Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Literature & Society Laboratory

Hlavním cílem Literature & Society Laboratory (Lit&Soc Lab) je vytvoření platformy pro sdílení poznatků z výzkumné teorie i praxe napříč humanitními a sociálněvědními obory, které se ve svém bádání dotýkají problematiky vztahu literatury a sociálna. Jedná se především o průnik literární vědy, sociologie literatury, kulturní sociologie, kulturálních studií a dalších příbuzných disciplín. Věříme, že žádné zkoumání literatury se neobejde bez promýšlení jejích společenských souvislostí. Zajímá nás, jaké otázky si různé obory ohledně vztahu literatury a společnosti kladou a jak k literárním a sociálním jevům ve svém zkoumání přistupují.

Laboratoř jako metafora a princip organizace výzkumu charakterizuje především intenzivní setkávání na pravidelné a dlouhodobé bázi. V základu je pětičlenný tým tvořící jádro (inner circle) laboratoře, jehož členky a členové konfrontují svoje pohledy na literaturu a sociálno s cílem vytvořit společnou epistemologickou bázi překonávající mezioborové hranice. Neméně důležitý je blízký okruh spolupracovnic a spolupracovníků (intermediate circle), řadících se mezi Lab Research Fellows. Lit&Soc Lab tak propojuje badatelky a badatele, kteří si pokládají metodologické, teoretické i obecně epistemologické otázky o povaze vztahu literatury a sociálna. Stejně tak jsou v laboratoři vítáni vědci a vědkyně, v jejichž výzkumech se tyto otázky promítají spíše na pozadí, přesto však mají zásadní úlohu pro to, jakým způsobem je ke zkoumané látce přistupováno. Laboratoř se tím nejen otevírá konstruktivní kritice vedené z jiných oborových a epistemologických pozic, ale především vybízí i ostatní, aby vlastní bádání nahlédli v nových, oborově nespoutaných souvislostech. Okruh partnerských pracovišť a spolků (outer circle) následně zajišťuje institucionální oporu pro pořádání seminářů, zvaných lekcí, kolokvií apod. 

Lit&Soc Lab vznikla na začátku roku 2024 v Oddělení pro výzkum literární kultury při ÚČL jako součást grantového projektu Junior Star „Přehodnocení sociologie literatury: K epistemologické symetrii ve zkoumání vztahu literatury a společnosti“ (GA ČR 24-12400M, Ústav pro českou literaturu AV ČR).

Vedoucí týmu: Mgr. Jan Váňa, Ph.D.

Lab Research Fellows

Partnerské instituce

Mgr. Julija Ovsec
ovsec@ucl.cas.cz
222 828 144
Mgr. Olivera Těsnohlídková
Mgr. Olivera Těsnohlídková
tesnohlidkova@ucl.cas.cz
Mgr. Jan Váňa, Ph.D.
vana@ucl.cas.cz
543 211 868
Publikace oddělení