Badatelské zaměření

dějiny a teorie komiksu, populární literatura

Studium

2007-2015 FF UK, Dějiny české literatury a teorie literatury (Ph.D.)
1999-2006 FF UK, Český jazyk a literatura (Mgr.)

Zaměstnání

2011- Ústav pro českou literaturu AV ČR, oddělení pro výzkum literární kultury
2004-2011 Ústav pro českou literaturu AV ČR, oddělení ediční a textologické
2001-2004 Ústav pro českou literaturu AV ČR, externí spolupráce

Ocenění

2019 Cena Muriel za Punťa. Zapomenutý hrdina českého komiksu 1934-1942
2016 Cena Muriel za V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu
2015 Zlatá stuha za Dějiny československého komiksu 20. století (kategorie teorie a kritika literatury pro děti a mládež)
2015 Cena Muriel za Dějiny československého komiksu 20. století
2014 Cena Josefa Hlávky

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Kořínek, P. et al. 2019. Čtyřlístek. První půlstoletí v Třeskoprskách. Čtyřlístek, Praha.

Kořínek, P. – Kořínková, L. – Voříšková, M. – Klapač, R. 2018. Punťa: zapomenutý hrdina českého komiksu (1934-1942). Akropolis, Praha.

Kořínek, P. – Jareš, M. – Foret, M. 2015. V panelech a bublinách: kapitoly z teorie komiksu. Akropolis, Praha.

Prokůpek, T. – Kořínek, P. – Foret, M. – Jareš, M. 2014. Dějiny československého komiksu 20. století. Akropolis, Praha.

Kapitoly v knihách

Kořínek, P. – Prokůpek, T. 2021. Poblíž komiksu. Inspirace a ozvuky v díle Jiřího Šalamouna. In: Truhlářová, K. – Wells, M. (eds.), Jiří Šalamoun. Nic k zahození. Praha, K-A-V-K-A, 341-351.

Mynářová, J. – Kořínek, P. 2020. The Ancient Near East in Czech Comics and Popular Culture. The Case of Jáchym and the Printer’s Devil. In: Verderame, L. – Garcia-Ventura , A. (eds.), Receptions of the Ancient Near East in Popular Culture and Beyond. Atlanta, Lockwood Press, 181-195. DOI: 10.2307/j.ctvxrpzkx.14

Kořínek, P. 2020. Self-regulation and self-censorship. Comics Creators in Czechoslovakia and Communist Eastern Bloc. In: Aldama, F. (ed.), The Oxford Handbook of Comic Book Studies. New York, Oxford University Press, 239-255.

Kořínek, P. 2020. Facets of Nostalgia. Text-centric Longing in Comics and Graphic Novels by Pavel Čech. In: Kuhlman, M. – Alaniz, J. (eds.), Comics of the New Europe. Leuven, Leuven University Press, 89-104.

Kořínková, L. – Kořínek, P. 2019. Literatura pro děti a mládež. In: Prokůpek, T. (ed.), Ondřej Sekora - Mravenčí a jiné práce. Brno - Praha, Moravské zemské muzeum a Akropolis, 124-149.

Fedrová, S. – Kořínek, P. 2018. Ilustrovat klasiku / Pár slov ke koncepci výstavy. In: Grus, J. (ed.), Ilustrovat klasiku. Praha, Karolinum, 1-5.

Kořínek, P. 2018. Rychlé šípy a jejich dobrodružství prózou. In: Prokůpek, T. (ed.), Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství. Praha, Akropolis, 134-141.

Kořínek, P. 2018. Tucet punťovských inspirací. Vzory a zdroje českého komiksu třicátých let. In: Tabook Baedekr 2018. Tábor, Baobab, 367-389.

Kořínek, P. 2017. Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší. České komiksové příběhy o veselých zvířátkách mezi všednodenností a epikou. In: Hrabal, J. (ed.), Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 59-71.

Kořínek, P. – Kořínková, L. 2017. Život veselý i tuhý čeká naše dobrodruhy. In: Tabook Baedekr 2017. Tábor, Baobab, 219-229.

Kořínek, P. 2017. Tisíce kreslených tváří Jaroslava Maláka (část třetí): Život plný kreseb. In: Havelka, S. – Chvojka, P. – Malák, J. (eds.), Polda a Olda do třetice. Praha, Albatros, 185-197.

Kořínek, P. 2016. Tisíce kreslených tváří Jaroslava Maláka (část první): Komiksová tvorba let sedmdesátých. In: Chvojka, P. – Malák, J. (eds.), Polda a Olda. Praha, Albatros, 168-173.

Kořínek, P. 2016. Tisíce kreslených tváří Jaroslava Maláka (část druhá): Zvěromalíř Malák. In: Chvojka, P. – Havelka, S. – Malák, J. (eds.), Polda a Olda zase spolu. Praha, Albatros, 170-174.

Kořínek, P. 2016. Co patří do historie? Transformace populárních Obrázků z českých dějin. In: D’Amico, T. – Bílek, P. – Machatová, L. – Foret, M. (eds.), La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. Mantova, Universitas Studiorum, 229-241.

Kořínek, P. 2016. Che cosa fa parte della storia? Le trasformazioni dei popolari Obrázků z českých dějin [Immagini della storia ceca]. In: D’Amico, T. – Bílek, P. – Machatová, L. – Foret, M. (eds.), La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. Mantova, Universitas Studiorum, 91-104.

Kořínek, P. 2016. Šprýmovné komiksy Josefa Lady. In: Lada, J. – Prokůpek, T. (eds.), Šprýmovné komiksy. Obrázkové seriály z let 1922–1946. Praha, Plus, 121-125.

