Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Tematické weby

Centrum pro studia komiksu

Na těchto stránkách najdete informace o aktivitách a publikacích Centra pro studia komiksu (CSK). Centrum bylo založeno v roce 2013 na základě dohody mezi Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci s cílem společně badatelsky rozvíjet soudobá studia komiksu, provádět výzkum dějin československého komiksu, kultivovat české odborné myšlení o komiksu a vytvořit platformou pro výměnu informací, materiálů a poznatků mezi oběma institucemi i individuálními badateli.

Česká knižnice

Na těchto stránkách najdete katalog České knižnice, rozhovory a články o novinkách této ediční řady či informace o autorech a editorech jednotlivých svazků. Můžete si zde také stáhnout vzorové intepretace vybraných literárních děl z České knižnice, odpovídající struktuře požadavků na státní maturitu. Česká knižnice je reprezentativní ediční řada, která v čtenářských vydáních opatřených komentáři na úrovni současného vědeckého poznání obsáhne nejvýznamnější hodnoty české literatury od středověku po současnost. Vyšlo v ní již více než 100 svazků. Česká knižnice vychází od roku 1997, Ústav pro českou literaturu AV ČR je jejím spoluvydavatelem od roku 2016.

Brno poetické

Na těchto stránkách představují členové brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu AV ČR on-line antologii česky a německy psaných básní věnovaných jednotlivým místům Brna. Básně lze hledat podle mapy, podle autorů nebo podle seznamu míst. Webová antologie má českou, anglickou a německou verzi. Na vybraných místech Brna jsou zároveň fyzicky instalovány panely s příslušnými verši. Projekt je rozvíjen v dlouhodobé spolupráci ÚČL s Moravským zemským muzeem, Knihovnou Jiřího Mahena a statutárním městem Brno.

Slovník české literatury po roce 1945

Na těchto stránkách najdete více než 1500 hesel spisovatelů, literárních kritiků a vědců, institucí, domácích i exilových nakladatelství, časopisů a samizdatových edic a vybraných děl české prózy. On-line Slovník české literatury po roce 1945 zachycuje období 1945–2000, zpracovává ho oddělení lexikografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Vznikl na základě knižního Slovníku českých spisovatelů od roku 1945, který v devadesátých letech připravili pracovníci oddělení současné literatury ÚČL pod vedením Pavla Janouška (vyšel ve dvou dílech v letech 1995 a 1998), obsáhl též hesla Slovníku českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů (red. Blahoslav Dokoupil, 2002) a hesla ze Slovníku české prózy 1945–1994 (red. B. Dokoupil, Miroslav Zelinský, 1994), které zpracovala brněnská pobočka ÚČL. Později byl rozšířen o hesla z knižního kompendia Česká literární nakladatelství 1949-1989 (red. Michal Přibáň, 2014) a o hesla zpracovaná výhradně pro on-line publikaci. Hesla on-line Slovníku české literatury po roce 1945 jsou výběrově aktualizována, v současnosti byla zahájena soustavná revize hesel v rozsahu písmen A–L.

Česká literární bibliografie

Na těchto stránkách naleznete bibliografické databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Oborovou literární bibliografii vytváří ÚČL po bezmála 70 let. Patří k největším v České republice, rozsahem datové základny i přístupností překonává i většinu literárních bibliografií evropských. Průběžně aktualizovaný soubor bibliografických databází systematicky podchycuje kulturní publicistiku i odborné texty o české literatuře a literárním životě v českých zemích od roku 1775 do současnosti; další databáze soustřeďují biografické údaje o autorech českého písemnictví, o literárních cenách atd. Zpracovávání oborové literární bibliografie se v rámci ÚČL v současnosti věnuje výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie.

Česká elektronická knihovna

Na těchto stránkách najdete plnotextovou databázi v rozsahu přibližně 1700 knih, která zahrnuje veškerou knižně vydanou českou poezii od sklonku 18. do počátku 20. století. Registrovaným uživatelům umožňuje databáze vyhledávání motivů, sestavování frekvenčních slovníků i další funkce. Všechny tituly jsou v databázi uloženy v diplomatické a edičně zpracované verzi, část je opatřena digitálním faksimile původních knih. Myšlenka plnotextové databáze českého písemnictví jakožto nové materiálové základny pro výzkum a studium české literatury za využití digitálních médií vznikla v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v polovině devadesátých let. U jejího zrodu stáli Vladimír Macura a Pavel Janoušek, přípravu České elektronické knihovny (ČEK) vedla Blanka Svadbová. Oddělení ediční a textologické vyvíjí v současnosti nový publikační i redakční systém ČEK. – Jiný přístup k textům ČEK nabízí pokročilé digitální nástroje na tematickém webu Versologie.cz.

Versologie

Na těchto stránkách naleznete podrobný popis Korpusu českého verše a volně přístupné nástroje, které umožňují práci s daty v korpusu obsaženými. Stránky obsahují dále informace o výzkumné činnosti Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR.