Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Základní oborové příručky

Ústav pro českou literaturu AV ČR zpřístupňuje své publikace v Digitální knihovně AV ČR, základní oborové příručky vzniklé v ÚČL zde ale pro snazší uživatelskou práci nabízíme i ke stažení a offline práci jako PDF soubory.

Dějiny české literatury (do roku 1945)

Dějiny České literatury 1

Dějiny České literatury 1 v Digitální knihovně AV ČR

(Starší česká literatura. Redaktor svazku: Josef Hrabák. Autorský kolektiv: Jiří Daňhelka, Josef Hrabák, Eduard Petrů, Emil Pražák, František Svejkovský, Antonín Škarka. Vydal ÚČL ČSAV v Nakladatelství ČSAV. Praha 1959.)

Dějiny České literatury 2

Dějiny české literatury 2 v Digitální knihovně AV ČR

(Literatura národního obrození. Redaktor svazku: Felix Vodička. Autorský kolektiv: Karel Dvořák, Rudolf Havel, Marie Řepková, Vladimír Štěpánek, Felix Vodička. Vydal ÚČL ČSAV v Nakladatelství ČSAV. Praha 1960.

Dějiny České literatury 3

Dějiny české literatury 3 v Digitální knihovně AV ČR

(Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Redaktor svazku: Miloš Pohorský. Autorský kolektiv: Jiří Brabec, Jaroslava Janáčková, Milan Jankovič, Karel Krejčí, Zdeněk Pešat, Miloš Pohorský. Vydal ÚČL ČSAV v Nakladatelství ČSAV. Praha 1961.)

Dějiny české literatury 4

Dějiny české literatury 4 v Digitální knihovně AV ČR (pdf)

(Literatura od konce 19. století do roku 1945. Autorský kolektiv: Přemysl Blažíček, Jiří Brabec, František Buriánek, Miroslav Červenka, Mojmír Grygar, Antonín Jelínek, Věra Karfíková, František Knopp, Miroslav Laiske, Ludmila Lantová, Milan Obst, Jiří Opelík, Zdeněk Pešat, Radko Pytlík, Eva Strohsová, Břetislav Štorek, Zina Trochová. Vydalo nakladatelství Victoria publishing, a. s. Praha 1995.)

Dějiny české literatury 1945–1989

Dějiny české literatury 1945–1989, I. díl

Dějiny české literatury 1945–1989, I. díl v Digitální knihovně AV ČR

(1945–1948. Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Pavla Janouška. Redaktoři Petr Čornej, Blahoslav Dokoupil, Pavel Janáček, Vladimír Křivánek, Jiřina Táborská. Věcná a jazyková redakce Alena Fialová. Vydalo Nakladatelství Academia, Praha, 2007.)

Dějiny české literatury 1945–1989, II. díl

Dějiny české literatury 1945–1989, II. díl v Digitální knihovně AV ČR

(1948–1958. Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Pavla Janouška. Redaktoři Věra Brožová, Petr Čornej, Blahoslav Dokoupil, Pavel Janáček, Vladimír Křivánek, Jiřina Táborská. Věcná a jazyková redakce Alena Fialová. Vydalo Nakladatelství Academia, Praha, 2007.)

Dějiny české literatury 1945–1989, III. díl

Dějiny české literatury 1945–1989, III. díl v Digitální knihovně AV ČR

(1958–1969. Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Pavla Janouška. Redaktoři Petr Čornej, Blahoslav Dokoupil, Pavel Janáček, Vladimír Křivánek, Jiřina Táborská. Věcná a jazyková redakce Alena Fialová. Vydalo Nakladatelství Academia, Praha, 2008.)

Dějiny české literatury 1945–1989, IV. díl

Dějiny české literatury 1945–1989, IV. díl v Digitální knihovně AV ČR

(1969–1989. Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Pavla Janouška. Redaktoři Petr Čornej, Pavel Janáček, Michal Jareš, Vladimír Křivánek. Věcná a jazyková redakce Alena Fialová. Vydalo Nakladatelství Academia, Praha, 2008.)

Lexikon české literatury

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 1 A–G

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 1 A–G v Digitální knihovně AV ČR

(Zpracoval autorský a redakční kolektiv, vedoucí redaktor PhDr. Vladimír Forst, CSc. Praha, Nakladatelství Academia 1985. Publikováno ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia v rámci akce Věda na doma #veda_na_doma_ucl #veda_na_doma)

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 2/I H–J

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 2/I H–J v Digitální knihovně AV ČR

(Zpracoval autorský a redakční kolektiv, vedoucí redaktor PhDr. Vladimír Forst, CSc. Praha, Nakladatelství Academia 1993. Publikováno ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia v rámci akce Věda na doma #veda_na_doma_ucl #veda_na_doma)

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 2/II K–L

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 2/II K–L v Digitální knihovně AV ČR

(Zpracoval autorský a redakční kolektiv, vedoucí redaktor PhDr. Vladimír Forst, CSc. Praha, Nakladatelství Academia 1993. Publikováno ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia v rámci akce Věda na doma #veda_na_doma_ucl #veda_na_doma)

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3/I M–O

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3/I M–O v Digitální knihovně AV ČR

(Zpracoval autorský a redakční kolektiv, vedoucí redaktor doc. PhDr. Jiří Opelík, CSc. Praha, Nakladatelství Academia 2000. Publikováno ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia v rámci akce Věda na doma #veda_na_doma_ucl #veda_na_doma)

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3/II P–Ř

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3/II P–Ř v Digitální knihovně AV ČR

(Zpracoval autorský a redakční kolektiv, vedoucí redaktor doc. PhDr. Jiří Opelík, CSc. Praha, Nakladatelství Academia 2000. Publikováno ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia v rámci akce Věda na doma #veda_na_doma_ucl #veda_na_doma)

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 4/I S–T

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 4/I S–T v Digitální knihovně AV ČR

(Zpracoval autorský a redakční kolektiv, vedoucí redaktor PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. Praha, Nakladatelství Academia 2008. Publikováno ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia v rámci akce Věda na doma #veda_na_doma_ucl #veda_na_doma)

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 4/II U–Ž, Dodatky A–Ř

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 4/II U–Ž, Dodatky A–Ř v Digitální knihovně AV ČR

(Zpracoval autorský a redakční kolektiv, vedoucí redaktor PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. Praha, Nakladatelství Academia 2008. Publikováno ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia v rámci akce Věda na doma #veda_na_doma_ucl #veda_na_doma)

V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014

Svazek I

V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Svazek I v Digitální knihovně AV ČR

(Svazek I, 1749–1938. Hlavní redaktor Michael Wögerbauer. Vědecká redakce Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček. Vydalo Nakladatelství Academia a Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2015. Publikováno ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia v rámci akce Věda na doma, veda_na_doma_ucl #veda_na_doma)

Svazek II

V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Svazek II v Digitální knihovně AV ČR

(Svazek II, 1938–2014. Hlavní redaktor Michael Wögerbauer. Vědecká redakce Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček. Vydalo Nakladatelství Academia a Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2015. Publikováno ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia v rámci akce Věda na doma, veda_na_doma_ucl #veda_na_doma)