mechanism of ivermectin in covid 19 ivermectin cattle pour on ivermectin pyrantel combo pill prix stromectol how long does it take for ivermectin to leave your system ivermectina crema nombre comercial mexico ivermectin injection uses in kannada ivermectina 12mg para ces bula
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Kritická hybridní edice

Kritická hybridní edice přináší nově kriticky zpracovaná vydání textů novočeské literatury. Spojuje knižní čtenářské vydání a vědeckou digitální edici na přiloženém DVD či přístupnou v některých případech zde volně on-line.

Volně přístupné digitální vědecké edice KHE:
Petr Bezruč: Slezské písně

KHE připravují členové edičního a textologického oddělení ÚČL a společně ji vydávají ÚČL, nakladatelství Akropolis a Památník národního písemnictví v Praze. Příprava titulů KHE byla podpořena také ze zdrojů Grantové agentury AV ČR, Ministerstva kultury ČR, prostředků programu NAKI a Grantové agentury ČR. Digitální edici zpracovávala firma InSophy, od třetího svazku Karel Klouda (ČVUT). Grafické řešení knižní i digitální edice je dílem Markéty Jelenové.

Jednotlivé svazky zpřístupňují (jako v případě F. Gellnera a K. Hlaváčka) buď kompletní autorovo dílo, včetně korespondence, reprodukcí výtvarného díla, výběru ze sekundární literatury a dalšího textového i obrazového materiálu, nebo také jen jedno vybrané dílo se složitou textovou historií (jako v případě Slezských písní P. Bezruče nebo Máje K. H. Máchy). Tištěné čtenářské vydání KHE se svým uspořádáním, aparátovou částí i jazykovou úpravou textu obrací k širší čtenářské obci. Vědecká digitální edice obsahuje veškeré dochované tištěné i netištěné, dokončené i neúplné verze textů, které podává v diplomatické podobě (rukopisy jsou k dispozici jako faksimile i jako transkripce), zvolený výchozí text pak prezentuje v edičním zpracování a doplněný aparátem, jenž zahrnuje mj. tzv. synoptický záznam variant. V případě souborů děl umožňuje digitální aplikace třídit dílo podle žánrů, příslušnosti k celkům (sbírkám) či chronologicky, vybrané dokumenty jsou přístupné i prostřednictvím časové osy zachycující důležité mezníky autorova díla i života.

Digitální edice musí a také chce reagovat na proměny technologií a softwarových možností. Postupně se například vyvíjí od proprietárního řešení (Dílo Františka Gellnera) k otevřenému mezinárodnímu standardu kódování textu TEI P5 (K. H. Mácha: Máj). Rozšiřují se a mění nastavení funkcionalit (např. způsob zobrazení změn v textu a jejich statistické zpracování, forma zobrazení faksimilií rukopisů, rozvržení modulů transkripcí či soupisů vydání). KHE tak reaguje nejen na technický vývoj, ale také na specifika vydávaných textů, je tedy předpoklad, že s každým novým titulem se posunou i možnosti jeho zpracování.

Nastavení, vývoj a proměny KHE jsou reflektovány v textech a studiích Jiřího Flaišmana a Michala Kosáka: Kritická hybridní edice. Edice díla Františka Gellnera a Karla Hlaváčka (K způsobu zpracování rukopisů a záznamu různočtení), Česká literatura 57, 2009, č. 2, duben, s. 266–275; Poznámky k edičnímu zpracování rukopisných náčrtů v Kritické hybridní edici, Litikon 2, 2017, č. 1, jún, s. 38–43; Textová genetika a Kritická hybridní edice, Česká literatura 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 697–704. Ohlasy na jednotlivé tituly a další literatura ke KHE viz zde.

V současnosti jsou k vydání připravovány svazky Básnického díla K. Tomana, Kytice K. J. Erbena a Prometheových jater J. Koláře. Kontaktní adresy: kosak@ucl.cas.cz, flaisman@ucl.cas.cz.