Badatelské zaměření

Transnacionální přístupy a překlad, kultury studené války, kritická rasová teorie, exil a emigrace, gender a feminismy

Studium

2016-2020 Anglická a americká literatura, ÚALK FF UK (PhD)
2014-2016 Anglofonní literatury a kultury, ÚALK FF UK (Mgr.)
2010-2014 Anglistika-amerikanistika, Němčina pro mezikulturní komunikaci, FF UK (Bc.)
Zahraniční studijní a výzkumné pobyty
2023 The Eccles Centre for American Studies – The British Library, Library Grant, hostující badatelka
2022 John F. Kennedy Library Grant, FU Berlin (hostující badatelka)
2022 Faculty of Arts, Design and Social Sciences, Northumbria University Newcastle (hostující badatelka, Anglo-Czech Fund)
2021 Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Jan Patočka Junior Fellow)
2017-2018 Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University (Fulbright-Masaryk Fellow)
2017 The Oxford Research Centre in the Humanities, Oxford University (hostující badatelka, stipendium EUROPAEUM)
2016 John F. Kennedy Institute of North American Studies, FU Berlin (hostující badatelka, stipendium KAAD)
2013 Edinburgh Napier University (program Erasmus+)

Zaměstnání

od 2022 Ústav pro českou literaturu AV ČR: postdoktorandka (Program perspektivních lidských zdrojů)
od 2021 Katedra anglického jazyka a literatury, PdF UHK: odborná asistentka
2019-2020 CEFRES: Francouzské centrum pro výzkum sociálních a humanitních věd (PhD Fellow)
2014-2020 Masarykův ústav vyšších studií ČVUT; Anglicko-české gymnázium AMAZON; Jazykoffka FFUK; Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická: lektorka angličtiny, překladu a akademického psaní

Ocenění

2022 Honorable Mention, Charles Bernheimer Prize for an Outstanding Dissertation in Comparative Literature, American Comparative Literature Association
2021 Cena Jana Palacha za dizertační práci, Filozofická fakulta UK
2021 Cena Martina Hilského za dizertační práci, Ústav anglofonních literatur a kultur, FF UK
2016 Mathesiova cena za diplomovou práci, Ústav anglofonních literatur a kultur, FF UK

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Kapitoly v knihách

Schormová, F. 2024. Becoming the White Otter: Constructing Whiteness between Canada and Czechoslovakia. In: Runtić, S. – Marešová, J. – Kolinská, K. (eds.), (Un)Following in Winnetou’s Footsteps. Singapore, Springer, 201-218. DOI: 10.1007/978-981-99-7421-4_9

Schormová, F. 2023. Ozvěny Kryštofa Kolumba v české poezii 20. století. In: Borozan, V. (ed.), Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes. Hradec Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové, 77-92.

Články

Schormová, F. 2023. Tractors and Translators. Langston Hughes in Cold War Czechoslovakia. Publications of the Modern Language Association of America 138(3), 519-533. DOI: 10.1632/S0030812923000445