ivermectina giardia can ivermectin be used to treat heartworms can puppy get intestinal worms if he's on ivermectin is it ok to use ivermectin thatnis expired ivermectin otc usa
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Hospodaření ÚČL

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, a doprovodným zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon o veřejných výzkumných institucích, uveřejňujeme počínaje rokem 2017 v této sekci webu po schválení radou a dozorčí radou pracoviště rozpočet ÚČL na aktuální rok, rozpočtový výhled na dva roky následující a výsledek hospodaření za předchozí rok. Rozpočty a výsledky hospodaření za období 2007–2016 jsou součástí našich výročních zpráv.

2022

Rozpočet (výchozí | komentář k střednědobému výhledu 2023–2024)

2021

Rozpočet (výchozí | 1. změna | 2. změna | komentář k střednědobému výhledu 2022–2023)

2020

2019

2018

2017

2016