Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literární bibliografie

Česká literární bibliografie provozovaná při Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., je základní výzkumnou infrastrukturou pro literárněvědnou bohemistiku a příbuzné humanitní disciplíny (filologie, filozofie, historie, uměnovědy, žurnalistika atp.). Jejím cílem je zpracování, průběžná redakce a aktualizace a online zpřístupňování unikátního souboru bibliografických a dalších znalostních databází, souvisle mapujících literární dění a literární vědu v českých zemích či cirkulaci české literatury v zahraničí od počátků národního obrození až do nejaktuálnější současnosti bez ohledu na jazyk, formát či médium.

Veškerá data ČLB jsou všem uživatelům k dispozici kdykoli odkudkoli zdarma online v režimu Open Access.

Aktivity ČLB dnes již zdaleka přesahují elementární zpracování databází. Zahrnují velmi široké portfolio činností sahajících od vývoje a adaptace softwarových nástrojů pro zpřístupnění a analýzu bibliografických dat (nástroje vyvíjené při ČLB jsou šířeny jako open source), vlastního výzkumu ať již bibliografického (příprava specializovaných bibliografií), výzkumu v oblasti digital humanities či na poli nově se etablující bibliographical data science, dalších forem vědecké komunikace (publikace, organizování přednášek a workshopů atp.), výuky a tutorialů pro studenty zejména vysokých škol, digitalizace až po PR aktivity a interakci s uživatelskými komunitami. S platností od roku 2016 byla ČLB zařazena na Cestovní mapu výzkumných infrastruktur ČR.

Vedoucí výzkumné infrastruktury ČLB: Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.

Bc. Renáta Cebe
cebe@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Radek Čermák
cermak@ucl.cas.cz
222 828 138
Bc. Nikola Dlabajová
dlabajova@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Sára Dvořáková
dvorakova@ucl.cas.cz
222 828 113
PhDr. Jakub Flanderka, Ph.D.
flanderka@ucl.cas.cz
222 828 127
Mgr. Magdaléna Fottová
fottova@ucl.cas.cz
222 828 134
Marcin Giersz
Marcin Giersz
giersz@ucl.cas.cz
Mgr. Anna Gnot, Ph.D.
gnot@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lucie Halabrínová
halabrinova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Pavla Hartmanová, Ph.D.
hartmanova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Marta Kellerová Kordíková
kordikova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Ing. Marie Kopecká
kopecka@ucl.cas.cz
222 828 199
Rachel Kuchařová
kucharova@ucl.cas.cz
222 828 138
Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.
malinek@ucl.cas.cz
222 828 132
Mgr. Lucie Maršíková
marsikova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Dominik Melichar
melichar@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Iveta Mikešová
mikesova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr.  Pavel Nevyhoštěný
nevyhosteny@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. et Mgr.  Charlotte Panušková
panuskova@ucl.cas.cz
222 828 139
Mgr. Gabriela Romanová
romanova@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Markéta Ř. Holanová, Ph.D.
holanova@ucl.cas.cz
222 828 145
Daniel Řehák
rehak@ucl.cas.cz
222 828 136
Mgr. et Mgr. Šárka Sladovníková
sladovnikova@ucl.cas.cz
222 828 206
Bc. Tereza Slavíková
pulcova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lenka Sládková, Ph.D.
sladkova@ucl.cas.cz
222 828 135
Ing. Josef Svoboda
josef.svoboda@ucl.cas.cz
222 828 131
Mgr. Marta Škubalová
skubalova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Vendula Trnková
trnkova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Jana Vargová
vargova@ucl.cas.cz
222 828 135
PhDr.  Petra Večeřová, Ph.D.
vecerova@ucl.cas.cz
222 828 138
Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D.
vimr@ucl.cas.cz
222 828 139
Mgr. Kateřina Zajíčková
zajickova@ucl.cas.cz
222 828 113
Ing. Mgr. Emil Zálepa
zalepa@ucl.cas.cz
222 828 199
Mgr. Veronika Zemanová
zemanova@ucl.cas.cz
222 828 126
Aktuální projekty

Globální trajektorie české literatury od roku 1945

Hlavní řešitel: Ondřej Vimr
Řešitelský tým: Anna Gnot, Olga Słowik, Cezary Rosiński, Julia Miesenböck
Rok zahájení: 2020

Projekt si klade za cíl zmapovat celosvětové šíření české literatury v knižní formě od konce druhé světové války do současnosti. Využívá k tomu kombinaci analýzy dat velkého rozsahu (Big Data) a kvalitativních metod sociologie a dějin překladu.

Ukončené projekty

Média kulturní opozice v Československu

Hlavní řešitel: Jan Matonoha
Řešitelský tým: Eduard Burget, Petra Loučová (administrátorka projektu), Jan Mervart (FLÚ), Joseph Grim Feinberg (FLÚ), Michal Kopeček (ÚSD), Kristina Andělová (ÚSD)
Rok zahájení: 2018

Český literární internet: data, analýzy, výzkum

Hlavní řešitel: Vojtěch Malínek
Řešitelský tým: Jan Anděl, Sára Dvořáková, Jakub Flanderka, Anna Gnot, Lucie Halabrínová, Pavla Hartmanová, Martin Jiřík, Jana Koliášová, Iveta Mikešová, Karel Piorecký, Tereza Pulcová, Marta Škubalová, Jiří Trávníček
Rok zahájení: 2017
Publikace oddělení