky, vybrané dokumenty jsou přístupné i prostřednictvím časové osy zachycující důležité mezníky autorova díla i života.

Svazky Kritické hybridní edice připravují členové edičního a textologického oddělení ÚČL.

Kontaktní adresy: kosak@ucl.cas.cz, flaisman@ucl.cas.cz.