Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Výuka literatury na SŠ

Komise pro výuku literatury na středních školách byla zřízena v červnu 2013 s cílem reprezentovat ÚČL v systému přípravy a rozhodování o koncepci literární výuky a výchovy na středních školách a koordinovat aktivity ústavu v této oblasti.

CERMAT

Od podzimu 2013 spolupracuje Ústav pro českou literaturu AV ČR s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Pracovníci ÚČL působí v roli oponenta finálního zadání literárněhistorického a literárněteoretického obsahu maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

ŠKOLA ČjL

Od roku 2012 nabízí ÚČL pedagogům středních i základních škol třídenní postgraduální kurz nazvaný Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy. Kurz je zaměřen na představení aktuálních poznatků z různých oblastí literárněvědné i jazykovědné bohemistiky a na seznámení s posledními trendy v českém jazyce a v české literatuře. Koná se jednou ročně.

stránka Školy ČJL pro pedagogy na webu Otevřená věda

Organizátorem semináře je Středisko společných činností AV ČR, odborný obsah zajišťují ÚČL a Ústav pro jazyk český AV ČR.

Kontaktní osoba (organizace, přihlašování):  Mgr. Zuzana Všetečková, SSČ AV ČR, e-mail: vseteckova@ssc.cas.cz

Semináře České knižnice

Od roku 2016 vydává ÚČL ediční řadu Semináře České knižnice. Semináře jsou koncipovány jako průvodce po jednotlivých rovinách analyzovaného literárního díla (jedná se o jednotlivé svazky vydané v České knižnici), jejich struktura je odvozena ze vzoru státních maturit z češtiny. Jsou určeny zejména studentům středoškolských a vysokoškolských literárních seminářů a jejich vyučujícím.

Semináře jsou volně dostupné ze stránek jednotlivých svazků České knižnice.

Dílna České knižnice

Od roku 2021 vydává ÚČL ediční řadu Dílna České knižnice. Jedná se o rozšíření edice Semináře České knižnice a jednotlivé Dílny přinášejí sadu úloh včetně řešení vztahujících se k jednotlivým svazkům vydaným v České knižnici. Tvoří je středoškolští učitelky a učitelé pro své kolegyně a kolegy. Jejich cílem je sdílení dobré praxe. Dílny jsou volně dostupné ze stránek jednotlivých svazků České knižnice.

Edici Semináře České knižniceDílny České knižnice řídí Robert Kolár, rediguje Petra Hesová. Grafická úprava: Jan Čumlivski.

Časopis Česká literatura – výběr pro pedagogy SŠ

Časopis Česká literatura je od roku 2021 plně dostupný online. Česká literatura je periodikem odborným, nesleduje aspekty didakticko-metodické; přesto na jejích stránkách po léta nacházíme cenné materiály, jejichž poznatky a závěry lze dobře využít v pedagogické praxi. Pro zájemce z řad středoškolských učitelů jsme vybrali několik desítek článků, především z období po r. 1989. Kvůli přehlednosti jsme výběr rozdělili do tří částí: První, nejrozsáhlejší část je členěna podle autorů, k jejichž osobnosti a dílu se studie vztahují, druhá obsahuje několik textů literárněteoretických, třetí je zaměřena tematicky (literatura a umělá inteligence, písňové texty atd.).

výběr z časopisu Česká literatura pro pedagogy

 

S případnými dotazy se obracejte na: kolar@ucl.cas.cz.