Badatelské zaměření

Textologie a editologie

Studium

1995 Český jazyk a literatura (FF UK v Praze)
2002 Filologie/Dějiny české literatury a teorie literatury (FF UK v Praze)

Zaměstnání

od 2001 redakční činnost v nakladatelství Triáda
2002 lektor SPb GU
od 2004 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2012 výuka FF UP v Olomouci

Akademické funkce

od 2010 Předseda ediční rady ÚČL

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Kosák, M. et al. 2018. Editologie. Od náčrtu ke knize. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Praha.

Kosák, M. 2013. S použitím kalendáře. K bezručovské textologii Oldřicha Králíka. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2010. Podoby textologie. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Kapitoly v knihách

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. 2019. Předmluva ke čtenářskému vydání Máje Karla Hynka Máchy. In: Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M., Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu, 9-12.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. 2019. Ediční komentář. In: Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M., Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu, 101-135.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. 2019. Úvodem ke čtvrtému svazku kritické hybridní edice. In: Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M., Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu, 7-8.

Kosák, M. 2018. Komentář. In: Frič, J., Básně, prózy. Praha, Triáda, 193-242.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2018. Komentář. In: Otruba, M. – Kosák, M. – Flaišman, J., Autor - text - dílo a jiné textologické studie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 137-198.

Kosák, M. 2018. Bibliografie Karla Palka. In: Malá, L. – Šnellerová, T., Petru Fideliovi. Sborník k sedmdesátinám. Praha, Triáda, 135-175.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2017. Ediční poznámka: K textu Slezských písní. In: Kosák, M. – Flaišman, J. – Klézlová, M. – Rychtářová, L., Slezské písně. Opava, Slezské zemské muzeum, 247.

Kosák, M. 2017. K redakci českých písňových textů. In: Vejvodová, V., Antonín Dvořák: Písně II. Praha, Bärenreiter Praha, VIII-IX, 8-9.

Kosák, M. 2017. Jan Lopatka - editor (Z. M. Kuděje). In: Onuferová, E. – Pokorná, T., Jan Lopatka: 1940-1993. Praha, Revolver Revue, 74-76.

Kosák, M. 2016. Komentář. In: Kosák, M. – Frič, J., Básnické sbírky. Praha, Triáda, 181-220.

Kosák, M. 2015. K přijetí Lichačovova stručného nástinu textologie. In: Textologie (Stručný nástin). Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 128-137.

Kosák, M. 2015. Komentář. In: Emil Juliš. Básně: (1956-1971).. Brno, Host, 429-524.

Kosák, M. 2015. Mezi revoltou a autocenzurou : případ Slezských písní Petra Bezruče. In: V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Praha, Academia - Ústav pro českou literaturu, 637-649.

Kosák, M. 2014. Cenzura a autocenzura Slezských písní Petra Bezruče. Editologické poznámky. In: Hrabal, J., Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 104-117.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2014. Komentář. In: Slezské písně. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR - Akropolis, 147-176.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2014. Předmluva ke čtenářskému vydání Slezských písní Petra Bezruče. In: Slezské písně. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR - Akropolis, 9-12.

Kosák, M. 2014. K textologii Oldřicha Králíka. In: Vojtěch, D., Klubko Ariadnino. Podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi. Praha, FF UK, 88-94.

Beveridge, D. – Lücker, K. (eds.) – Kosák, M. 2013. K redakci básnického textu. In: Dvořák, A. – Frese, A., Cypřiše pro tenor a klavír. Praha, Bärenreiter, VII, XI, XV-XVI.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2010. Mezi řemeslem, vědou a uměním. In: Bláhová, K. – Sládek, O., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 127-137.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2009. Miroslav Červenka – textolog a editor. In: Červenka, M., Textologické studie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 248-256.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2009. Komentář. In: Červenka, M., Textologické studie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 259-285.

Kosák, M. 2009. Komentář. In: Čan, ., Básně. Svazek třetí. Praha, Triáda, 195-217.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2009. Komentář. In: Brabec, J., Panství ideologie a moc literatury. Praha, Akropolis, 299-304.

Kosák, M. 2008. Komentář. In: Čan, ., Básně II. Praha, Triáda, 121-190.

