Básně a prózy (1949–1955)

Egon Bondy, Martin Machovec (ed.)

Nové, textově nejspolehlivější vydání.

Básnické a okrajově též prozaické dílo Egona Bondyho z první poloviny padesátých let představuje jedno z logických vyústění a pokračování literatury druhé generace českých surrealistů. Je jedinečné i tím, že v situaci tvrdé stalinistické totality bylo naprosto svobodné, nepodléhalo žádnému cenzurnímu omezení a přinášelo reflexe doby svého vzniku, doby, v níž byla zcela vyloučena jeho oficiální publikace.

Vybíráme šest původních básnických sbírek a dvě lyrickoepické skladby: Totální realismus, Trapná poezie, Pražský život, Dagmara aneb Nademocionalita, Für Bondy’s unbekannte Geliebte aneb Nepřeberné bohatství, Velká kniha, Malá kniha a Zbytky eposu. Jim je ve svazku předřazena v celku doposud nepublikovaná próza s názvem 2000, hybridní textová koláž, v níž se mísí prvky esejistických úvah, odborných pojednání, reportáže, přestylizovaných deníkových záznamů, snově poetických obrazů a evokací, polemik a kategoricky, nekompromisně artikulovaných ideových a estetických postulátů.

Svazek připravil znalec a dlouholetý editor Bondyho díla Martin Machovec.

Specifikace
Autoři Egon Bondy
Editoři Martin Machovec
Název Básně a prózy (1949–1955)
Vydavatel Nadační fond Česká knižnice
Spoluvydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR – Nakladatelství Host
Rok vydání 2023
Počet stránek 549
Formát 14,5 × 20,5 cm
ISBN 978-80-275-1563-9