cher ivenox ivermectina inyectable para perros para que sirve can the drug ivermectin be used on horses ivermectin pour on for baby goats ivermectin price php ivermectin oral kaufen
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6. 9. 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvádíme požadované informace: 

Zřizovací listina Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Organizační struktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, jíž lze podat písemnou žádost o informace:

Mgr. Pavel Kořínek, Ph.D. 

Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 828 115

e-mail: korinek@ucl.cas.cz

Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:

 • Formulář lze získat u P. Kořínka, viz výše. 
 • Pro elektronické stažení je formulář k dispozici ve formátech PDF, DOC (MS Word), ZIP Z(zaZIPovaný DOC). 

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde se lze odvolat proti rozhodnutí o žádosti či návrhu:

Mgr. Michal Kosák, Ph.D. – zástupce ředitele ÚČL AV ČR
Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 828 118

e-mail: kosak@ucl.cas.cz

Přehled nejdůležitějších předpisů: 

 • Zákon č. 283/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), o AV ČR
 • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
 • Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat:

 • do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace 
 • do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované  informace 
 • nedostane-li ÚČL AV ČR (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti 
 • žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem 
 • povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti 
 • lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou: vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných odborech; žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti; nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti) 
 • prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly, je žadatel informován do 15 kalendářních dnů 
 • lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí. 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Informace poskytované na žádost – rok 2015

Záznam o žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – duben roku 2015 [PDF]

Záznam o žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – květen roku 2015 [PDF]

Záznam o žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – prosinec roku 2015 [PDF]