ivermectina para piojos en aves ivermectin primary patan holder ivermectin/ cdc ivermectin pill buy pour on ivermectin dosage for dogs ivermectin stromectol dosage
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literární bibliografie

Česká literární bibliografie provozovaná při Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., je základní výzkumnou infrastrukturou pro literárněvědnou bohemistiku a příbuzné humanitní disciplíny (filologie, filozofie, historie, uměnovědy, žurnalistika atp.). Jejím cílem je zpracování, průběžná redakce a aktualizace a online zpřístupňování unikátního souboru bibliografických a dalších znalostních databází, souvisle mapujících literární dění a literární vědu v českých zemích či cirkulaci české literatury v zahraničí od počátků národního obrození až do nejaktuálnější současnosti bez ohledu na jazyk, formát či médium.

Veškerá data ČLB jsou všem uživatelům k dispozici kdykoli odkudkoli zdarma online v režimu Open Access.

Aktivity ČLB dnes již zdaleka přesahují elementární zpracování databází. Zahrnují velmi široké portfolio činností sahajících od vývoje a adaptace softwarových nástrojů pro zpřístupnění a analýzu bibliografických dat (nástroje vyvíjené při ČLB jsou šířeny jako open source), vlastního výzkumu ať již bibliografického (příprava specializovaných bibliografií), výzkumu v oblasti digital humanities či na poli nově se etablující bibliographical data science, dalších forem vědecké komunikace (publikace, organizování přednášek a workshopů atp.), výuky a tutorialů pro studenty zejména vysokých škol, digitalizace až po PR aktivity a interakci s uživatelskými komunitami. S platností od roku 2016 byla ČLB zařazena na Cestovní mapu výzkumných infrastruktur ČR.

Vedoucí výzkumné infrastruktury ČLB: Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.

Richard Bruna
bruna@ucl.cas.cz
222 828 139
Mgr. Radek Čermák
cermak@ucl.cas.cz
222 828 138
Mgr. Sára Dvořáková
dvorakova@ucl.cas.cz
222 828 113
PhDr. Jakub Flanderka, Ph.D.
flanderka@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Magdaléna Fottová
fottova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Anna Gnot, Ph.D.
gnot@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lucie Halabrínová
halabrinova@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Pavla Hartmanová, Ph.D.
hartmanova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Marta Kellerová Kordíková
kordikova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Ing. Marie Kopecká
kopecka@ucl.cas.cz
222 828 112
Mgr. Petra Loučová
loucova@ucl.cas.cz
222 828 161
Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.
malinek@ucl.cas.cz
222 828 132
Mgr. Dominik Melichar
melichar@ucl.cas.cz
222 828 206
Mag.  Julia Miesenböck
miesenboeck@ucl.cas.cz
222 828 139
Mgr. Iveta Mikešová
mikesova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr.  Pavel Nevyhoštěný
nevyhosteny@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Gabriela Romanová
romanova@ucl.cas.cz
222 828 206
Daniel Řehák
Daniel Řehák
rehak@ucl.cas.cz
222 828 136
Bc. Tereza Slavíková
pulcova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lenka Sládková
sladkova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Marta Škubalová
skubalova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Olga Słowik
slowik@ucl.cas.cz
222 828 139
Mgr. Vendula Trnková
trnkova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Jana Vargová
vargova@ucl.cas.cz
222 828 135
PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
vecerova@ucl.cas.cz
222 828 138
Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D.
vimr@ucl.cas.cz
222 828 139
Ing. Emil Zálepa
zalepa@ucl.cas.cz
222 828 112
Mgr. Veronika Zemanová
zemanova@ucl.cas.cz
222 828 112
Aktuální projekty

Globální trajektorie české literatury od roku 1945

Hlavní řešitel: Ondřej Vimr
Řešitelský tým: Anna Gnot, Olga Słowik, Cezary Rosiński, Julia Miesenböck
Rok zahájení: 2020

Projekt si klade za cíl zmapovat celosvětové šíření české literatury v knižní formě od konce druhé světové války do současnosti. Využívá k tomu kombinaci analýzy dat velkého rozsahu (Big Data) a kvalitativních metod sociologie a dějin překladu.

Ukončené projekty

Média kulturní opozice v Československu

Hlavní řešitel: Jan Matonoha
Řešitelský tým: Eduard Burget, Petra Loučová (administrátorka projektu), Jan Mervart (FLÚ), Joseph Grim Feinberg (FLÚ), Michal Kopeček (ÚSD), Kristina Andělová (ÚSD)
Rok zahájení: 2018

Český literární internet: data, analýzy, výzkum

Hlavní řešitel: Vojtěch Malínek
Řešitelský tým: Jan Anděl, Sára Dvořáková, Jakub Flanderka, Anna Gnot, Lucie Halabrínová, Pavla Hartmanová, Martin Jiřík, Jana Koliášová, Iveta Mikešová, Karel Piorecký, Tereza Pulcová, Marta Škubalová, Jiří Trávníček
Rok zahájení: 2017
Publikace oddělení