scabioral ivermectin ivermectin mites dogs where can i buy oral ivermectin for humans is ivermectin fda approved for humans securonix snypr training ivermectin to be taken on an empty stomach how do you use ivermectin when you have morgellons disease quanox ivermectina 0.6
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Výuka literatury na SŠ

Komise pro výuku literatury na středních školách byla zřízena v červnu 2013 s cílem reprezentovat ÚČL v systému přípravy a rozhodování o koncepci literární výuky a výchovy na středních školách a koordinovat aktivity ústavu v této oblasti.

CERMAT

Od podzimu 2013 spolupracuje Ústav pro českou literaturu AV ČR s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Pracovníci ÚČL působí v roli oponenta finálního zadání literárněhistorického a literárněteoretického obsahu maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

ŠKOLA ČjL

Od roku 2012 nabízí ÚČL pedagogům středních i základních škol třídenní postgraduální kurz nazvaný Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy. Kurz je zaměřen na představení aktuálních poznatků z různých oblastí literárněvědné i jazykovědné bohemistiky a na seznámení s posledními trendy v českém jazyce a v české literatuře. Koná se jednou ročně.

stránka Školy ČJL pro pedagogy na webu Otevřená věda

Organizátorem semináře je Středisko společných činností AV ČR, odborný obsah zajišťují ÚČL a Ústav pro jazyk český AV ČR.

Kontaktní osoba (organizace, přihlašování):  Mgr. Zuzana Všetečková, SSČ AV ČR, e-mail: vseteckova@ssc.cas.cz

Semináře České knižnice

Od roku 2016 vydává ÚČL ediční řadu Semináře České knižnice. Semináře jsou koncipovány jako průvodce po jednotlivých rovinách analyzovaného literárního díla (jedná se o jednotlivé svazky vydané v České knižnici), jejich struktura je odvozena ze vzoru státních maturit z češtiny. Jsou určeny zejména studentům středoškolských a vysokoškolských literárních seminářů a jejich vyučujícím.

Semináře jsou volně dostupné ze stránek jednotlivých svazků České knižnice.

Dílna České knižnice

Od roku 2021 vydává ÚČL ediční řadu Dílna České knižnice. Jedná se o rozšíření edice Semináře České knižnice a jednotlivé Dílny přinášejí sadu úloh včetně řešení vztahujících se k jednotlivým svazkům vydaným v České knižnici. Tvoří je středoškolští učitelky a učitelé pro své kolegyně a kolegy. Jejich cílem je sdílení dobré praxe. Dílny jsou volně dostupné ze stránek jednotlivých svazků České knižnice.

Edici Semináře České knižniceDílny České knižnice řídí Robert Kolár, rediguje Petra Hesová. Grafická úprava: Jan Čumlivski.

Časopis Česká literatura – výběr pro pedagogy SŠ

Časopis Česká literatura je od roku 2021 plně dostupný online. Česká literatura je periodikem odborným, nesleduje aspekty didakticko-metodické; přesto na jejích stránkách po léta nacházíme cenné materiály, jejichž poznatky a závěry lze dobře využít v pedagogické praxi. Pro zájemce z řad středoškolských učitelů jsme vybrali několik desítek článků, především z období po r. 1989. Kvůli přehlednosti jsme výběr rozdělili do tří částí: První, nejrozsáhlejší část je členěna podle autorů, k jejichž osobnosti a dílu se studie vztahují, druhá obsahuje několik textů literárněteoretických, třetí je zaměřena tematicky (literatura a umělá inteligence, písňové texty atd.).

výběr z časopisu Česká literatura pro pedagogy

 

S případnými dotazy se obracejte na: kolar@ucl.cas.cz.