Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6. 9. 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvádíme požadované informace: 

Zřizovací listina Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Organizační struktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, jíž lze podat písemnou žádost o informace:

Mgr. Pavel Kořínek, Ph.D. 

Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 828 115

e-mail: korinek@ucl.cas.cz

Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:

 • Formulář lze získat u P. Kořínka, viz výše. 
 • Pro elektronické stažení je formulář k dispozici ve formátech PDF, DOC (MS Word), ZIP Z(zaZIPovaný DOC). 

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde se lze odvolat proti rozhodnutí o žádosti či návrhu:

Mgr. Michal Kosák, Ph.D. – zástupce ředitele ÚČL AV ČR
Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 828 118

e-mail: kosak@ucl.cas.cz

Přehled nejdůležitějších předpisů: 

 • Zákon č. 283/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), o AV ČR
 • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
 • Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat:

 • do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace 
 • do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované  informace 
 • nedostane-li ÚČL AV ČR (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti 
 • žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem 
 • povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti 
 • lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou: vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných odborech; žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti; nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti) 
 • prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly, je žadatel informován do 15 kalendářních dnů 
 • lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí. 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Informace poskytované na žádost – rok 2015

Záznam o žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – duben roku 2015 [PDF]

Záznam o žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – květen roku 2015 [PDF]

Záznam o žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – prosinec roku 2015 [PDF]