Kosák, M. 2007. Ediční komentář. In: Kosák, M., Básně. Svazek první. Praha, Triáda, 151-237.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2006. Na okraj příručky Editor a text. In: kol., ., Editor a text. Praha - Litomyšl, Paseka a ÚČLLV, 157-173.

Kosák, M. 2005. Ediční poznámka a komentáře. In: Janský, P., Dštění. Praha, Torst, 241-274.

Články

Kosák, M. – Flaišman, J. 2020. Textová genetika a Kritická hybridní edice. Česká literatura 68(6), 697-704.

Kosák, M. 2020. Neruda redaktor Josefa Baráka? Sonda do Nerudovy redakční praxe především na příkladu Adolfa Heyduka. Česká literatura 68(1), 65-74.

Flaišman, J. – Kosák, M. – Špirit, M. 2019. Bibliografie Jiřího Brabce (1951–2019). Slovo a smysl - Word & Sense -, č. 2019 (2019), 7-119.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2018. Třetí ediční stadium vydávání Máje K. H. Máchy. Česká literatura 66(2), 182-213.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2017. Poznámky k edičnímu zpracování rukopisných náčrtů v Kritické hybridní edici. Litikon 2(1), 38-43.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2013. Tradice vydávání korespondence v literárně(vědně) koncipovaných edicích. Práce z dějin Akademie věd 5(2), 145-149.

Kosák, M. 2013. K podobě komentáře: nad filmovou sérií Hyperkino. Slovo a smysl 10(20), 314-317.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2012. Současné perspektivy textologické a ediční problematiky Slezských písní Petra Bezruče. Slovenská literatúra 59(5), 428-437.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2012. Rozpětí varianty. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví Roč. 44, - (2012), 179.

Kosák, M. 2011. Demystifikovat Králíka. Dějiny - teorie - kritika 8(1), 132-136.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2009. Kritická hybridní edice. Česká literatura 57(2), 266-275.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2009. Felix Vodička - textolog a editor. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví Roč. 41, - (2009), 117-124.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2008. Poznámky k možnostem záznamu variant. Česká literatura 56(3), 289-291.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Kosák, M. 2020. Grafická podoba básní jako textologický problém (Poznámky к případu Andreje Stankoviče). In: Onuferová, E. – Pokorná, T. – Špirit, M., Stankovič 1940-2020 (poezie, kritika, společnost). Reflexe a dokumenty. Praha, Revolver Revue, 25-34.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2018. K současné vydavatelské situaci díla Petra Bezruče. In: Smolka, Z., Petr Bezruč. Bard prvý, co promluvil. Ostrava, Ostravská univerzita, 36-40.

Kosák, M. 2014. Влияние русской текстологии на чешскую издательскую практику. In: Lipatov, A. – Sozina, J., Rossija i russkij čelovek v vosprijatii slavjanskich narodov. Moskva, Centr knigi Rudomino, 380-389.

Ediční práce

Kosáková, H. – Kosák, M. (eds.) 2021. Jiří Weil. Moskva-hranice. Triáda, Praha.

Nováková, T. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.) 2021. Otokar Březina. Básnické spisy. Host, Brno.

Kosák, M. (ed.) 2019. Josef Frič. Básně, prózy, překlady (1931-1972). Triáda, Praha.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.) 2019. Máj. Báseň. Akropolis, Praha.

Kosák, M. – Pelán, J. (eds.) – Frič, J. 2016. Básnické sbírky. Triáda, Praha.

Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.) – Šalda, F. 2016. Loutky i dělníci boží: román milostný. Institut pro studium literatury, Praha.

Kosák, M. (ed.) 2015. Emil Juliš: Básně (1956-1971). Host, Brno.

Flaišman, J. – Kořínková, L. – Kosák, M. – Říha, J. (eds.) – Gellner, F. 2014. František Gellner: Dílo I.–II. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Kosák, M. – Flaišman, J. – Merthová, K. (eds.) – Bezruč, P. 2014. Slezské písně. Ústav pro českou literaturu AV ČR - Akropolis, Praha.

Kosák, M. (ed.) – Bořkovcová, H. 2011. Píšu a sešit mi leží na kolenou: deníky 1940-1946. Plus, Praha.

Kosák, M. – Flaišman, J. (eds.) – Brabec, J. 2009. Šaldova vůle k integraci. Dvě studie. Společnost F. X. Šaldy, Praha.