Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Historie pražské budovy

Od roku 1999 sídlí ÚČL v Praze v historicky cenném funkcionalistickém objektu, který byl na západním konci ulice Na Florenci vystavěn v letech 1927–1928 podle projektu Kotěrova žáka, architekta Josefa Karla Říhy. Investorem výstavby tehdejšího kancelářského a obchodního domu byla akciová společnost rodu Bondyů, jehož zakladatel Leon Gottlieb Bondy podnikal ve velkoobchodě s železem již od roku 1829. Podle názvu společnosti byl objekt nazván Palác Ferra. Rodinné podniky se věnovaly velkoobchodu se železem a s železnými výrobky, zasahovaly také do strojírenství a dalších oborů. V ústředním sídle měla Ferra až do roku 1947 svou prodejnu s řetězy, spojovacím materiálem a drátěným zbožím. Kromě toho zde sídlila řada dalších společností, pojišťoven, podniků a obchodů včetně zastoupení automobilky Schiller – Lorrain.

Po znárodnění společnosti v roce 1945 začal objekt Na Florenci 1420/3 sloužit převážně veřejným a kulturním funkcím: nejprve zde byl umístěn berní úřad a národní výbor pro tehdejší Prahu 3, poté se stalo vlastníkem domu nakladatelství Svoboda. Od roku 1962 působil v objektu také Krátký film, v sedmdesátých a osmdesátých letech mimo jiné i redakce některých kulturních a literárních časopisů a distribuční úsek nakladatelství Odeon, které mělo v přízemí své reprezentační knihkupectví. V roce 1992 přešel dům do vlastnictví státu. Ten jej roku 1998 převedl Akademii věd ČR pro ÚČL, který po výpovědi z kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí Republiky s velkými obtížemi hledal nové sídlo, a pro další akademické ústavy humanitního zaměření. Před nastěhováním ústavů Akademie věd ČR prošla budova rekonstrukcí podle projektu společnosti RENOM s. r. o. Součástí rekonstrukce bylo přizpůsobení suterénních prostor pro knižní depozitáře a realizace knihovny ÚČL s bezbariérovým přístupem v přízemí objektu.

V současnosti jsou veřejně přístupné i všechny ostatní prostory v parteru budovy: Na místě legendárního knihkupectví Odeon provozuje jednu ze svých pražských prodejen nakladatelství Academia. Z ulice se vchází do espressobaru Ema, otevřeného v létě 2013. V roce 2015 byla podle projektu ateliéru Projektil architekti rekonstruována další část přízemí pro knihovnu Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách CEFRES, který se do objektu přistěhoval po navázání strategické spolupráce s Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR. V říjnu 2018, při příležitosti 100. výročí založení Československé republiky, byl v přízemí budovy otevřen nový bezbariérový přednáškový sál, navržený opět architektonickým ateliérem Projektil.

V současnosti působí v objektu kromě ÚČL a jeho výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie ještě Etnologický ústav AV ČR, Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR a CEFRES, pracují zde redakce šesti vědeckých časopisů, dvou časopisů populárně naučných nebo literárních, čtenáři zde navštěvují studovny čtyř specializovaných odborných knihoven.

Literatura:

Růžena Baťková a kol.: Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). Praha, Academia 1998, s. 631–632

Pavel Novotný: Petrská čtvrť dům od domu. Praha, Libri 2008, s. 210–211

Zdeněk Lukeš: Praha moderní. Velký průvodce po architektuře let 1900–1950. Historické centrum, Praha, Paseka 2012, s. 121