Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Hospodaření ÚČL

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, a doprovodným zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon o veřejných výzkumných institucích, uveřejňujeme počínaje rokem 2017 v této sekci webu rozpočet ÚČL na aktuální rok, rozpočtový výhled na dva roky následující a výsledek hospodaření za předchozí rok. Rozpočty a výsledky hospodaření za období 2007–2016 jsou součástí našich výročních zpráv.

2024

Rozpočet (výchozí)

2023

Rozpočet (výchozí | 1. změna | komentář k střednědobému výhledu 2024–2025)

2022

Rozpočet (výchozí | komentář k střednědobému výhledu 2023–2024)

2021

Rozpočet (výchozí | 1. změna | 2. změna | komentář k střednědobému výhledu 2022–2023)

2020

2019

2018

2017

2016