Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Globální trajektorie české literatury od roku 1945

Pro analýzu metadat o knihách projekt rozvine koncepty překladatelských kanálů a individuálních trajektorií, díky čemuž překoná dichotomii oficiální a neoficiální literární produkce a nabídne vyváženější, dynamický a vícevrstvý model mezinárodního šíření literatury, který postihne rozmanitost překladové produkce a způsobů mezinárodního šíření české literatury.

V kvalitativních studiích se modely kvantitativně založeného vzdáleného čtení (distant reading) propojí s textologickými a orálně-historickými pohledy na prezentaci a reprezentaci vybraných aspektů české literatury v překladu.

Tento projekt poskytne ucelený pohled na globální šíření české literatury za uplynulých 75 let, včetně období studené války, rozpadu Východního bloku, globalizace a evropské integrace.

Současně si klade za cíl rozvinout digitální metody zkoumání globálních literárních systémů.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GJ20-02773Y
Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Řešitel: Ondřej Vimr
Řešitelský tým: Anna Gnot, Olga Słowik, Cezary Rosiński, Julia Miesenböck
Odkazy:

Prezentace projektu na stránkách České literární bibliografie

Informace o projektu v databázi CEP

 

Hlavní výstup:

VIMR, Ondřej: Studying the Middle Ground of Global Literary Circulation. (Bridging the Gap Between Traditional and Digital Literary Studies. 27.-29. září 2020, Network for Digital Literary Studies a The Royal Danish Library, Kodaň)

VIMR, Ondřej: Modelling International Trajectories of a Literature. The Case of Czech Literature since 1945. (Between the Nation and the World. The Role of Translation and Para-Diplomatic Initiatives in the Circulation of Small/Minor/Peripheral/Less Translated Literatures. 29.–30. června 2020. Open University of Barcelona, On-line symposium)

Oddělení: Česká literární bibliografie