Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Další stipendia a stáže

Stipendia Visegrad Fund

Žadatelé ze zemí Visegrádské smlouvy mají možnost ucházet se o dlouhodobější stipendia Visegrad Fund se sídlem v Bratislavě, ÚČL bude v tomto případě přijímající institucí.

Pracovní stáže Erasmus+

Kolegyně a kolegové z Evropy se mohou ucházet o pracovní stáž v ÚČL v rámci programu Erasmus+.

Mobilitní projekty

Žadatelé ze zahraničních partnerských organizací, se kterými má Akademie věd ČR uzavřeny příslušné smlouvy o vědecké spolupráci, se mohou ucházet o financování dvojstranných výzkumných projektů.

Bohemistické stipendium (2006–2014)

 S podporou Bohemistického stipendia vznikla například kniha jihokorejského bohemisty a slovakisty Kyuchina Kima Interpretace Karla Čapka (Soul, Haebokhanchekilgi 2014)
S podporou Bohemistického stipendia vznikla například kniha jihokorejského bohemisty a slovakisty Kyuchina Kima Interpretace Karla Čapka (Soul, Haebokhanchekilgi 2014)

Program Bohemistických stipendií je již ukončen, financován byl Akademií věd ČR na základě návrhu ÚČL. Jeho smyslem bylo podpořit mezinárodní literárněvědnou bohemistiku, o stipendium mohli proto žádat pouze zahraniční bohemisté.

Prostředky stipendia sloužily k pokrytí nákladů na jejich krátkodobé studijní pobyty v České republice zpravidla v trvání jednoho měsíce. Stipendistovi bylo poskytnuto ubytování, stravné a kapesné podle platných předpisů v českých korunách. Náklady na cestu si hradil stipendista sám. K dispozici měl veškeré badatelské kapacity ÚČL (knihovna, bibliografické služby) a samozřejmě i konzultace s kolegy.

Cílem stipendia bylo podpořit jak doktorské práce, tak přispět k realizaci běžících badatelských projektů. Přihlášky se podávaly jedenkrát ročně zpravidla na počátku kalendářního roku. Přihlášky posuzovala a vybrané kandidáty doporučovala k udělení stipendia předsedovi Akademie věd ČR Rada ÚČL.

Nositelé Bohemistického stipenda (2006–2014)

 I knižní studie Charlese D. Sabatose Mezi mýtem a historií. Obraz Turka ve středoevropské literatuře (Istanbul, Bilge Kultur Sanat, 2014) vznikla s podporou Bohemistického stipendia.
I knižní studie Charlese D. Sabatose Mezi mýtem a historií. Obraz Turka ve středoevropské literatuře (Istanbul,  Bilge Kultur Sanat, 2014) vznikla s podporou Bohemistického stipendia.

Bohemistického stipendia v letech 2006–2014 využili tyto kolegyně a kolegové:

 • Michael Wögerbauer (Universität Wien)
 • Zuzana Stolz-Hladká (Georg-August-Universität Göttingen)
 • Dobromir Grigorov (Sofijski universitet Sv. Kliment Ochridski)
 • Marijan Šabić (Hrvatski institut za povijest)
 • Ivana Oviszach (Univesita di Venezia)
 • Mirna Šolić (University of Toronto)
 • Ani Burova (Sofijski universitet Sv. Kliment Ochridski)
 • Katérina Hala (Paris-IV Sorbonne)
 • Bogusław Bakuła (Uniwesytet im. A. Mickiewicza, Poznań)
 • Slaveia Dimitorva (Sofijski universitet Sv. Kliment Ochridski)
 • Lenka Rišková (Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava)
 • Svetlana Vassileva-Karagyozova (University of Kansas)
 • Igor Kedzierski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Alexander Kratochvil (Institut für Slawistik, Universität Greifswald)
 • Anna Bojarskaja (Lomonosova univerzita, Moskva)
 • Agata Dziedzic (Uniwersytet Wroclawski)
 • Suzana Kos (Filozofsky fakultet, Zagreb)
 • Georg Escher (Universität Basel)
 • Oksana Palij (Ševčenkova národní univerzita, Kyjev)
 • Andrea Venturini (Univesita di Venezia)
 • Xavier Galmiche (Paris-IV Sorbonne)
 • Katica Ivanković (Filozofsky fakultet, Zagreb)
 • Joanna Czaplińska (Opolská univerzita)
 • Ivana Kočevski (Bělehradská univerzita)
 • Irina Aleksandrovna Jakovleva (Lomonosova univerzita, Moskva)
 • Polina Korolkova (Ruská státní humanitní univerzita)
 • Ivanka Šiševa (Sofijski universitet Sv. Kliment Ochridski)
 • Eurydice Antolin (Inalco, Paříž)
 • Frank Dietze (Universität Leipzig)
 • Agáta Dinzl-Rybářová (Univerzita Salcburk)
 • Meghan Forbes (Columbia University, New York)
 • Eva Grosek (Univerzita v Lublani)
 • Klaudia Koczur-Lejk (Štětínská univerzita)
 • Izabela Mroczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Joseph N. Rostinsky (Tokai University)
 • Lenka Jiroušková (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
 • Kyuchin Kim  (Hankuk University of Foreign Studies)
 • Aneta Mickiewicz (Opolská univerzita)
 • Aleksandra Pająk (Opolská univerzita)
 • Kamila Szymańska (Jagellonská univerzita v Krakově)
 • Martina Šuperger (Filozofická fakulta v Lublani)
 • Anna Amelina (Rossijskaja akademija nauk, Moskva)
 • Nora Schmidt (Univerzita Erfurt)
 • Stefania Mella (Univerzita Padova)
 • Mateuscz Chmurski (Paris – Sorbonne)
 • Michelle Woods (State University of New York)
 • José Alaniz (University of Washington)  
 • Manuela Schwärzler (Univerzita v  Kostnici)
 • Zofia Tarajło-Lipowska (Vratislavská univerzita)
 • Malgorzata Gorczynska (Uniwersytet Wrocławski)
 • Anželina Penčeva (Jihozápadní univerzita Neofita Rilského v Blagoevgradu)
 • Iryna Zabiiaka (Národní univerzita Tarase Ševčenka v Kyjevě)
 • Takako Fujita (Universita Tokyo)
 • Massimo Tria (Univerzita v Benátkách)
 • Julia Nesswetha (Universität Leipzig)
 • Tatiana Witkowska (Varšavská univerzita)
 • Natalia Palich (Jagellonská Univerzita)
 • Charles D. Sabatos (Yeditepe University)
 • Matteo Colombi (GWZO Leipzig)
 • Matija Ivačić (Filozofski fakultet, Zahřeb)
 • George G. Grabowicz (Harvard University)
 • Mathias Becker (Universität Leipzig) 
 • Maja Načkebia (Šota Rustaveliho Ústav Pro Gruzinskou Literaturu SUT, Tbilisi)
 • Rafał Sielicki (Vratislavská univerzita)
 • Iman Ismail Ahmed Mohamed (Univerzita Ain Shams, Káhira) 
 • Martina Kramarić (Institut pro chorvatský jazyk a jazykovědou, Záhřeb)
 • Tatyana Vladimirovna Skulacheva (Russian Academy of Sciences)
 • Hanna Balázs (Budapešť)
 • Bogdan Dichev (Bulharská akademie věd)
 • Lena Scheidig (Univerzita Lipsko)
 • Elena Gluško (Ruská akademie věd)
 • Marie Brunová (Paris-Lodron-Universität, Salzburg)
 • Kseniia Tverianovich (Ruská akademie věd)
 • Anna Gawarecka (Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani)
 • Marina Vyacheslavovna Akimova (Lomonosov Moscow State University)
 • Joanna Ewa Królak (Varšavská univerzita)