Kořínek, P. 2016. Jak vznikaly Obrázky z dějin zeměpisných objevů. In: Černý, J. – Zátka, P. – Kalousek, J. (eds.), Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů). Praha, Albatros, 134-141.

Kořínek, P. 2016. From Barbánek to Smurfette (and Back Again): 1989–1995 Czech Children’s and Youth Magazines – Comics’ and Picture Serials’ Changes in Editorial Practice and Publication Strategies. In: Daniel, O. – Kavka, T. – Machek, J. (eds.), Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism. Listening to the Wind of Change. Newcastle Upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 24-36.

Kořínek, P. 2016. Kreslit, jako když se luští křížovka. Jiří Kalousek v ilustraci, komiksu, karikatuře i animovaném filmu. In: Černý, J. – Zátka, P. – Kalousek, J. (eds.), Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů). Praha, Albatros, 117-133.

Kořínek, P. 2016. Patero českých komiksových „Sienkiewiczů". In: Henryk v bublinách. Katalog komiksové soutěže. Praha, MAKE*detail - Eliška Kosová, 9-13.

Kořínek, P. 2016. Francouzské angažmá Chundeláčkova staršího bratra. In: AARGH! 16. Brno, Analphabet Books, 53-55.

Kořínek, P. 2015. „Jako posledně, žádné textové bubliny“. Komentovaný seriál jako zkrocený komiks. In: Wögerbauer, M. – Píša, P. – Šámal, P. – Janáček, P. (eds.), V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře : 1749-2014. Praha, Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1083-1095.

Kořínek, P. (ed.) 2014. Komiksová manažérie Věry Faltové. In: Dobrodružství Mořských vlků. Praha, Albatros, 218-230.

Kořínek, P. 2013. K pramenům komiksového pojmosloví. Přínosná těkavost definic. In: Vyskočilová, Z. (ed.), Literatura a média. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. České Budějovice, Tomáš Halama, 55-68.

Kořínek, P. 2012. V dalším čísle naleznete. In: Kořínek, P. – Prokůpek, T. (eds.), Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012. Řevnice, Arbor vitae, 12-35.

Kořínek, P. – Prokůpek, T. 2012. Prolomit šifru. In: Kořínek, P. – Prokůpek, T. (eds.), Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012. Řevnice, Arbor vitae, 6-10.

Kořínek, P. 2012. Smějeme se se zvířátky. In: Kořínek, P. – Prokůpek, T. (eds.), Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012. Řevnice, Arbor vitae, 68-97.

Kořínek, P. 2008. Sdílenými světy k seriálovým strukturám: Fikční světy komiksu. In: Jedličková, A. – Sládek, O. (eds.), Vyprávění v kontextu. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 100-118.

Články

Kořínek, P. 2020. Cykly šprýmovných obrázků. Rané neperiodické publikační platformy českého komiksu 1911–1933. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 52(2020), 90-110.

Kořínek, P. 2019. Achtbaan van malle geiten & necrofiele smeerlapperij. De ups en downs van de tsjechische strip. Stripgids Roč. 5, 12. 6. (2019), 54-77.

Kořínek, P. 2019. Neues vom tschechischen Comic. Sudetenland 61(2), 171-176.

Kořínek, P. 2018. Zasílejte každou vtipnou drobnůstku. České humoristické časopisy na dějinném zlomu (září až prosinec 1918). FŮD -, č. 2 (2018), 6-11.

Kořínková, L. – Kořínek, P. 2016. Dětský časopis Punťa – cesta k úspěchu. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 48(2016), 84-103.

Kořínek, P. 2014. Věrně překreslit či snad invenčně převést? Pokus o typologizaci komiksových adaptací literárních děl. Host 30(3), 59-61.

Kořínek, P. 2014. Proč zase číst Čtyřlístek. A2 11(4), 7.

Kořínek, P. 2010. Komiksový bod obratu: K textu Bradforda W. Wrighta Rudoši, romance a renegáti. Česká literatura 58(5), 626-630.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Kořínková, L. – Kořínek, P. 2021. O gejšách z Vršovic. Hlouchova špetka exotiky jako příspěvek k zábavním možnostem metropole. In: Bendová, E. – Hojda, Z. (eds.), Od práce k zábavě: volný čas v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 96-107.

Kořínek, P. 2012. O Čtyřlístku s láskou. Prolegomena k analýze jednoho seriálu. In: Foret, M. – Kořínek, P. – Prokůpek, T. – Jareš, M. (eds.), Studia komiksu. Možnosti a perspektivy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 201-214.

Kořínek, P. 2012. Moc a dystopie: antiutopické vize v současné angloamerické fikci. In: Taranenková, I. – Jareš, M. (eds.), Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, 172-180.

Kořínek, P. 2010. Banální jak z komiksové bubliny. Adjektivum "komiksový" jako žánrová specifikace. In: Fedrová, S. (ed.), Česká literatura v intermediální perspektivě IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 91-99.

Ediční práce

Kořínek, P. – Prokůpek, T. (eds.) – Česálková, L. et al. 2012. Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012. Arbor vitae, Řevnice.

Další odborné aktivity

Výstavy (jako kurátor): Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012 (Brno, Praha, Pardubice, 2012-2013, spolu s Tomášem Prokůpkem) 100 Years of Czech Comics (Tokio, Kitakjúšú, 2018-2019, spolu s Tomášem Prokůpkem) Jiří Grus - Ilustrovat klasiku (Praha, 2018, spolu se Stanislavou Fedrovou) Mezitím na jiném místě (30+ uvedení v 15+ zemích, projekt Českých center, 2018-2020, spolu s Tomášem Prokůpkem) Tady a teď. Současný český komiks (projekt Českých center, 2020-, spolu s Tomášem Prokůpkem)