Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Časopis Česká literatura

Časopis pro literární vědu

Česká literatura je recenzovaný odborný časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Vychází v režimu Open Access (CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní) šestkrát ročně.

časopis Česká literatura

web časopisu Česká literatura

— Česká literatura v Digitální knihovně AV ČR

Časopis Česká literatura se od svého založení v roce 1953 věnuje historii, poetice, kontextům a funkcím české literatury a problémům české a světové literárněvědné teorie. Jeho cílem je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny.

Časopis publikuje texty, které prošly recenzním řízením (double-blind peer review) v češtině s abstrakty v angličtině. Texty přijímáme na adrese ceslit@ucl.cas.cz.

ISSN 0009-0468 (tištěná verze), 2571-094X (on-line)

Registrační číslo / Czech registration number MK ČR E 4249