Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Vedení ústavu a organizační struktura

Ředitel ÚČL: PhDr. Petr Šámal, Ph.D.

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Michal Kosák, Ph.D.

Vědecký tajemník: Mgr. Pavel Kořínek, Ph.D.

Zástupce ředitele pro mezinárodní spolupráci: Mag. Dr. Michael Wögerbauer

Zástupce ředitele pro pracoviště Brno a spolupráci s VŠ: doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.