Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká knižnice

Česká knižnice je dlouhodobě koncipovaná ediční řada, která si klade za cíl představit v reprezentativní a textově spolehlivé podobě stěžejní díla české literatury od jejích počátků k dnešku. V roce 2019 překročila 100 svazků.

Českou knižnici společně vydávají Ústav pro českou literaturu AV ČR, Nadační fond Česká knižnice a nakladatelství Host.

Více než třetinu autorů vydaných v České knižnici zařadil CERMAT na Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury.

K jednotlivým dílům zařazeným do České knižnice vydává ÚČL interpretace ve struktuře odpovídající požadavkům na státní maturity, a to v ediční řadě Seminář České knižnice. Jednotlivé interpretace lze zdarma stahovat na webu České knižnice.

ÚČL je spoluvydavatelem České knižnice od ročníku 2016. Na základě smlouvy o spolupráci mezi ÚČL a Nadačním fondem Česká knižnice (NFČK) byla ustavena Redakční rada České knižnice. Jejím předsedou je Jiří Flaišman, vedoucí edičního a textologického oddělení ÚČL. Toto oddělení současně zabezpečuje odbornou redakci České knižnice.

Spolupráce ÚČL při vydávání České knižnice je součástí programu Akademie věd ČR Strategie AV21.

Kontaktní adresa: hesova@ucl.cas.cz