Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Etický kodex

Etický kodex výzkumných pracovníků a pracovnic Ústavu pro českou literaturu AV ČR vychází ze zásad stanovených Etickým kodexem výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR a reflektuje související dokumenty platné na národní či evropské úrovni (zejména pak Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Evropský kodex integrity výzkumu).

Shrnuje rámcové zásady dobrého chování ve vědě a podporuje tak upevňování žádoucích mravních standardů v akademickém výzkumu – a to se speciálním ohledem na specifika humanitních věd, zejména pak vědy literární.

Etický kodex výzkumných pracovníků a pracovnic ÚČL AV ČR (pdf)